Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

lördag 7 januari 2006

På tal om Sveriges framtida hållbara energipolitik.

Det hävdas ofta att Barsebäck stängdes för att ge plats för förnybara alternativ. När Barsebäck 1 stängdes blev det inte så, och inget tyder på att det blev så när andra reaktorn stängdes. Barsebäck ersätts till största delen med import, och man tydligt se att Sveriges kraftbalans försämrats ytterliggare. En stor del av den el som importeras till Sydsverige kommer från smutsiga kolkraftverk i Danmark, Polen och Tyskland. Dessa kolkraftverk ger utsläpp av koldioxid som förvärrar växthuseffekten. De ger också utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, partiklar, m.m. som förstör miljön och skadar människors hälsa, även i Sverige.

Kostnaden för stängningen av Barsebäck 1 belev mellan 17 och 20 miljarder. Och kostnaden för stängningen av Barsebäck 2 kostade ungefär lika mycket.

Energipolitiken är en viktig del av den svenska industripolitiken eftersom stora delar den svenska industrin är direkt beroende av elpriset. Stängningen av Barsebäck 2 leder till högre elpriser och bidrar därmed till ett osäkert investeringsklimat för den svenska industrin. Stängningen slår därför direkt mot industri och välfärd. Det talas också om elransonering av el i södra Sverige vid kall väderlek, då ingen överskotts el finns att tillgå.

På tal om Sveriges framtida hållbara energipolitik. Sände jag nedanstående punkter till alla ledamöterna i riksdagen i juni 2005. Jag fick en del svar av de, som var för en konstruktiv och hållbar energipolitik för Sverige. Av dem som var annan uppfattning blev tyvärr svaret ungefär, att jag förstod inte bättre. Märk väl ingen gav sig tid till att ge ett hållbart svar med väl underbyggda motiveringar på nedanstående punkter.

Detta är tyvärr sanning. Är det konstigt att bristande förtroende förekommer hos dem, som givet sitt förtroende att styra vårt fina Sverige?

Det är aldrig för sent att förbättra sitt skamfilade rykte.

På tal om att inte svara en medborgare på seriösa förslag skulle jag vilja framföra, att i mitt värv är jag van att föra en dialog för min "överlevnads" skull. Jag tror, att det är något som håller i längden och skapar acceptans och förtroende. Detta kan inte nog ofta upprepas i en demokratisk stat, om Du dessutom fått ett förtroendeuppdrag av medborgarna.

Utveckla gärna här på bloggen beslutskriterierna till skrotning och stängning av Barsebäck och med den stora kapitalförstöring åtskilliga miljarder, som detta innebar eller låt förnuftet segra eller fråga svenska folket i nästa val om nyöppning av Barsebäck.


Detta är tyvärr sanning. Är det konstigt att bristande förtroende förekommer hos dem som givet sitt förtroende till sittande riksdag att styra vårt fina Sverige?

Bästa ledamöter av Sveriges riksdag och beslutsfattare för Sverige!

Efter sett ett inslag angående Barsebäcks snara avveckling i SVT:s aktuellt 050519. Såg jag mig tvungen att skriva följande mail till Er beslutsfattare för Sveriges bästa, tillsatta av oss medborgare.

Jag ser mig tvungen att upprepa följande mail, pga. av denna nonchalans att inte svara en medborgare i en mycket viktig fråga för Sveriges framtida utveckling. Jag vänder mig därför direkt igen till Dig som förtroendevald.

• En vädjan till Er, folkets företrädare tag ert förnuft till fånga och rädda Barsebäck.
• Var och hur finns en konkret hållbar långsiktig energipolitik för Sverige, som räcker mer än över nästa valperiod?
• I vilka tal kalkylerades elbehovet i Sverige om 5, 10 och 20 år i beslutet att avveckla Barsebäck?
• I vilka tal kalkylerades elproduktionen i Sverige om 5, 10 och 20 år i beslutet att avveckla Barsebäck?
• Vad innebär detta beslut för sysselsättningen?
• Hur skulle en överproduktion av elkraft påverka Sveriges tillväxt, konkurrenskraft och välfärd genom konkurrens kraftigt elpris till vår industri och eventuell export av svensk el?
• Hur ersätts detta energibortfall och vad behövs för energi för att skapa tillväxt i Sverige imorgon, om 5 år och om 10 år.
• Hur påverkar brist på energi sysselsättningen och välfärden i Sverige?
• Hur påverkar dyrare energi tillväxten i Sverige?
• Hur påverkar dyrare energi den lille medborgarens ekonomi, som stängningen av Barsebäck medför?
• Nämn i konkreta termer hur detta energibortfall med en avvecklad kärnkraft skall ersättas under ovanstående tidsperspektiv.
• Hur kan accepters utbyggnad av kraftnätet i Norrland för inköpa av kärnkraft från Finland?
• Hur kan accepteras inköp av ej miljöovänlig kolkraft från Danmark?
• Hur kan accepteras inköp av ej miljöovänlig osäker kärnkraft från Polen, Balticum?
• Hur kan samtidigt accepteras investeringar på 13 miljarder i Ringhals, som en samtidig stängning av Barsebäck?
• Fråga folket tänk långsiktigt. Det är inget fel att ändra tokiga beslut.
• Alla som röstat emot en stängning av Barsebäck hur kommer ni att agera för en återöppning och tryggad energipolitik, som sträcker sig 10- 20 år framåt i tiden?
När lutar man sig på i andra sammanhang på en 25 årig folkomröstning?????!!!!!.
Är det demokrati för nu levande medborgare i Sverige?
Är det konstigt att det förekommer politikerförakt?

I Janne Josefssons program Uppdrag granskning 050531 om EU omröstningen sades detta ofta av tillfrågade riksdagsmän, att man som riksdagsman inte var påläst eftersom omröstningen inte gjorts ännu i riksdagen.

Då det gäller beslutandet av stängningen av Barsebäck, som nu redan är gjord, bör alla fakta ligga klara för Dig som riksdagsman. Jag ber Dig därför PERSONLIGEN att svara på ovanstående punkter. Ett tidigare mail till alla politikiska partier och en del enskilda riksdagsmän har tyvärr inte besvarats av NÅGON! Detta är väl om något som kan föda politiker förakt?

Jag ser ännu en gång framemot ett positivt och ett utvecklande och konkret svar från var och en av Er som fick detta mail, m.a.o. inte något svar i allmänna ordalag.

Mvh
Olle Johansson
Kristianstad

PS
En vädjan till massmedia aktualisera återigen denna fråga vad gäller Barsebäck ännu en gång samt, samt att inga svar ges till en medborgares seriösa frågor i en demokratisk stat.

Sprid gärna detta mail. Jag är i full gång att sprida detta upprop till massmedia som syns i mailets huvud var kopian går samt också genom andra adresslistor, eftersom jag anser att risken att Sverige sjunker ännu längre ned på välfärdsligan med detta beslut att avveckla Barsebäck.

Läs och begrunda nedanstående och innan ni svarar mig. Era svar kommer också att vidarebefordras till ovanstående massmedia lista, som också fått en kopia av detta mail, också om inga svar kommer så kommer det också att vidarebefordras.

Upprop för Barsebäck http://www.raddabarseback.nu/

Andra bloggar om: , , ,

2 kommentarer:

 1. Olle: Problemen med kärnkraft måste nog lösas. Att den är miljövänligaste vi har just nu är nog kanske sant.

  Du har dock problem med upparbetningen i Sellafield(man har upptäckt radioaktiva isotoper i Norra ishavet från läckage), uranbrytning är definitivt INTE speciellt miljövänlig och dessutom är slutförvaringsfrågan fortfarande olöst trots 25 år.

  Nej, vi får nog satsa mer på alternativa och förnyelsebara energikällor för att bygga ett hållbart samhälle. Låt oss hoppas att ITER kan leda till att de löser Fusiongåtan.

  Miljöfrågan är den klart viktigaste politiska frågan vi har idag.

  SvaraRadera
 2. Kärnkraft är det enda vettiga idag. Av två onda ting, vad väljer man? Det minst onda!

  Romantiken med vindkraft, solkraft, biogas, vågkraft håller ju inte; vi stänger kärnkraftverk och importerar elkraft (producerat av brunkol, eller annat bättre fossilt?) någonstans ifrån. Solkraften kanske en dag kan utnyttjas, men då måste vi ut i rymden!

  Kina och Indien är redan kraftigt på väg, Afrika kommer i sinom tid.
  Vi i västvärlden som redan är stora utnyttjare av energi borde föregå med gott exempel och helt gå in för det idag enda tänkbara, kärnkraft. Detta skulle leda till ännu bättre teknik och kanske en lösning av avfallsproblemet. Då kanske vi t.o.m. skulle slippa känna stress om det slutliga, vätekraften (om vi kan lösa avfallsproblemen med fission).

  Jag har i någon annan energiblogg framhållit att lilla Finland är mycket klokare än Sverige. Dom bygger ju just nu ett nytt modernt kärnkraftverk. Varför är dom klokare än svenska politiker? Göran P. har ju förstås ett problem i att han måste hålla Peter E. och Maria W. på gott humör, annars förlorar han ju MAKTEN!

  Att ta hand dom avfallet tills vidare torde vara ett trivialt problem jämfört med det okontrollerade utsläppet av restprodukter av förbränning av fossila bränslen!

  Därför menar jag att det är i det ur miljösynpunkt är närmast kriminellt att arbeta emot kärnkraft!

  SvaraRadera

Här kan du kommentera: