Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

söndag 2 november 2008

Få fart på "hjulen" i Sverige!

Har du några generella tips till andra småföretagare när det gäller att överleva lågkonjunkturen?

Uppvakta regeringen!

Nu pratas det om 1% mindre sociala avgifter den förra regeringen hade 5% rabatt på de sociala avgifterna max 3500:-/mån

Nu talas det om lägre bolagsskatt, vilket de flesta småföretagare inte har någon ingen nytta av, eftersom det som blir över får blir deras lön!!!

Det visar på vilken insikt och förankring vår regering har med verkligheten för småföretagarna.

Sänk enargiskatter, sociala avgifter, som låter sig göras över en natt och ligger i händerna på regering.
Det kostar för staten, men det kostar också med utslagna arbetstillfällen.


Regeringen och Riksdagen ägaren till Vattenfall.

Uppmana Vattenfall, att vara prisledare på den s.k. elbörsen, vilket är ett oligopol och det är inte konkurrensutsatt marknadsekonomi speciellt så länge inte Vattenfalls 25-30 miljarders vinster/år investeras i nyproduktion. Den s.k. elbörsen är snare att liknas vid kartellbildning.

Billig EL-kraft var förr en stor konkurrensfördel för Sverige. Det hade även idag
billig EL-kraft varit, så att inte elintensiv industri tvingas flytta utanför Sveriges gränser med förlorade arbetstillfällen som följd, som redan skett!

Billigare el hade även ökat privatkonsumtionen, som det är idag har t.ex. handeln tvärstannat i många branscher.

Samma som ovanstående resonemang borde gälla för statens låneinstitut SBAB
som Vattenfall.

Det gäller snabb handlingskraft NU och använda de styrmedel, som regering och riksdag till fullo råder över.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: