Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

onsdag 28 december 2005

På tal om Kristianstads tillväxt och profil "Spirit of Food"


Det skall helt enkelt vara lite roligare att bo och arbeta i Kristianstads kommun.Det kan det bli, om alla försöker samverka lite mer. Saklig kritik är nyttig om man tar den till sig, vilket inte alltid är fallet. Det är alltför ofta bara "ställningskrig" Alldeles för mycket "badwill" i Kristianstad Tillväxtkommunalrådet Michael Anefur (kd) sa: "Ett syfte är att alla 75000 invånare ska bli ambassadörer för kommunen …"
Vore det då inte klokt att föra en dialog med dessa ambassadörer?

Profilprojektet har pågått i par år. Det är slöseri, att inte använda denna gratisresurs bättre.

Med den svaga utveckling som Swedish Meats och Spira visat, med lagda varsel, är det ingen större tillväxt i sikte. Det är vad som också sägs av experter i livsmedelbranschen. Är det då rätt att så snävt fokusera på livsmedel?

Mat och dryck i all ära, men, ärligt talat, hur många flyttar till Kristianstad eller etablerar sin verksamhet här för att "mat och dryck" är vår profil?

Ställ frågan till dig själv. Kvalitetssäkra Kristianstads kommun med hänsyn till livsmedel genom att få kommunen ansluten till den internationellt kända organisationen Slow Food, Slow Cities (www.slowfood.com) grundad 1986 i Italien, med över 60000 medlemmar. Det är en organisation, som pläderar för god kvalitet, när det gäller både vår föda och livskvalitet.

Det hade förstärkt Kristianstads attraktionskraft. Speciellt nu när vi har en gastronomisk högskoleutbildning. Kristianstad kunde som Sveriges första kommun försöka bli medlem i denna aktade organisation och göra Kristianstad känd som den goda staden i Sverige.

Om alla "ambassadörer" känner delaktighet i profil- och tillväxtskapandet, är det mycket lättare att få engagemang. En öppen dialog kan föras på många sätt, inte bara i utvalda grupper.

Det kan väl inte vara så att alla partier har samma visioner om hur Kristianstad skall öka tillväxten? Redovisa alla dessa kreativa idéer. Det är kanske inte bra att bara förlita sig helt på någon konsult. På så sätt går det att få många fler engagerade.

Det hade varit intressant att se en uppföjning av budgeten för dessa femtio miljoner kronor, som det är sagt att profilarbetet skall kosta under en tioårsperiod.

Kristianstad måste "sticka ut hakan mer och ta för sig och erbjuda det goda med Kristianstad".

Detta görs inte av sig själv, utan man måste "knacka dörr" hos företag, stora som små, som kan tänkas etablera sig i Kristianstad. Det är nya arbetstillfällen som räknas, om Kristianstad skall växa.

Kristianstad måste synas mer i vår omvärld. Satsa mer på turism, som även innefattar mat och dryck, men är ett mycket bredare begrepp. Det är en mycket arbetsintensiv näring och med en stor tillväxtpotential. Ett exempel på vad turismen innebär är alla Alpbyar med stora turistströmmar, som annars hade varit ödebygder. Vi har också unik natur med vår allemansrätt, som kan utvecklas ännu mer i turisthänseende. Se bara på den befolkningskoncentration som finns i vår närhet i bältet Warszawa–Berlin–Hamburg–Köpenhamn. Det är dessutom bara några timmars resväg från Kristianstad.

Fånga även upp fler svenska turister. Ararangera en turistmässa med fokus på turism. Bjud in alla researrangörer i Sverige och norra Europa, som kan tänkas sälja turism med mål i denna del av Skåne. Det är en kostnad, som kan betala sig många gånger om genom fler besök i vår bygd.

Högskolan kunde också satsa mer på utbildning i detta ämne istället för som nu tvärtom är nedläggningdhotat.

Bjud in till en "reklamtävling" med bygdens etablerade marknadsförare med målet att lyfta Kristianstads kommun. Dessa skulle på tävlingsbasis kunna ägna sig åt att marknadsföra Kristianstad. Istället som nu ofta sker anlitas "utombys". Med målet att skapa en stark tillväxt och nya etableringar av företag.

En årlig återkommande tävling med samma inriktning för att få alla kommuninvånarna engagerade, med priser som attraherar.

Minst två kommunfullmäktige möten per år där alla 71 ledamöterna kunde delge sina visioner hur Kristianstads tillväxt skall öka.

En aktiv församling gagnar Kristianstad. Det är ju genom tillväxt, som sedan beslut kan tagas vad gäller vår välfärd och omsorg. Med andra ord är dessa frågor gällande Kristianstads tillväxt mycket viktiga.

En after work-träff en gång i månaden, där alla är välkomna som är intresserade av Kristianstads utveckling och tillväxt. Detta bör attrahera många, om det görs på ett helhjärtat sätt.

Inbjud Gnosjö som vår vänkommun. Detta skulle kunna tillföra mycket till den gamla förvaltningsstaden Kristianstad.

Radio Kristianstad kan sända program med lyssnardeltagande om hur denna del av Skåne kan utvecklas.

Fråga de som kan tänkas etablera sina företag eller att bosätta sig här, vad som tycks om att Kristianstad har Skånes näst högsta kommunalskatt? Om detta har någon betydelse för etablering här eller inte? Sänkt kommunalskatt behöver inte automatiskt innebära minskade skatteintäkter för kommunen. Tillväxtkommunalrådet Anefur skrrev i, att det är "plakatpolitik" att tala om sänkt kommunalskatt. Jag tror inte att de som avstår sina pengar tackar nej till att få lite mer kvar i börsen.
Ställ gärna frågan till dem som avstår dessa pengar.

Är Kristianstads kommun kostnadseffektiv? Är organisationen optimal jämförbart med andra kommuner eller finns det mer att effektivisera? När gjordes en opartisk utredning om detta?

Effektivitet är också en profil som låter tala om sig. Det är ofta alldeles för mycket "badwill" i Kristianstad.

Det skall helt enkelt vara lite mer roligt att bo och arbeta i Kristianstads kommun. Det kan det bli, om alla försöker samverka lite mer. Det är nyttigt med saklig kritik för ett engagemang, om man tar den till sig, vilket inte alltid är fallet.
Det är alltför ofta bara "ställningskrig" istället för att se kritiken som en resurs. Delge mer av visioner och idéer om Kristianstads utveckling, då har vi kommit en bit på väg. Det förekommer alldeles för lite av detta i den offentliga dialogen.

Jag är stolt och älskar mitt Kristianstad och bygden här omkring. Jag har därför helt på eget initiativ satt upp ett forum på Internet kallat, Forum Kristianstad (www.forumkristianstad.net), där tanken är att alla positiva idéer och visioner, som kan föra Kristianstadsbygden framåt på ett helt obundet och opolitiskt sätt kan ventileras.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: