Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

onsdag 31 juli 2013

Varför denna tystnad från Sverige, Eu, FN, Alla människorättsrörelser rörelser m.fl.?


Varför denna tystnad från Sverige, Eu, FN, Alla människorättsrörelser rörelser m.fl.??


KB 130731 Superstaten USA sviker ideal 
Ann-Marie Pålsson.
 Jag har alltid varit en stor vän av USA, fascinerats av amerikanernas sätt att tackla de utmaningar de ställts inför.
....

Bradley Manning, Julian Assange och Edward Snowden gjorde det och utmanade den amerikanska självbilden. Manning dokumenterade hur amerikanska soldater i krigets Iran sköt ner en grupp oskyldiga människor. Julian Assange spred via sin skapelse Wikileaks dessa bilder över hela världen. Edward Snowden avslöjade hur USA kränkte de mänskliga rättigheterna genom att med den moderna teknikens hjälp ägna sig åt globalt spioneri av oanad omfattning.
Alla tre riskerar mycket långa straff om de ställs inför det amerikanska rättssystemet. Manning är redan där och efter tre år i fängelse är hans fall på väg att avgöras. Går det som många amerikaner vill får han spendera resten av sitt liv i fängelse. Ty en soldat får inte skvallra – ens om det rör sig övergrepp som strider mot internationella konventioner. Det tros skada landet. Många amerikaner ser därför Branning som en landsförrädare. Motsvarande närmast skoningslösa synsätt gäller Snowden.
Den juridiska grunden för att straffa dessa ”visselblåsare” är den sekretess som gäller soldater likväl som anställda vid säkerhetstjänsten.
Sekretessförbindelser är här problematiska. Ty vad ska vi ha internationella konventioner om mänskliga rättigheter till när nationella sekretessförbindelser rättsligt sett går före dessa? När man med dess hjälp kan straffa den som avslöjar en förövare medan förövaren går fri?
Det mest upprörande är dock västvärldens tystnad. Bara ljum kritik och vad gäller Snowden och Assange har några erbjudande om asyl inte kommit från något västland. Tvärtom bidrar de istället på olika sätt att få dessa utlämnade till USA.
Tänk om Manning varit en rysk soldat som avslöjat ryska övergrepp på oskyldiga tjetjener och tänk om Snowden varit kines som avslöjat omfattande kinesiskt spioneri! Hade inte indignationen i väst varit enorm och kritiken skoningslös? Och säkert hade väst bums erbjudit visselblåsarna asyl.
Men när övergreppen görs av USA är tystnaden närmast total i västvärlden.
Bara en superstat kan behandlas så!    

Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera mina inlägg, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

fredag 19 juli 2013

Nato-svärmeri

Var är Sverige på väg?
Vad tycker svenska folket?

Vem har gett ploitikerna fullmakt eller när har vi blivit tillfrågade??

KB  131012 Nato-svärmeri 
Utifrån vad som sades i Almedalen den 3 juli är de tunga partierna positiva till en starkare knytning till Nato. Moderaternas inställning är välkänd sedan inbördeskriget i forna Jugoslavien då den blev legitim” eftersom EUFOR-styrkorna visade sig fullständigt inkompetenta. Nu ser sig Socialdemokraterna ”motvilligt” tvungna att acceptera ett närmande till Nato för att få ”spetskompetens” i modern krigföring. Bildt hävdar att Sverige skulle kunna förbli ”självständigt och fatta egna nationella beslut” (citat intervju, TV2) även vid ett medlemskap i Nato. Det pekar inte på något annat än att utrikesministern har en sällsynt låg uppfattning om medborgarnas tanke- och slutledningsförmåga. Uttalandet är inte bara fullständigt absurt utan avsiktligt vilseledande.
--------------
------------
Är det försvarbart att FN mot reglerna söker stöd i Nato vid internationella konflikter? Naturligtvis inte! Blir det kanske lättare att sälja Carl Gustav och JAS vid ett medlemskap? Är det inte dags att inse att den svenska ”spetskompetensen” inom vapenindustrin är förbisprungen av Indonesien?
När ekonomin går trögt och den sociala oron och missnöjet växer nationellt pekar man automatiskt på hot utifrån för att distrahera oss. Inte denna gången, gubbar!
Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera mina inlägg, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Bryt bankoligopolet

KB 130719 Bryt bankoligopolet 

Bankernas vinster är inget problem i sig. Istället är konkurrensen för dålig på bankmarknaden.
Det är strålande tider för de svenska storbankerna. I veckan har de fyra bankjättarna redovisat sina kvartalsrapporter. Som vanligt handlar det om miljardvinster. För det andra kvartalet är den totala vinsten 23 miljarder kronor för SEBSwedbankNordea och Handelsbanken. Bäst har det gått för Nordea med en vinst på 9 miljarder, de övriga tre ligger på runt 4,5 miljarder var. 

Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera mina inlägg, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus