Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

söndag 25 december 2005

Tanken med Olles Blogg


Tanken och idén bakom Olles Blogg.
Mitt namn är Olle Johansson är född, uppvuxen och bor i Kristianstad min ålder är 60 år. Jag tror på den öppna dialogen och det är min ide med Olles Blogg.

Jag hörde Ingvar Kamprad säga, för att lyckas så gäller ödmjukhet, entusiasm, viljestyrka, och det är bara det som genomförs som räknas.
Ingvar Kamprad:- Lyckan är inte att nå sitt mål. Lyckan är att vara på väg.
Ingvar Kamprad:- Ta inte lärdom av dina misstag - då törs du aldrig pröva igen! Mycket av

Kamprads tankar är också överförbara på alla oss i Kristianstads kommun. Kamprad har som bekant lyckats bra i sitt värv. Allt detta är något som jag tror många Kristianstadsbor instämmer i.
Med ovanstående citat som grund hade det varit glädjande, om dialogen skulle komma igång på en ännu bredare front med nya idéer och med några kommentarer till de idéer som finns på Forum Kristianstad. Det skulle kunna vara ett sätt att stärka ”vikänslan” ännu mer i Kristianstad. Det hade också varit vitaliserande om även Du skulle vilja dela med Dig av alla Dina visioner om Kristianstad.
Även om initiativet med Forum Kristianstad är på mitt eget bevåg, så tror jag, att det inte har någon betydelse för dialogens skull så länge uppsåtet är gott. Att jag också på detta sätt engagerar mig i mitt älskade Kristianstad, tror jag inte är fel, om vi nu alla tillsammans skall försöka skapa en profil och ett lyft för vår fina bygd? Jag är av den uppfattningen att alla har vi både rätt och fel. Jag tror på den starka ”vikänslan” i en kommun, vilket är mycket viktig för en positiv utveckling. Det är inte lätt att vara politiker, om vi inte alla ger och tar och hjälps åt på bred front. Naturligtvis vill det till att ”lagledarna” också deltar i dialogen med så många kommuninvånare som möjligt. Det skall helt enkelt vara roligt att bo och arbeta i Kristianstads kommun. Det kan det bli, om alla försöker samverka lite mer och med en öppen dialog. Se på detta inlägg, utifrån att jag älskar och är stolt över mitt Kristianstad. Det nämns ofta om en bred dialog. Nyckelordet för dialogen borde vara ”tillsammans”. Både ris och ros kan bära framåt. Bästa Hälsningar och allt för vårt Kristianstad. Olles Blogg Olle Johansson KristianstadPS Ännu en gång jag ser fram emot Ditt inlägg på Olles Blogg, så dela även Du med Dig, även om kanalen är ny och ovan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: