Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

fredag 6 januari 2006

Bensinskatteupproret o. regeringens ovilja till en dialog med denna folkrörelse med ca. 750000 medlemmar.

Om det är någon som är fått vårt förtroende i Riksdagen, som läser detta. Delge Din inställning till Besinskatteupprets punkter och nedanstående mail konkret och inte i allmänna ordalag.

Så folket vet hur man skall rösta i kommande val.

Du som inte vill tala hur Du tycker är det stor risk, att röstetalet sjunker för.

Du som är hårt drabbad av de höga bensinpriserna är naturligtvis också välkommen med Dina synpunkter.

Stäng inte Sverige se bilen som en resurs för Sveriges utveckling!

Fakta om bensinpriset:
I augusti 2005 var bensinpriset i genomsnitt 11,92 kr.
Bensin 4,58 kr *
Energiskatt 2,84 kr **
Koldioxidskatt 2,12 kr **
Moms 2,38 kr ***
Du betalar 11,92 kr
Källor:
*) Svenska Petroleum Institutet
**) Riksskatteverket
***) 25% av varuvärdet och skatter

Bensinskatteupprorets krav:

1. Sänk Bensinskatten!
2. Ta bort momsen på bensin-skatten!
3. Inför samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6 procent istället för som idag 25 procent!


Skriv på protestlistan! Stöd Besinskatteupproret på hemsidan : >>
 • Besinskatteupprorets Hemsida. Skriv på vår protestlista för rättvisare och lägre bensinskatt. Listan kommer att lämnas över till Finansminister Pär Nuder.


 • Antalet protester 060115 var 700.923 namn på listan.

  Anatlet besökare t.o.m. 060115 på www.bensinskatteuppror.se var 3.124.724 gånger.

  Nyhetsbrev 5, 3/1 2006 från Bensinskatteupproret.

  1.NUDER har fortfarande inte svarat
  2.Valår, nu gäller det!
  3.Nära 700 000 - totalt närmare en kvarts miljon
  4.Över 3,1 miljoner besök på hemsidan
  5.117 536 har protestmailat Nuder
  6.Nära 14 000 prenumeranter


  1.Nuder har inte ens svarat och Persson har inte en aaaning

  Nu är vi inne i 2006. Vårt bensinskatteuppror har växt till en stor
  folklig proteststorm. Vi har omnämnts av de största tidningarna, av
  partiledare i partiledardebatter, i riksdagen, i artiklar, i radio
  och tv, i norr och i söder. Men statsminister Göran Persson har
  uppenbarligen så lite kontakt med verkligheten att han "inte har
  märkt någon opinion mot bensinskatten". För han kan väl inte av
  taktiska skäl helt enkelt stå och blåljuga? Vi har varit på
  politikerveckan i Almedalen (men där var inte Persson). Vi var
  närvarande vid socialdemokraternas partikongress och talade med
  mängder av ombud men Persson var kanske mentalt frånvarande just när
  bensinskatten nämndes.

  Vi har begärt en uppvaktning hos Pär Nuder, finansministern. Det är
  han som har det högsta ansvaret för de praktiska frågorna i samband
  med bensinskatten. Vi har på uppdrag av alla de 100 000-tals
  protesterande velat diskutera de ojämlika och orättfärdiga
  drivmedelsskatterna med honom och samtidigt överlämna protestlistorna.

  Pär Nuder har inte ens bemödat sig om att svara. Än mindre bokat
  någon tid för uppvaktning. Detta är ett uppseendeväckande utslag av
  maktens arrogans - ett väljarförakt som börjar bli rekordartat. Eller
  är det så att Persson och Nuder inte betraktar bilister som riktiga
  människor? Låt oss ta en mycket talande jämförelse: Vi har fått
  nästan 750 000, nästan en kvarts miljon medborgare att skriva på vårt
  uppror och ställa sig bakom upprorets huvudkrav. Vi har inte ens fått
  ett normalartigt svar, inte en kommentar. Våra "ärade" ministrar med
  P Nuder i spetsen har totalt nonchalerat alla hundratusentals
  bilister som protesterat och som står bakom våra krav.
  Annat ljud i skällan är det när "riktiga" människor deltar i en
  politiskt korrekt protestinsamling.

  I somras ordnade Aftonbladet en namninsamling angående märkningen av
  kött. Nej till företag som försöker luras och ja till rätten att få
  veta varifrån maten kommer var de klatschiga, och för regeringen föga
  kostsamma, kraven. Deklarationen var förra veckan avslöjade
  Aftonbladet hur företag genom försåtliga texter och bilder försöker
  lura konsumenter att tyskt eller sydamerikanskt kött är svenskt.

  Det är i alla avseenden en vällovlig insats. Nu är det väl inte
  säkert att tyskt eller sydamerikanskt kött är direkt farligt att äta
  men rätt skall ju vara rätt det håller säkert alla i
  bensinskatteupproret med om. I förlängningen kanske vi t o m får
  upplysning om vad t ex etanolinblandningen gör för skada i våra gamla
  bilars bränslesystem och motorer och så småningom kanske vi t o m får
  reda på vilka utsläpp det blir med t ex etanolinblandning (det vet vi
  nämligen egentligen inte nu).

  Det mest intressanta är dock regeringens reaktion. Jordbruksminister
  Ann-Christin Nykvist ställde omedelbart upp på en uppvaktning.
  Jordbruksministern välkomnar Aftonbladets initiativ och lovar alla
  läsare att deras insats kommer att ha betydelse. Hon poserade glatt
  med ett paket som påstods innehålla 33 305 namn och uttalade
  entusiastiskt följande: Med den här digra listan kan jag visa vilket
  engagemang konsumenterna har för frågan, säger hon.
  Trots att så många är stressade och har dåligt med tid har över
  33 000 tagit sig tid att skriva under uppropet. De gör det lättare
  för mig när jag nu skall arbeta för bättre märkning av maten, både
  långsiktigt inom EU och på kortare sikt inom landet.

  Där ser man att det är skillnad på folk och bilister. Snacka om att
  33 305 är ett oerhört imponerande resultat. Vi vill, ännu så länge
  väldigt försynt, påpeka att vi har fått stöd av fler än 22 gånger så
  många medborgare. Men våra krav är ju inte politiskt korrekta. Men
  valdagen närmar sig!

  2. 2006 valår nu gäller det!

  För första gången har vi nu en rejäl chans att föra upp beskattningen
  av bilismen till en viktig valfråga. De stora etablerade partierna
  gör allt för att fortsätta förtiga bensinskatteupproret och
  överbeskattningen av bilismen. Men detta år kommer det inte att gå
  att sopa det stora folkliga missnöjet under mattan. Hittills har över
  en miljon medborgare ställt sig bakom de olika protestaktionerna.
  Många av oss är beredda att byta parti och rösta på det/de partier
  som visar förståelse för den orimliga situationen för alla
  överbeskattade bilister. De riktigt okänsliga, eller rent av
  bilistfientliga, partierna kommer att förlora 100 000-tals väljare
  till de partier som vill sänka bensinskatten. Det är fullt möjligt
  att de nu etablerade partierna förlorar så många röster till nya
  uppstickare som sjukvårdspartiet och junilistan att den politiska
  kartan efter valet ser helt annorlunda ut.

  Nu gäller det att jobba vidare, ta alla tillfällen i akt att sprida
  våra budskap vidare till dem som ännu inte har hört talas om oss och
  skrivit under våra krav. Hjälp till bl a genom att agera i medierna,
  artiklar och insändare är en bra väg.

  Valåret 2006 skall bli ett riktigt bilval. Hittills lider hela denna
  viktiga fråga av ett stort demokratiskt underskott. Överheten har
  utan debatt och insyn pratat ihop sig om en linje i riksdagen som
  inte har folkets stöd. Det skall vi ändra på.

  3. Nära 700 000, totalt tre kvarts miljon

  Nu har nästan 700 000 skrivit under och ställt sig bakom våra
  huvudkrav. Totalt sett, med listor och protesttalonger har vi fått
  stöd av tre kvarts miljon människor. När valet närmar sig kommer vi
  med all sannolikhet ha passerat en miljon. Dessutom förekommer det ju
  fler protestinsamlingar, t ex Motormännen. Detta är en folkrörelse
  och ett utslag av så starkt folkligt missnöje att de partistrateger
  som bortser från detta troligen blir arbetslösa efter valet.

  Styrkan och djupet av det folkliga missnöjet har underbyggts av de
  opinionsundersökningar som gjorts av t ex Aftonbladet, Uppsala
  tidningen, Nordea osv.

  4. Över 3,1 miljon besök på hemsidan

  Innan årsskiftet har vi nu passerat 3 100 000 besökare på vår
  hemsida. Många besök är viktigt i sig, det visar att det finns ett
  stort intresse för denna fråga. Många är inne och läser
  tidningsartiklar och följer våra uppdateringar av sidan. Det innebär
  att kunskaperna om bensin och bilskattefrågorna hela tiden ökar. Det
  är viktigt vi får ut siffror och argument som är obekväma för
  överheten. Regeringen och riksdagspartierna har enorma
  informationsresurser till sitt förfogande. De siffror och argument
  som förs ut av de politiska partierna är vinklade, ofullständiga och
  antibil-inriktade. Vi gör en viktig folkbildningsinsats för att
  balansera myndighetspropagandan. Hela tiden matas vi t ex med siffror
  om bilismens alla kostnader. Hur ofta har ni t ex sett en realistisk
  balansräkning där man t ex tar upp bilismens alla positiva effekter
  eller ens en alternativkostnad vad det skulle gå på för samhället att
  ta över viktiga funktioner som arbetsresor, sjukresor osv.?

  5. Protestmaila Nuder

  Antalet protestmail till Nuder måste vid detta laget vara
  rekordstort. Bara via vår hemsida har hittills 117 536 medborgare
  sänt protestmail. Har han noterat dem? Det borde han ha gjort -
  annars är han den hittills trögaste ministern och det är dock inte
  troligt. Har han svarat? Nej, det tyder på ett oerhört väljarförakt
  som kommer att straffa sig. Vill ni skriva egna mail och inte använda
  det via hemsidan kan ni maila via Finansdepartementet
  registrator@finance.ministry.se

  6. Antalet prenumeranter ökar ständigt

  Nu har vi 13 903 prenumeranter som får information om vidare kampanj
  och mer information om verkligheten förutom på hemsidan. Vet du fler
  som är extra intresserade och som kan tänka sig hjälpa till att
  sprida vår information vidare uppmana dem att gå in på hemsidan och
  anmäla sig som informationsprenumeranter.

  Trots ett orimligt högt drivmedelspris och ytterligare
  skattehöjningar den 1/1 2006, införande av biltullar den 3/1 och
  alliansens straffskatteförslag på trafikförsäkringen önskar vi er
  alla ett riktigt Gott Nytt År. Låt 2006 gå till historien som det
  året då bilfolket reste sig mot bilhatarna.

  Stöd Besinskatteupproret på hemsidan : >>
 • Besinskatteupprorets Hemsida.


 • Ditt Stöd här på Olles Blogg eller på Olles Forum : >>
 • Besinskatteupproret på Olles Forum.


 • Andra bloggar om: , ,

  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar

  Här kan du kommentera: