Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

tisdag 2 december 2008

Regeringens ansvar för AB Sverige och att Hjulen skall rulla.

Det talas ofta om att det är marknaden som styr i en konkurrensutsatt värld, men i bankernas och de statliga bolagens oligopol värld krävs stramare styrning för att få fart på hjulen i Sverige.

Regeringen har också möjligheter att ge ägardirektiv till de statliga bolagen t.ex. Vattenfall och SBAB, som skulle kunna gynna AB Sverige och de svenska hushållen och industrin.

I stället för att ondgöra sig över alla bonusprogram och fallskärmar och vad nu de olika incitamenten kallas för i finansinstituten.

Den debatten kom av sig, när det upptäcktes att det var på samma sätt i många av de statliga bolagen.

Minister Olofsson sa vid något tillfälle, att hon hade annat att göra än se till alla statliga bolag, när frågan kom upp, att det kunde gå till på liknande sätt som i bankvärlden.

Mycket dåligt svar av en ”ansvarsfull” minister, men det är alltid lättare att ”städa” framför andras dörrar än sin egen!

Alltså ge ägardirektiv till SBAB och Vattenfall, att dessa bolag skall vara prisledare på den svenska marknaden, vilket är möjligt i synnerhet, när vattenfall gör vinster på ca 25 miljarder per år. SBAB:s vinster kan också minimeras,

Detta skulle automatiskt medföra att tämligen snart anpassar sig även andra bankinstitut och kraftleverantörer tämligen snabbt med sin prissättning.

M.a.o. är det mycket viktigt att inte dessa bolag säljs ut från svenska staten.


Likaså lagstifta att bankerna skall sänka räntan med samma räntestats som Riksbanken sänker sin ränta. Allt tal om att det är dyrt för bankerna med upplåningen är oväsentligt, så länge man själva inte jagar sina egna kostnader med alla bonuslöner och pensionsårtagande.

Det kanske t.o.m. finns en viss övertalighet i administrationen av stat, kommun, landsting och i bankvärlden, där det går att göra stora kostnadsbesparingar, vilket skulle gynna medborgaren och bank kunden och Sverige.


Tyvärr är konkurrensen för låg i en oligopolmarknad, som finansmarknaden är.

På samma sätt varför sade inte konkurrensverket något, när Statoil köpte upp prisledaren JET på den svenska marknaden??


Det kan tyckas märkligt, att den tillverkande industrin eller den lille företagaren, som producerar och skapar välfärden blir tvungen att permitteras eller gå i konkurs.

Detta, när de som administrerar välfärden, aldrig blir drabbade på samma sätt, när har en bank eller staten permitterat sitt folk, vilket naturligtvis inte är en önskan??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: