Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

torsdag 29 december 2005

P-avgifterna bör bli valfråga i Kristianstad

Hur går det med den så kallade dialogen om parkeringarna i centrum, undrar Olle Johansson, Kristianstad.

P-avgifterna bör bli valfråga

Parkeringsproblem i Kristianstad.

Ett förslag från min sida till förbättring av parkering i Kristianstads centrum och som skulle kunna göras på prov till en mycket ringa kostnad enl. följande förslag.Jag ställer mig frågande till hur kommunala beslut fattas efter att ha lyssnat på debatten i kommunalfullmäktige (13/12) angående en eventuell höjning av parkeringsavgifterna.

Då sades bland annat följande av majoriteten: Ingen brist på p-platser! På fem minuters gångavstånd finns det gott om p-platser

Som väl var återremitterades förslaget om höjda p-avgifter. Förhoppningsvis tas hänsyn till handelsföreningens, fastighetsägarnas och mina medborgarförslag i detta ämne innan beslut fattas. Även om vetskap om dessa inlägg fanns var de inte bifogade i kommunfullmäktiges beslutsunderlag.

Det är till att ta ansvar och lyssna på dem som är beroende av ett fungerande centrum i Kristianstad. Det borde väl inte gå prestige och ideologi i hur besökare i Kristianstads centrum på bästa sätt skall parkera en bil? Tyvärr är det alldeles för mycket käbbel i allt för många frågor som gäller Kristianstads bästa. Försök i stället lyssna på dem det berör, och gör inte det bara vart fjärde år i september.Oppositionens svar (5/12) på min debattartikel angående tillgänglighet visar klart, att man är för att utveckla centrum i Kristianstad tillsammans.

Varför kom ingen artikel från majoriteten och dess stöd, eller de som kallar sig kristianstadsbygdens framtid? Jag skriver inte dessa texter för skojs skull utan därför att jag vill mitt Kristianstad väl. Därför borde det vara rimligt med ett konkret och uttömmande svar, och inte bara i allmänna ordalag, när och om ett svar kommer.

Är det på detta sätt man tolkar ordet demokrati och försöker ha en dialog med sina kommuninvånare? I så fall tycker jag att det är skrämmande. Jag blir mörkrädd om så är fallet! Hur kan man tro, att det skall gå att utveckla något, och få respekt hos sina kommuninvånare med detta beteende.

Cirkulationen skall öka på parkeringarna sägs det. Försök i stället att se det som om våra besökare stannar någon timme extra så hinner de uppleva mer positivt av Kristianstad. Vem tror att den externa handeln hade etablerat sig, om deras kunder hade blivit hänvisade till avgiftsbelagda parkeringar 500 meter bort.

Det måste planeras för framtiden. Vad behövs om 5– 10 år för ett attraktivt och levande centrum i Kristianstad? Parkeringsbehovet kommer att öka med en förtätad stad med mer boende som följd, och därtill kommer fler handelsytor och förhoppningsvis alla tomma kontorsytor att hyras ut – och Rådhuskvarteret att utvecklas. Kommunen har ett stort ansvar i att tillgodose parkeringsmöjligheter. Det löses inte med höjda parkeringsavgifter!

Jag frågar mig vilken typ av handel de styrande i Kristianstad vill ha. Skall besökarna genom höjningar av p-avgifter skrämmas eller jagas ifrån vårt vackra centrum? Försök i stället tänka långsiktigt och finna nya ytor och utöka antalet parkeringar. Skall den externa handeln få extra förmåner? Borde inte likställighetsprincipen, som det talas om i kommunallagen, även gälla för olika aktörer. En bil som parkeras i centrum av staden genererar också arbete och kommunalskatt.

Tio kvadratmeter av vår mark, din och min, säljs till exempel som parkeringsyta till extern handel för 1980 kronor, vilket med rådande parkeringstaxor – och femtioprocentig beläggning – är vad som betalas in för en parkeringsplats i centrum på bara tre månader.

Jag kan nämna att jag hyr parkeringsplats inomhus hos AB Kristianstadsbyggen på Östra Vallgatan för ett pris av 488 kr/mån. Det blir 2,44 kr/tim fördelat på de 200 tim/mån, som är avgiftsbelagd tid på kommunens p-platser. Detta skall jämföras med en kommunal, obevakad p-plats på gatan i centrum, där avgiften är 6 kr/tim (ny föreslagen taxa 8 kr/tim). Jämfört med ABK:s priser ställer jag mig frågan var felet ligger. Nuvarande kommunal p-taxa är nästan 250 procent dyrare. Kan det bero på att ABK är konkurrensutsatt?

Gör parkeringstaxorna till en valfråga, eftersom det per år är mycket pengar för den begränsade privata ekonomin. Det måste ta slut med alla dessa taxehöjningar.

Stackars Kristianstad, jag som älskar "Dej" och vill "Dej" så väl, tänk att behöva behandlas på detta vis.

Med anledning av att jag hade en insändare i Kristianstadsbladet i detta ämne redan den 14 december 2002 och så sent som den 29 november i år, hade det varit trevligt att inte behöva komma tillbaks med samma frågeställning en tredje gång för att få ett seriöst svar.

På tal om att inte svara en kommuninvånare på seriösa förslag skulle jag vilja framföra, att i mitt värv är jag van att föra en dialog för min "överlevnads" skull. Jag tror, att det är något som håller i längden och skapar acceptans och förtroende.

Vill Kristianstad växa och blomstra måste allt politiskt käbbel ta slut. I stället borde politikerna försöka få en delaktig kommun genom mer lyhördhet, och ett gemensamt ansvarstagande. Det är så det fungerar i det privata livet, på arbetet, i familjen och i vänkretsen. Som du själv vill bli behandlad behandlar du dina medspelare. Svårare än så är det inte.

Varför inte samla berörda och föra en konstruktiv dialog, för Kristianstads bästa. Jag bjuder gärna på en kopp kaffe med bulle om intresse finns, så gjorde ett kommunalråd i Värnamo. Han blev det årets kommunalråd och omtalad i hela Sverige. Jag tror att ju fler som är delaktiga desto bättre är det för Kristianstad.

Olle Johansson

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: