Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

torsdag 2 december 2010

Patroner och markägare är parter i målet?

KB 101202 Protestera mot energipolitiken
"I energipolitiken behöver elkonsumenterna, som tvingas betala allt, göra sina röster hörda så att politikerna tvingas ta hänsyn till dem. Särintressena måste underordnas allmänintresset. Markägare, både de som bara orkar hyra ut mark och de som dessutom tror sig kunna sköta kraftverk utan kunskaper för uppgiften ska inte tillåtas påverka energipolitiken. Regeringen och de politiska partierna borde tydligare se vad som verkligen sker i det som synes ske i energipolitiken." 


KB 101202 Murrays drivkraft tycks vara egenintresset 
"Men varför ska Sverige med nästan CO2-fri elproduktion kasta ut 870 miljoner kronor, en subvention på 34,8 öre per kWh (exklusive andra stöd) på elcertifikat, när det inte behövs för att minska utsläppen?
Den siffran utgår Radetzki från när han anger ett framtida subventionsbehov på 300 miljarder. Effektiviteten 22 procent över sex år är hämtad från vindkraftens årsredovisning.
Ska elkonsumenter nu subventionera el, som i en framtid kan säljas till Europa; eller ska de som får de framtida vinsterna göra det? Vindevangelisterna bekräftar hur rätt Karl Marx hade, när han sa att "intresset ljuger aldrig".

Varför skall svenska elkonsumenter subventionera privata vinstintressen i form markhyror till ofta stora markägare och varför skall vi subventionera el, som skall leverera till t.ex. dansk tysk industri, vilket sedan i sin tur blir en extra belastning för vår svenska industri med högre elpriser och med detta minskad konkurrens mot vår omvärld och därmed mindre arbetstillfällen.
Detta i all den stund då Sveriges elproduktion inte är CO2 belastande p.g.a. alla tidigare ansvarsfulla och framsynta samhällsbyggare. Fortsätt att investera och modernisera alla mindre vattenkraftverk, som det finns många av i Sverige, men det diskuteras aldrig. Det ligger inte i tiden för alla "VindmölleEntusiasterna".
Elkostnaderna var förr en av Sveriges konkurrensfördelar för vår elintensiva exportindustri, så är det tyvärr inte längre. 
Tyvärr är det istället så att elintensiva industrier har flyttat ifrån Sverige, inget vidare sätt att bygga välfärd på!
Så här tycker han som man skulle kunna säga är part i målet, eller vad sägs om följande fråga till godsförvaltaren av Råbelöfs gods J Murray: KB 101201 Felaktigt om vindkraft 

En fråga J Murray. Stämmer det att godsen får hyresintäkter t.ex. för fem vindkraftsmaster ca 5x100000=en halv miljon kronor per år för markhyra av dessa fem vindkraftverk?
Vad hade dessa ca 500 kvm jordbruksmark genererat i intäkter med jordbruksproduktion per år?
Är det så, att Råbelöfs gods är till att vara part i målet?
Det hade varit intressant att få detta belagt av denne sifferkunnige godsförvaltare.
Hade dessa vindkraftverk byggts utan subventioner från elkonsumenterna?The Climate Scam The Climate Scam blogg  
Läs mer:
Newsmill 100108 Vindkraften är en skrevspark mot välfärden och landsbygden 
Di 101201 Vindkraftsbubblan har blivit uppenbar efter finanskrisen 
SvD 100824 Vindkraft en tvivelaktig affär 
The Climate Scam Slutreplik om vindkraften i dagens SvD Stockholms Initiativet För en genomtänkt klimatpolitik 
  ____________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten! Klicka Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: