Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

måndag 27 december 2010

Kolla vilken koll och skärpa bl.a. INFRASTRUKTURMINISTER har!

Hallandsås tunneln som snart byggts i 20 år till en kostnad på ca15 miljarder för 8,7 km tunnel med en tidsvinst på ca 5 minuter. En från alp världen, som har lite större "kullar" än vi har i Skåne, hade tagit sig för pannan åt detta vansinniga projekt! Dessa investeringar kunde använts bättre att underhålla och investera i befintliga järnvägssystem och räckt till många mil motorväg på E22an.
Vad kommer spektaklet "Förbifart Stockholm", att kosta om det genomförs? Idag sägs det skulle uppskattas till 30 miljarder och det tillkommer som vanligt alltid mer kostnader. Denna tunnel sägs det dessutom kommer att vara hälsofarlig för de som skulle använda tunneln! 
Hade INTE dessa resurser kunnat användas på mer effektivt sätt t.ex. upprustning ålderstiget och vanskött järnvägsnät? 
Utveckla nya växlar, som inte behöver sopas med handkraft, som nu och det är 2010! 
Otroligt!!
Finns viljan och lärdom från tidigare år så går det m.a.o. inte bara en massa utredningar eller en massa ord i någon av TVs morgonsoffor!
Det går som bekant, att t.o.m. flyga till månen!
Så är det när prestigen går före sunt förnuft och när man handskas med andras tillgångar.
M.a.o. U.P.A.
Folkets skattepengar är som bekant en begränsad resurs.  

 
Jag har nu sänt ovanstående text till verbalt kunnige infrastrukturministern om ett yttrande, så den som lever får se. 
Frågan: "Efter alla artiklar om dåligt skött infrastruktur skulle jag vilja få ett utförligt svar på nedanstående(ovanstående text bifogades) alltså inget i glidande ordalag som t.ex. det är beslut fattade innan mitt tillträde. ......."

KB  101226  Pendlare kritisk till Skånetrafikens information   
KB  101227  Ett allvarligt infrastrukturellt problem i Skåne 


Liknade tidningsklipp går tyvärr att finna i hundratals av i hela Sverige.
Vad är det som håller på att hända med offentliga SVERIGE i så gott som på alla områden, om det är skola, sjukvård, vägar, järvägar, omsorg, försvar, energipolitik etc. etc. 
Ja listan kan göras hur lång som helst.
Blir någon ansvarig tillfrågade uppträder dom ofta som någon slags "balettdansöser" snurrar och vrider sig som några slags "hala ålar" och till sist kommer det ofta, att vi får ta titta och utreda detta, som man kan redan har suttit på sin pedistar i många år, utan till synes någon vakenhet eller blir svaret det var inte under min tid.
Det går utför för Sverige och sedan skall offentligheten ha synpunkter på och vara med reda upp och lägga sig i hela världens problem.
Ingvar Kamprad sa "Se till så gräset växer där du är" och det har ju gått tämligen bra för den mannen, men hans mandatperiod är visserligen mer än fyra år!!
Det hade varit något för AB Sverige och ta lärdom av?


Vad tycker Du?
Kommentera gärna allt för Sverige.
Att leva är att ta ställning.
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.
Tack!
 
Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare, var villig träda fram och kommentera mina inlägg, som säkert har både fel och rätt. Du får gärna bjuda in någon att kommentera. Denna blogg är politiskt obunden. Tack ska du ha för din hjälp.
_______________ 
Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten! 


Klicka Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: