Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

fredag 30 december 2005

Välfärden skapas genom ett väl fungerande näringsliv.

Det är helt rätt vad Svanberg säger, att det behövs ett nytt sätt se på Sveriges bästa. Tyvärr är det allt för många politiker, som inte inser, att dom är till för oss och inte tvärtom och att det är vi som avstår pengar till deras försörjning.

Varför visas inte alla skatter, som vanligt folka avstår t.ex. sociala avgifter 32,46 % av bruttolönen, alla punktskatter, energiskatter (bensin, eldningsolja) m.m. Det talas t.o.m. att löntagaren inte skall behöva deklarera! Är det ett sätt att mörka för svenska folket hur stora skatteuttag genom att passivisera svenska folket? Varför talas det aldrig om hur mycket man avstår av det en löntagare tjänat in. Dessutom betalar vi 25 % moms på nästan allt vad vi konsumerar med skattade pengar vad vi konsumerar. Varför skall man om skapar ett eget hem bliva bestraffas med fastighetsskatt. Listan kan göras mycket längre.

Välfärden skapas genom ett väl fungerande näringsliv. Tyvärr är det allt för många företag i Sverige, som tvingas flytta sina verksamheter utomlands för att kunna generera vinster. Nu senast läggs det anrika porslin företaget Rörstrand. Det borde vara tvärtom se på företagsamheten på Irland.

I Sverige tror man sig kunna skapa tillväxt genom lagar, förordningar och förbud, vilket skyndsamt måste till en annan attityd.

Det är genom produktionen, som det skapas välfärd och inte tvärtom. Så länge det inte inses, så går det inte bra för Sverige, sedan kvittar det vilken den politiska hemvisten är.

Om det är någon som är i beslutande ställning för Sveriges regelvärk, som läser detta. Förklara gärna konkret och inte i allmänna ordalg hur utanförskapet för många i Sverige skall lösas. Låt inte allt bli sämre år från år. En bra värdemätare är svenska kronan.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: