Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

söndag 7 december 2008

Internationellt ägande t.ex. VOLVO.

Göran Persson lär ha sagt, när FORD köpte VOLVO, att Sverige låg då i topp när det gällde det internationella ägandet, som Göran Persson då var en stor påhejare av.

Detta istället, som det var innan då var VOLVO en folkets aktie en ”folkaktie” med sprittt ägande, vilket säkert hade varit bättre idag nu när vi har facit i hand

Det amerikanska management att leda företag är ofta inte något att skryta med. Det finns åtskilliga bevis på detta.

Jag undrar vad Göran Persson säger idag?

torsdag 4 december 2008

Utöva ägardirektiv.

Maud Olofsson måste nu utöva ägaransvar gentemot SBAB, som naturligtvis skall sänka räntorna också 1,75%.
Då sänker de andra bankinstituten med samma räntesats, så fungerar en oligopolmarknad.

GM:s och Fords ansvar gentemot SAAB och VOLVO.

Svenska staten måste nu ta bladet från munnen och KRÄVA av GM och FORD, att deras ANSVAR ÄVEN GÄLLER de anställda i Trollhättan och Göteborg, och även kräva av nationen USA om de nu stödjer GM och FORD.

GM och FORD måste även ta ansvar för SAAB- och FORD-montörerna i Trollhättan och Göteborg, som i samma grad bidragit till GM:s och FORDS pensionssystem i USA genom interndebiteringar och överflyttningar av resurser över Atlanten till de amerikanska bilmedarbetarnas och deras familjers pensioner.

Detta stöd till Trollhättan och Göteborg på samma sätt som USA är i Afghanistan och kräver hjälp av övriga världen, att där idka "fredsarbete" eller rättare sagt föra krig.

Varför detta smygande inträde i NATO för neutrala Sverige (http://www.natosmyg.se)?? USA:s sätt att försöka härska över hela världen genom krig är och har alltid varit ett föraktfullt sätt att lösa konflikter.

Bygg i stället skolor och sjukhus och bygg upp det agrara samhället i de länder, som behöver hjälp på sätt har alla kulturer växt fram.
Det skall administreas av FN och INTE av USA!!

tisdag 2 december 2008

Regeringens ansvar för AB Sverige och att Hjulen skall rulla.

Det talas ofta om att det är marknaden som styr i en konkurrensutsatt värld, men i bankernas och de statliga bolagens oligopol värld krävs stramare styrning för att få fart på hjulen i Sverige.

Regeringen har också möjligheter att ge ägardirektiv till de statliga bolagen t.ex. Vattenfall och SBAB, som skulle kunna gynna AB Sverige och de svenska hushållen och industrin.

I stället för att ondgöra sig över alla bonusprogram och fallskärmar och vad nu de olika incitamenten kallas för i finansinstituten.

Den debatten kom av sig, när det upptäcktes att det var på samma sätt i många av de statliga bolagen.

Minister Olofsson sa vid något tillfälle, att hon hade annat att göra än se till alla statliga bolag, när frågan kom upp, att det kunde gå till på liknande sätt som i bankvärlden.

Mycket dåligt svar av en ”ansvarsfull” minister, men det är alltid lättare att ”städa” framför andras dörrar än sin egen!

Alltså ge ägardirektiv till SBAB och Vattenfall, att dessa bolag skall vara prisledare på den svenska marknaden, vilket är möjligt i synnerhet, när vattenfall gör vinster på ca 25 miljarder per år. SBAB:s vinster kan också minimeras,

Detta skulle automatiskt medföra att tämligen snart anpassar sig även andra bankinstitut och kraftleverantörer tämligen snabbt med sin prissättning.

M.a.o. är det mycket viktigt att inte dessa bolag säljs ut från svenska staten.


Likaså lagstifta att bankerna skall sänka räntan med samma räntestats som Riksbanken sänker sin ränta. Allt tal om att det är dyrt för bankerna med upplåningen är oväsentligt, så länge man själva inte jagar sina egna kostnader med alla bonuslöner och pensionsårtagande.

Det kanske t.o.m. finns en viss övertalighet i administrationen av stat, kommun, landsting och i bankvärlden, där det går att göra stora kostnadsbesparingar, vilket skulle gynna medborgaren och bank kunden och Sverige.


Tyvärr är konkurrensen för låg i en oligopolmarknad, som finansmarknaden är.

På samma sätt varför sade inte konkurrensverket något, när Statoil köpte upp prisledaren JET på den svenska marknaden??


Det kan tyckas märkligt, att den tillverkande industrin eller den lille företagaren, som producerar och skapar välfärden blir tvungen att permitteras eller gå i konkurs.

Detta, när de som administrerar välfärden, aldrig blir drabbade på samma sätt, när har en bank eller staten permitterat sitt folk, vilket naturligtvis inte är en önskan??