Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

söndag 15 januari 2006

Tips till biståndsminister Carin Jämtin.

Här följer argument som visar hur felaktig EUs jorbrukspolitik är. En stor hjälp vore om biståndsminister Carin Jämtin medverkar till att skyndsamt få till stånd en förändrig av dessa felaktiga subventioner, vilket skulle hjälpa mer än några bidrag från den så kallade rika världen och bidragsländerna skulle hjälpas.

I dag är målet med EU:s jordbrukspolitik att stödja europeiska bönders produktion. I stället borde den inriktas på sådant som gynnar oss alla, som bra kvalitet, låga priser och bra miljö.

Inte ens majoriteten av EU:s bönder har gynnats av den politik EU hittills fört. Det är stora företag, markägare och storbönder som är den gemensamma jordbrukspolitikens vinnare.

EU:s politik slår mot de fattigaste länderna. EU:s jordbrukssubventioner och tullar hindrar u-länder att exportera och konkurrera på rättvisa villkor. Politiken leder till ett överskott av jordbruksprodukter. När överskottet säljs på världsmarknaden dumpas priserna, och fattiga jordbruksländer får svårt att hävda sig trots att deras produkter ofta är både bättre och billigare än de europeiska. Detta är varken ekonomiskt eller moraliskt försvarbart.

I dag kostar EU.s jordbrukssubventioner ofattbara 50 miljarder euro per år, eller 455 miljarder kronor. Det är 16 gånger mer än vad svenskarna totalt lägger ut på livsmedel på ett år! Avskaffas politiken kan ländernas medlemsavgifter sänkas rejält, och pengarna kan användas till något viktigare.

Avskaffas jordbrukspolitiken får EU-länderna pengar över till en rejäl skattesänkning, det är både vad Europas och varje enskild europés ekonomi behöver just nu.

Jordbruksubventionerna gör inte bara maten onödigt dyr. En del av dem går till tobaksodling och vinodling. Finns det över huvud taget någon som anser att vi bör subventionera vin och cigaretter med skattepengar?

I dag beslutas jordbrukspolitiken i EU-kommissionen, bakom stängda dörrar. Låt istället Europaparlamentet fatta besluten. Parlamentet väljs av medborgarna och måste lyssna till deras önskemål. Chansen att vi får en vettig jordbrukspolitik skulle öka.

Biståndsminister Carin Jämtin har ännu inte svarat på mitt inlägg här på bloggen i ämnet "Sveriges Bidrag till tredje världen"här nedan från 060110. Detta inlägg mailades samtidigt direkt till Biståndministern.

E-mail adresser : Utrikesdepartementets kontaktinformation

Andra bloggar om: ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: