Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

måndag 13 oktober 2014

Nyttan av TTIP för Sverige och EU? Transparens i beslut?

Bildtext:  Vad sägs om?
TTIP
Transparens
Information till folket INNAN beslut? NEJ!
Bra för Sverige? EU?
NEJ !

Europaportalen: Riksdagen får inte läsa TTIP-dokument i Sverige
Man kan INTE tro detta är sant , när jag läser detta inlägg på Europaportalen!

Hur kan Sveriges riksdag acceptera detta?
Demokratin URHOLKAS!
När blir vi svenska medborgare tillfrågade????
Är Europa och Sverige på väg, att bli en LYDSTAT till USA????

Frihandel är bra för hela världen, men kan det inte vara också ett sätt att binda upp en partner som nu t.ex. USA gör med Eu?
Det är ofta den "lilla partnern" som drabbas negativt och som har minst röst t.ex. Sverige som är en del av detta?


Hur påverkar TTIP vårt närliggande omvärlds handelsutbyte, vilket inte är negligerbart för länderna i Europa, där 30 % av EU exporten har varit 30% mot RYSSLAND innan införda handelshinder? 

O.B.S. ! ENDAST 7-8 % av Europas produktion exporteras till USA! 


Hur påvekar det Europas 30% export österut?

  • Positivt?
  • Negativt?
  • Påverkar ej?
  • Är TTIP i linje med miljömålen, som hanteras på de återkommande MILJÖ världskongresserna?
  • Är det demokrati och förtroende skapande för medborgarna, när uppgörelserna görs i det hemliga rummet?
Varför ingen transparens?
  • Är Sveriges gruvexploatering med utländskt riskkapital något, som är ett gott exempel på frihandel som staten mer eller mindre skänkt bort till utländska riskkapitalister, där staten nu får stå för alla avvecklings kostnader och sanerings kostnader? 
  • GM´s engagemang i SAAB, f.ö. vad kostade Sveriges borgensåtagande till Europas Centralbank?
  • Ford´s engagemang i Volvo?
  • Pfizer intresse till uppköp av ASTRA?
  • m.fl.
Återigen transparens och INGA beslut i HEMLIGA RUM, fram för en öppen demokrati, som är förankrad bland befolkningen.
Eller är det så att Cecilia Malmström är USA´s hjälpreda, och därför fick hon problem EU-parlamentet?

I annat fall är det inte märkligt, att det uppstår politikerförakt?
Det som är bra för den store behöver inte alltid vara bra för den lille? 

Varför vill man inte att allmänheten ska få vara med och avgöra vad som är en legitim åtgärd när det kommer till hälsa, säkerhet och konsument- och arbetsskydd?
Svaret på den frågan kan härledas till EU-kommissionens tendens att alltid sätta handelsintressen främst.


Det handlar om det handelsavtal som nu förhandlas mellan EU och USA; TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Syftet är att sprida lite ljus över de hemliga förhandlingar som nu pågår och ge vanliga medborgare information om vad som faktiskt sker bakom de låsta dörrarna – och hur det avtal som nu mejslas fram kommer att påverka vårt samhälle.


Finns det någon koppling med TTIP och USA-NSA-NATO´s allt mer utvidgande och utlovande av allt mer vapen till bl.a. Baltikum, Polen och även till Ukraina?
Det nämns ofta i massmedia om ökade aktiviteter i Östersjön och i dess luftrum, men det nämns aldrig något om Sveriges redan mer eller mindre medlemskap i NATO och NATO´s ökade aktiviteter i Rysslands närområde!
OBS detta utan medborgarna tillfrågats!
Vore det inte bättre för EU med en egen europeisk försvarspakt istället för utökande av NATO samarbetet, vilket kan upplevas som konflikt skapande av våra östgrannar?

Vårt närområde måste väl anses vara vara mycket viktigt ur alla synpunkter såväl ekonomi, handelsutbyte, miljöaspekter?

Jag ser mycket på tysk TV, där det så gott som alla kvällar på bra sändningstid finns program med seriösa diskussioner med politiker och vetenskapsmän eller medborgare från från berörda geografiska områden i och om viktiga samhällsfrågor.
Varför finns inte detta i svensk TV?
Mer än några minuter i något nyhetsprogram där två motståndare mer eller mindre munhuggs en kort stund!
Hade det inte varit bättre för Sveriges långsiktigt hållbara utveckling, om medborgarna själva kunde känna sig delaktiga och bilda sig en egen objektiv uppfattning?
Ett nytt "Kalla Kriget" är inget som gagnar Sverige och övriga Europa!


Jag är absolut inte någon inbunden nationalist utan är för ett långsiktigt hållbart samhälle för ALLA!

Alltså det är inte bara kapitalet som får styra på ena halvan av klotet och den andra halvan utarmas.
Är mina övergripande funderingar helt fel eller TTIP påverkar inte alls vår övriga handel?

Om jag har helt fel, ser jag fram emot ett uttömmande svar och kommentar här på bloggen, som visar motsatsen.
Enligt min uppfattning är alltid olika åsikter utvecklande?


Återigen transparens och INGA beslut i HEMLIGA RUM, fram för en öppen demokrati, som är förankrad bland befolkningen.
I annat fall är det inte märkligt, att det uppstår politikerförakt?
Det som är bra för den store behöver inte alltid vara bra för den lille?
Enligt min uppfattning är alltid olika åsikter utvecklande?

Läs en mycket briljant skrivelse av:


TTIP kontra Eurasiska ekonomiska unionen beaktas?Sidor som ifrågasätter nyttan och om hur beslutsgången varit med TTIP(Translantic Trade Investment  Partnership) :Engelsk sida Stop TTIP    
Tysk sida Mehr Demokratie Fler video WHAT IS TTIP?        


Länkar till några bloggar som belyser komplicieten i ämnet:

Kontakta och ställ frågor till ansvarige för TTIP i EU:

Contact Cecilia Malmström

Cecilia Malmströms blogg: Cecilia Malmström


Wikepedia European Commissioner for Trade since 2014
"Your views and suggestions are important for my work."


Hur påvekar NATO-USAs ökande engagemang i Europa?
Läs mer på
EU Unionen och Världen

Folkvilja är DEMOKRATI!

Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning.
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.
 

SPRID gärna detta inlägg vidare i din omgivning och på övriga sidor.
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Besök gärna min andra blogg: EU unionen och Världen

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: