Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

tisdag 20 mars 2018

Globalisterna - Sverige ?

Något för PK MSM media i Sverige inklusive SR och SVT att ta till sig och belysa och släppa fram i den offentliga debatten i synnerhet under ett valår i Sverige, om vi tillsammans skall utveckla välfärdsstaten, för att upplysa svenska folket om verkligheten.

Kontinuerlig medborgardialog utvecklar.

Varför görs inte detta????


Lördagsintervju 19 Del 1 - Lars Bern om globaliseringens konsekvenser - den ökande skuldsättningen.Detta är del 1 av 3 om globaliseringens konsekvenser. Detta första avsnitt handlar om den ökande skuldsättningen hos den svenska medelklassen.
Lars Bern har är teknologie doktor med ett förflutet som företagsledare och forskare och har under en längre tid studerat frågor kopplade till globaliseringen.

Belåning har skjutit i höjden genom de höjda priser för bostäder den bostadsbrist som massinvandringen har åstadkommit. Belåningen har också kunnat bli så hög genom att räntorna sjunkit till en nivå som aldrig tidigare förekommit i modern tid.

Förmögenheten för många av de allra rikaste har ökat kraftigt vilket ytterligare har drivit upp priserna på bostäder i mer attraktiva lägen, på avstånd ifrån de växande utanförskapsområdena.

De ekonomiskt mest utsatta som konkurrerar med utländska arbetare eller invandrare har fått sänkta reallöner samtidigt som kostnaderna har ökat kraftigt för boende.

Vi diskuterar även svenskarnas förmögenhet utifrån den undersökning som Credit Suisse årligen gör. Vi finner att svenskarna är fattiga och att den typiska förmögenheten hos Sveriges befolkning är näst lägst i Västeuropa när man räknar in alla hushållens skulder. Bara Portugals befolkning uppges ligga lägre. Denna fråga är något vi kommer titta närmare på i kommande program under våren.


Lördagsintervju 19 Del 2 - Lars Bern om den globala maktbalansen
I denna andra del av Globalismens konsekvenser talar vi om hur maktbalansen i världen förändras.

Regeringen söker beröm hos EU vilket innebär att de följer globalister som George Soros och de finansfamiljer han representerar. Sverige är troligen det land där han är mest populär och många tror att han arbetar för fattiga människor men i själva verket har han tjänat miljarder på olika kriser som han själv har varit med och skapat.

Soros har också arbetat för att öka inflödet av migranter från Afrika till Europa vilket är en del av den globalistiska agendan. Han agerar galjonsfigur för globala finansfamiljer som inte vill agera öppet.

Vi talar också om att 90 % av medierna i västvärlden styrs av en liten grupp globalister vilket förklarar att Donald Trump och alla nationalistiska ledare utsätts för hatpropaganda. Det drabbar även Vladimir Putin och Ryssland som har stängt ute de globala bankerna och andra globala aktörer efter Jeltsin.

Ett problem är att globalisterna förfogar över så ofantliga resurser att de kan köpa politiker och vi frågar oss hur Fredrik Reinfeldt kan ha en inkomst över 20 miljoner efter att han lämnat statsministeruppdraget och varför han får arvode av Bank of America.

Det som hotar globalisterna är Kina där de ännu inte har fått något större inflytande. Kina med sina framgångar utgör en motpol till globalisterna.

Det är snabba förändringar i vår omvärld och vi ställer oss frågan vem som företräder det svenska folket och ser till våra intressen. Vi konstaterar att varken medier eller andra makthavare axlar den rollen.

Lördagsintervju 19 Del 3 - Lars Bern om korruptionen bland politiker och medier.
SvD : Debatt ”Donald Trump har rätt – världshandeln är ohållbar” 

De kraftiga handelsöverskotten i Kina och Tyskland är orim­liga, liksom underskotten i USA och Sydeuropa. De ­globala obalanserna som undergräver människors tilltro till demokrati och marknader behöver åtgärdas, skriver Ulf Dahlsten.


Kolla gärna:
Länk: ANTHROPOCENE

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning


Länk: DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE
Vad tycker Du? 
 
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tisdag 16 januari 2018

Alliansfria Sverige? När tillfrågas FOLKET ? ALDRIG !!!Skall Sverige och EU vara en lydstat till USA/NATO, som är världspolis?
Är det vapenindustrin, som skall styra världen?
Maktfullkomlighet !

Är det inte bättre att utveckla vår närhet under fredliga förhållanden?

Börja med en Östersjökonferens, där ALLA länder runt Östersjön bjuds in och samverkar och 
utvecklas tillsammans i öppen dialog.

Tänk på det Peter Hultqvist, du som säger dig vara en folkens man.

När tillfrågas FOLKET ?
ALDRIG !!!

Demokrati ????
Demokratur !!!!


Lär något av vår historia istället för att upprepa alla fel med KRIG som följd.

Aftonbladet:
 Svensk skepsis kring EU-försvar 

FÖRSVAR. Ny byråkrati? Nej, tack - det är Sveriges bud till övriga EU när ett utökat samarbete diskuteras på försvarssidan.

Spretiga planer från en rad olika länder ska nu jämkas samman till konkreta förslag.

När medlemsländernas försvarsministrar möttes i Bratislava på tisdagen hade flera länder med sig egna diskussionsinlägg på hur det militära samarbetet ska kunna utvecklas.
Längst gick Italien med en inlaga om att skapa en "europeisk multinationell styrka", som försteg till en framtida EU-armé.
Att tala om en EU-armé får dock framför allt Storbritannien att omedelbart sparka bakut. Och EU:s utrikeschef Federica Mogherini har snabbt betonat att inget sådant är på gång.

– Det här handlar inte om en europeisk armé. Det handlar om att stärka EU:s försvarssamarbete, sade Mogherini på en presskonferens efteråt.

Nej till "byråkrati"

Tyskland och Frankrike har tryckt på för att bland annat skapa ett gemensamt militärhögkvarter för EU, vilket även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker talat sig varm för.
Det gillas inte av den svenska regeringen.
– Jag har markerat att från svensk sida så är vi väldigt skeptiska till att gå in i sådant som kan generera ny byråkrati eller nya institutionella åtaganden, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT på telefon från Bratislava.

– Det vi tycker att vi borde lägga ner jobb på och förstärka är framför allt hur vi får en bättre stödfunktion för befintliga och framtida krisoperationer eller militära operationer som vi åtar oss inom ramen för EU. Där tror jag man skulle kunna lägga ner ett arbete, säger Hultqvist.

"Många nyanser"

Samarbetsdiskussionerna ska under hösten leda fram till konkreta förslag på vad som kan och bör göras på EU-nivå.
Peter Hultqvist konstaterar att det spretar rejält mellan medlemsländerna.
– Det finns många nyanser och balanser i det här. Jag såg det som en intressant första diskussion. Nu diskuterar vi vad vi vill på det här området, men det finns ingenting som man kan säga att vi har någon slags enighet om och det var heller inte det som var meningen med dagens möte, säger försvarsministern.

FAKTA
EU och försvaret
EU har en gemensam försvars- och säkerhetspolitik, som främst är inriktad på att kunna göra samordnade internationella krisinsatser.
Bland annat ingår att kunna sätta in gemensamma snabbinsatsstyrkor, som dock ännu aldrig använts.
I samband med antagandet av en ny "global strategi" för EU diskuteras just nu ytterligare försvarssamarbete, bland annat på industriområdet.
En större försvarsdiskussion är inplanerad till stats- och regeringschefernas toppmöte i Bryssel i december.
I somras skrev EU och Nato dessutom under en deklaration om utökat samarbete.
Av EU:s 28 nuvarande medlemsländer är det endast Sverige, Finland, Österrike, Irland, Cypern och Malta som inte samtidigt är Nato-medlemmar.


Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag 12 mars 2017

Gäst hos Patrik Engellau: Ann Heberlein - Om åsiktskorridoren

Lyssna och se på detta inlägg något som aldrig visas eller skrivs om i svenska media.

Jag rekommenderar starkt att följa Patrik Engellau på sidan :
DET GODA SAMHÄLLET___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

tisdag 28 februari 2017

Nej till USA-Nato för Sverige!

Nej till USA-Nato för Sverige!
Sverige NEUTRALT?
JA!
Blir det fredligare och bättre med KÄRNVAPEN på Gotland?
NEJ !
Eskalerar ett nytt KALLT KRIG med Sverige som medlem i en USA-NATO allians?
JA !

När får folket yttra sig i denna fråga?
ALDRIG!
M.a.o. vår s.k. DEMOKRATI = DEMOKRATUR !
Mer vetskap i ämnet Ukraina, som aldrig diskuteras i Sverige eller EU:


Publicerades den 3 feb. 2014
Denna upplaga av Veckomagasinet fokuserar på konflikten i Ukraina. Programmet gästas av Sven Hirdman, som bland annat var ambassadör i Moskva 1994-2004.

Sven Hirdman hävdar att det inte är så märkligt att Ukraina till slut valde att tacka nej till EU:s erbjudande och i stället tacka ja till Ryssland. Men både EU och Ryssland har gjort allvarliga fel i processen menar han.

I programmet talar Sven Hirdman även om Rysslands relation till Sverige samt om debatten om homosexuellas situation i Ryssland.

Skriv under  Uppropet mot värdlandsavtalet Nej till NATO                                                                                     Bevara alliansfriheten Länkar:
Nej till NATO:s FacebooksidaKunskapsbank om Sverige / NATO


Folkkampanjen mot NATO

Sveriges Fredsråd

Vad sägs, om vi 
tillsammans så många som möjligt "bygger" ett öppet transparent nätverk för alla, där vi alla som förespråkar en humanitärt samhällsbyggande för alla i vår närhet blir fler och fler? 
Hör av dej. 

Hur påvekar NATO-USAs ökande engagemang i Europa?Fyll i ett Upprop Östersjökonferens o. NEJ till Sveriges i NATO!

Läs mer på  
Om Sverige NU om EU

Läs mer på Om Sverige NU om NATO

T.ex. 
Nyttan av TTIP för Sverige och EU? Transparens i beslut?

Folkvilja är DEMOKRATI!


Min andra blogg med olika ämnen: Om Sverige NU

Sprid denna sida till så många som möjligt i din omgivning.

Löpsedel
Tankesmedjan Dialog

Skriv på forumet vad du tycker om detta eller något annat aktuellt ämne .

Klicka >> Forum Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
,

lördag 17 december 2016

Östersjöns framtida utveckling?

Jag har några förslag.

Det gäller att utveckla vår närhet runt hela Östersjön, som är Sveriges närhet, som ALLA invånare och länder runt Östersjön är beroende av för en hållbar långsiktig utveckling.

Vi måste lärt något av vår historia?
Alltså inte lösa problem med hjälp av VAPENINDUSTRIN!

Vad tycker du och tror du om detta?Här är en del av svaren varför rysshatet tyvärr eskalerar i Sverige, vilket borde vara tvärtom alla vill vi ha och vi är beroende av fredlig omvärld och inte ett nytt kallt krig, som håller på att drivas fram av våra politiker och media.

Det är TYVÄRR
 KAPITALET och VAPEN INDUSTRIN som STYR VÅRA LAKEJER de s.k. "folkvalda"!

Folket negligeras tyvärr helt!

Läs detta och tänk efter:
Konturerna i Trumps utrikespolitik börjar ta form

Anne-Marie Pålsson: Anne-Marie Pålsson: "När Trump kritiserar global handel är han något på spåren."

Lyssna gärna också på Sven Hirdmans med stor kunskap i ämnet och hållbara argument mot Jan Björklund :
Het rysslandsdebatt mellan Sven Hirdman och Jan Björklund
Hans Blixt:
Hans Blix om ryska gasledningen: Regeringen vill skjuta frågan ifrån sig

Inlägg och länkar på min blogg:
Om Sverige NU: Nej till USA-Nato för Sverige!

Om Sverige NU: Upprop Östersjökonferens o. NEJ till Sveriges i NATO!


Tänk efter en gång till, det finns andra sätt att lösa konflikter än med vapen!
Som tur är kan ni inte flytta våra länder och vi är alla beroende av varandra, se till att samverka i fredliga lösningar än att starta ett NYTT KALLT KRIG.

M.a.o. föredrar jag inte, att alla problemlösningar är med vapen!
Vi har alla olika sätt se på lösningar, som jag respekterar.

I min naivitet föredrar jag diplomatiska lösningar, vilket naturligtvis inte gynnar vapenindustrin.
Det är alltid bra att lära något av historien än att upprepa alla felen.

Hur blev det t.ex i mellan östern, när USA invaderade Irak, utan FN sanktioner?

Jag fördrar mer en human lösning på problemen som t.ex. Svenska Freds med flera freds organisationer:

"Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker."


Vad gör vi?

Tack på förhand för alla kommentarer.
Klicka på inläggets rubrik så finns det möjlighet till din kommentar som jag ser framemot och välkomnar.

Upprop för Östersjökonferens o. NEJ till Sveriges medlemskap i NATO!Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag 2 december 2016

Samhällskolapps?? Var är Sverige på väg ??

Det Goda Samhället är en opinionsbildande sajt som består av olika röster som undersöker, avslöjar och borrar i de brännande samhällsfrågorna.
Här skapas samtidens självförståelse.

Hur står det till i Sverige?

Se och lyssna på dialogen mellan Patrik Engellau och Johan Westerholm, som Stefan Löfven borde lyssna på och ta till sig, vilket inte borde vara så svårt eftersom de tillhör samma parti, vilket borde gälla alla politiker oavsett uppfattning.

Tänk om alla politiker kunde ge och ta av varandra istället för att bara förhärliga sig själva och bara se "medspelarens" fel.

Det är aldrig fel att lära sig av andras fel eller missbedömningar istället för att själva upprepa samma fel.
Detta skulle utveckla vårt samhälle.

Mycket intressant diskussion för ett hållbart samhälle för alla.

Varför diskuteras inte detta seriöst i svenska media?


Hör om politiker bubblan.
Det är relativister som lever i en politisk bubbla som präglas egoister 30 30 gänget som står på tå för varandra och glömmer bort folket och dom rekryterar varandra och kommer från samma miljö, som ofta har svårt att acceptera andras åsikter.
I dagens avsnitt gästas Patrik Engellau av Johan Westerholm, chefredaktör för bloggen Ledarsidorna.se.
Johan Westerholm förklarar bland annat hur politiker tänker och varför de tänker som de gör, vilken roll policy makers spelar i utformningen av politiken, samt hur identitetspolitiken har påverkat Socialdemokraterna.


Återigen varför diskuteras detta inte i svenska media inklusive Public Service?

Är det farligt med ett medvetet folk?
Nej, men svårare att styra!

Detta kommer att knäcka välfärdsstaten!
Vilka är ansvariga?

VÅRA POLITIKER, som inte drabbas!
Folket blir drabbade och får betala och lida!

Är de märkligt att politikerförakt uppstår?


Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om :  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

söndag 27 november 2016

Politikers medborgardialog? T.ex.skolan o. andra aktuella frågor?

Det Goda Samhället är en opinionsbildande sajt som består av olika röster som undersöker, avslöjar och borrar i de brännande samhällsfrågorna.
Här skapas samtidens självförståelse.

Hur står det till i Sverige?

Se och lyssna på dialogen mellan Patrik Engellau och Lorentz Lyttkens.

Mycket intressant diskussion för ett hållbart samhälle för alla.
Varför diskuteras inte detta seriöst i svenska media?

I detta avsnitt samtalar Patrik Engellau med Lorentz Lyttkens, författare, samhällsdebattör och fil. dr. i sociologi.
Ämnen som avhandlas är vad politiker vill, skolan och andra aktuella frågor i det politiska landskapet.

Finns det problem i svenska samhället?
Hur är det med den långsiktigt hållbara samhällsekonomin ut för Sverige?
Varför upplyses inte svenska folket sakligt om detta, alltså inte i yviga politiska termer utan vetenskaplig och verkligt?

Finns det åtgärder som t.ex. kunde föras i en offentlig och respekterad medborgardialog?

Varför upplevs det allt för ofta ett kortsiktigt tänkande i offentliga Sverige?Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

onsdag 23 november 2016

Något som kan tillföra Sveriges positiva utveckling med seriösa objektiva information, vilket idag upplevs som mycket ensidigt i svenska media inkl. public service.

Jag rekommenderar starkt sidan "DET GODA SAMHÄLLET"
 NU LANSERAR VI DGS-TV
 
Bloggen Det Goda Samhället startades i mars 2015 med mottot ”här skapas samtidens självförståelse”. Sedan dess har vi publicerat omkring 1 600 texter om vitt skilda ämnen, med den uttalade avsikten att undersöka, avslöja och borra i de brännande samhällsfrågorna. I takt med detta har också en stor och kunnig läsarskara blivit oss trogna, som på olika försöker hjälpa oss att få en förståelse av vad som pågår i landet.

Med start på fredag kommer vi att ta Det Goda Samhället till en ny nivå genom att lansera DGS-TV, en serie på tio program där Patrik Engellau tillsammans med flera av landets skarpaste hjärnor diskuterar våra viktigaste frågor. De första tio programmen är en pilotserie och satsningens framtid kommer att bestämmas av tittarnas reaktioner.
Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag 14 oktober 2016

Riksdagen får inte läsa TTIP-dokument i Sverige

Riksdagen får inte läsa TTIP-dokument i Sverige
    
Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack!
Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare. Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt. Du får gärna bjuda in någon att kommentera. Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.

 Opinion Protest för god pension i Sverige !
_______________   
Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten! Klicka Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!

 Jag har placerat min blogg i Kristianstadbloggkartan.se!
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag 8 september 2016

”Inte aktuellt ändra svenska säkerhetspolitiska doktrinen”

DN ”Inte aktuellt ändra svenska säkerhetspolitiska doktrinen” 

Militär alliansfrihet. Att förändra den svenska säkerhetspolitiska doktrinen skulle uppfattas som dramatiskt och omvälvande. Därför är det inte aktuellt med några tvära kast i den svenska säkerhetspolitiken. Sveriges militära alliansfrihet bidrar till stabiliteten i vårt närområde, skriver statsråden Margot Wallström och Peter Hultqvist.

I dag fredag presenterar regeringens särskilde utredare Krister Bringéus expertrapporten om Sveriges internationella samarbeten inom försvars- och säkerhetspolitiken. Expertrapporten var en del av den försvarsöverenskommelse som gjordes mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Regeringen kommer att fullfölja de riktlinjer som riksdagen fastställde i samband med det försvarspolitiska inriktningsbeslutet våren 2015.

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets politiska oberoende och självständighet. Hävdandet av vårt lands suveränitet och territoriella integritet är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna uppnå målen för vår säkerhet. Vi ska verka för att förebygga krig och konflikter samt skydda svensk handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning. Samhällets funktionalitet ska skyddas.

Ett medlemskap i Nato kan inte ersätta effekterna av den minskade militära förmåga som i många år präglade politiken. Här finns en hemläxa att göra och där är det försvarspolitiska beslutet grunden för att bygga trovärdighet.

Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer. Vår strategi bygger i huvudsak på tre delar:

  1. DN Militär alliansfrihet. Genom vår militära alliansfrihet så klargörs en i grunden defensiv profil. Vårt mål är att våra gränser ska respekteras och att bidra till avspänning i vår del av Europa. Vi vill på ett tydligt sätt bidra till att skapa stabilitet och förutsägbarhet, också geopolitiskt. Att förändra den svenska säkerhetspolitiska doktrinen skulle självfallet uppfattas som dramatiskt och omvälvande. Det skulle ha en direkt effekt på det säkerhetspolitiska läget i vår del av Europa. Därför är det inte aktuellt med några tvära kast i den svenska säkerhetspolitiken. Sveriges militära alliansfrihet bidrar i positiv mening till den säkerhetspolitiska stabiliteten i vårt närområde.
  2. Uppgradering av den svenska militära förmågan. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget är det nödvändigt att stärka den svenska försvarsförmågan. Därför ökar den militära övningsverksamhet och ny och uppdaterad materiel tillförs Försvarsmakten. Den breda uppslutningen i Sveriges riksdag kring försvarsbeslutet för perioden 2016 till 2020 är en mycket viktig plattform att bygga på. Särskilt viktig är etableringen av en stridsgrupp på Gotland som har en strategisk betydelse för säkerheten och stabiliteten i Östersjön. En höjd svensk militär förmåga är nödvändig för att höja försvarströskeln, men också för att ge en tydlig signal till omvärlden att vårt land tar sitt säkerhetspolitiska ansvar.

  3. Fördjupade internationella samarbeten. De allt bredare bilaterala och multilaterala samarbeten som Sverige bedriver har en stabiliserande effekt i vårt närområde. Samarbetet med Finland, där vi också påbörjat en operativ planering för situationer bortom fredstida förhållanden, är ett sätt att ta ett bredare ansvar för säkerheten. Detta är ett samarbete som noterats internationellt som ett nytt sätt att i vår del av Europa möta säkerhetsutmaningarna. Samarbetsavtalet med Danmark liksom fördjupade samarbeten med de baltiska länderna, Polen, Storbritannien och USA bidrar till att stärka säkerhetssamarbetet kring Östersjön, men också att göra den nödvändiga transatlantiska länken mycket tydlig. Sveriges och Finlands engagemang inom Natos partnerskap är något som bidrar till vår säkerhet men också till en höjd militär förmåga. Det nordiska samarbetet (NORDEFCO) skapar ett nordiskt nätverk som genom åren genomfört över 100 samarbetsprojekt. Vårt syfte är att från en militärt alliansfri position bygga ett säkerhetsnätverk kring Sverige. För att bygga detta nätverk starkt och hållfast behöver vi också använda oss av hela bredden av våra säkerhetspolitiska instrument, som diplomati, medling och förtroendeskapande åtgärder, i syfte att bidra till avspänning och stabilitet i Europa och i vårt närområde.


Den Europeiska unionen är den viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattformen för Sverige. Ett enat och starkt EU, med en principfast och handlingskraftig utrikespolitik, är av grundläggande betydelse för Sveriges säkerhet. EU:s nya globala strategi, som Sverige varit pådrivande för och hjälpt till att forma, visar att medlemstaterna i ljuset av det försämrade säkerhetsläget är beredda att stärka sitt samarbete om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Sverige ska vara aktivt i detta arbete.

Vårt agerande ska vara förutsägbart och metodiskt. Det är det bästa sättet att från svensk sida gagna stabiliteten i vår del av Europa. Men det är inte detsamma som om vi ska vara passiva. Den ryska aggressionen mot Ukraina och den olagliga annekteringen av Krim, i strid mot folkrätten, har rubbat den europeiska säkerhetsordningen. Det finns inget acceptabelt försvar eller motiv för det ryska agerandet och det måste hållas i minnet när vi bedömer vilka mått och steg som ska vidtas i framtiden. Den ryska ledningen har visat att man på ett oberäkneligt sätt är beredd att använda militär makt för att nå sina politiska syften. Ryssland är det enda land i vårt närområde som visat att man med militära medel är beredd att ändra ett grannlands gränser.

I denna säkerhetspolitiska miljö är det viktigt att manövrera på ett sätt som förenar politiska grundvärderingar och respekt för internationell rätt med tydlighet och beslutsamhet. För Sverige är värnandet av de normer, principer och åtaganden som utgör den europeiska säkerhetsordningen viktiga säkerhetspolitiska frågor och en förutsättning för att kunna bygga långsiktig fred, stabilitet och säkerhet i Europa. Vårt engagemang inom FN, där vår plats i säkerhetsrådet kommer att ge oss ytterligare en plattform, samt inom ramen för den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE, är viktiga delar i detta arbete.

Det vi gör måste ha en trovärdighet och vara väl avvägt och balanserat i sin helhet. Sverige ska vara ett land som tydligt uppfattas ta det nya säkerhetspolitiska läget på allvar. En förändring av Sveriges säkerhetspolitiska linje i sig skulle leda till instabilitet och osäkerhet i vår del av Europa.

Under de borgerliga regeringsåren tonade den yttersta politiska ledningen ned de säkerhetspolitiska utmaningarna i vårt närområde. Man ville inte ta till sig den djupare innebörden av den nationalistiska retoriken, den ökade övningsverksamheten eller satsningarna på rustning intill den dag som den ryska annekteringen av Krim var ett faktum. De borgerligas uppvaknande blev brutalt och yrvaket. Det finns anledning att hålla detta i minnet när nu borgerliga företrädare argumenterar för Natomedlemskap och försöker rehabilitera sig genom högstämda tonlägen.

Ett medlemskap i Nato kan inte ersätta effekterna av den minskade militära förmåga som i många år präglade politiken. Här finns en hemläxa att göra och där är det försvarspolitiska beslutet grunden för att bygga trovärdighet.

I den tid vi nu lever i så handlar det om att hitta dagens förnuftiga balanser. Kombinationen av militär alliansfrihet, höjd nationell försvarsförmåga och fördjupade samarbeten är vårt sätt att hantera utmaningarna vi står inför utan att bidra till ökad spänning i vårt närområde.

Margot Wallström (S), utrikesminister

Peter Hultqvist (S), försvarsministerVad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,