Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

måndag 30 mars 2009

Ett huvud fick först rulla, så den underbara resan kunde gå vidare utöver glömskans hav!!

Här ett allmängiltigt praktikfall, som det tyvärr finns allt för många liknande fall av.

Först skällde styrelseledamöterna i AMF på varandra och så blev det tyst ett tag, när man låste in sig i styrelserummet. Sedan var alla ledamöterna eniga, att alla hade blivit lurade, vilseledda och förda bakom ljuset m.m. av sin numera f.d. VDn Christer Elmehagen.


Hur kan alla dessa styrelseproffs, som har massor av uppdrag(ALLDELES FÖR MÅNGA) vara så lättlurade?
Uppenbarligen upplever de sig själva besitta en enorm och mycket bred kunskap och lämplighet för alla sina olika uppdrag, eftersom dom är så efterfrågade till massor olika uppdrag.


Eller är det så att rätt kvinna/man har hamnat på fel plats, så dessa "stackare" har kommit för högt upp i skyn och upptäckt för sent, att man hamnat alldeles för högt upp i hierarkin, så att det inte går att stiga av.

För då blir det störtdykning och fritt fall p.g.a. höjden, som då ofta slutar med "katastrof och dödsfall" från dessa höjder, men så länge vingarna bär är det underbart uppe i den "himmelska skyn" alla trivs ihop och har trevligt så länge det varar???


Hur lämpliga är dessa lovsjungande "änglakörer"?

Några exempel från sista tiden t.ex Landshövding Göran Tunhammar, LO-chefen Wanja Lundby-Wedin, f.d. Avtalssekreteraren Erland Olausson, VDn S.E.B Annika Falkengren.............., just nu verkar listan kunna göras hur lång som helst.


Det är mycket farligt för ett samhälle, när man mister förtroendet och respekten för dessa ledningar som naturligtvis behövs för ett samhälles långsiktiga utveckling.

Vad är att göra??

På vilket sätt kan vi jordnära medmänniskor hjälpa dessa "stackare", så att så få som möjligt slipper att störtdyka med alla dessa otrevligheter som följd och som detta innebär??


En "första hjälpen" skulle kunna vara.

Vi måste kanske börja med något så enkelt, som att bildligt talat ge dessa"hjälp behövande" någon form "glasögon och hörapparat", för när man inte har kontakt med sin omgivning är det svårt att föra en dialog, vilket t.o.m. är svårt även i styrelserummen.

Kristianstadsbladet 090331 : Moralens väktare


Pinga Nyligen Add to Technorati Favorites bloggping Blogginfo.se Pinga Frisim

Twingly.com Technorati.com

söndag 29 mars 2009

AMF, inget är som i väntans tider.

ALLA styrelseledamöterna har suttit vid samma bord, när besluten har fattats och ALLA m.a.o. är ansvariga till VD-skandalen i AMF.

Alltså följden av detta SKALL hela styrelsen lämna sina uppdrag i AMFs styrelse!

Först när massmedias stålkastare tänds, då så känner man sig lite till mans lurade, vilseledda........

Märkligt inget hänt innan alla dess för höga löner m.m. som betalats ut under årens lopp, men det är ju naturligtvis lättare att hänga en VD, då är det bara ett huvud, som behöver rulla. Återigen är man tydligen överens, när man kan skydda varandra.

Det alltid så och sedan efter upptäckten följer alltid en lång utredning och så var den"historien" glömd.

Det är mycket som är sjukt i Sverige. Spara inte på "sjukvården". Det finns många "svulster", som behöver opereras bort omgående och dessvärre är det inte bara i AMF.
Jag tror, att det är mer att likna vid en farsot , som sprider sig och breder ut sig mycket fort.


Sensmoral pengar är berusande och beroendeframkallande.

Det är som vi säger i Skåne en "rälig" sjukdom.
Pinga Nyligen Add to Technorati Favorites bloggping Blogginfo.se Pinga Frisim

Twingly.com Technorati.com

torsdag 26 mars 2009

På tal om styrelseuppdrag?Var finns etiken och moralen i Sverige i synnerhet hos alla de förträffliga i toppen av olika organisationer, som inte känner sig grundlurade?

Jag bryr inte mig om vad de olika förmånerna benämns som t.ex. bonusar, rörliga löner, tidig pension m.m. listan kan göras hur lång som helst idag tyvärr.
Det är naturligt att det finns olika nivåer på ersättningar i samhället, men det gäller att hitta nivåer som accepteras bland folket.

Det skulle var livsfarligt för Sverige om ett sönderfall börjar underifrån, vilket jag ser en viss fara i nu med den skevhet, som har satt igång med de olika felaktigheter just nu i denna lågkonjunktur.

De stora skandalerna om skedde i SKANDIA glöms tyvärr alldeles för lät bort, där kunde inte ens vår rättsapparat skipa rättvisa, vilket upplevdes, som en mycket stor skandal i samhället.
Detta är livsfarligt om befolkningen börjar tvivla på landets rättsväsen i rättsstat!

Den organisation, som tyvärr ofta varit alltför ensamma, att påpeka orättvisorna i börsbolagen är Aktiespararna med bl.a. Gunnar Ek(medverkar här i ett klipp från SVT), som får anses som kunnig.

I detta sällskap borde LO också varit och hörts, men ofta hör man aldrig några rapporter från deras uppdrag i de olika styrelserna, vilket borde var helt naturligt att ta tillvara på sina medlemmars intressen, som är dom som skruvar ihop t.ex. alla dess pensioner och bonusar, som dom tyvärr aldrig får njuta av.

Vad säger etiska rådet och t.o.m. vad säger kyrkan, som brukar kunna uttala sig i olika frågor.


Det finns säkert fler organisationer som har rättvisa, moral och etik som sitt rättesnöre, men jag kommer inte på fler just nu.

Du är välkomen att komentera och ge fler förslag.
Pinga Nyligen Add to Technorati Favorites bloggping Blogginfo.se Pinga Frisim

Twingly.com Technorati.com

onsdag 25 mars 2009

Arbetsnarkomaner eller Pengagalna??

Hur kan alla dessa Landshövdingar, Börs VD-ar, LO chefer, politiker, topptjänstemän m.fl. hinna med alla dessa styrelseuppdrag och göra ett fullgott uppdrag och ta tillvara de intressen dom är satta att bevaka och utföra.

Detta samtidigt, som man ofta har ett stort ansvar på sina ordinarie tjänstgöringar.

T.ex. LO Chefen och Landshövdingen i Skåne, som har ca. 25 ansvarsfulla sidouppdrag, vilket lär vara vanligt i dessa kretsar.

Uppdragen eller EXTRAKNÄCKEN sker antagligen inte på ledig tid eller på ideell basis utan med "saftiga" ersättningar, som naturligtvis också måste inkräkta på den ordinarie ofta välbetalda befattningen.

Kan det vara så att dessa kluster skapar makthunger och ”berusning”, så att inga utomstående och obekväma skall eller får komma in i gängen för det kan skada den inre kretsens angelägenheter, men dessa utomstående skulle kunna varit till gagn för den organisation, som uppdraget gäller.

Tyvärr har girigheten en mycket snabb tillvänjning och kort inkubationstid.

Vad kan alla dessa avarter bottna i?
Är det så att institutionsägarna, som ofta också är samma personer, inte utövar sina ägarinflytande.

Det kan också vara dessa storägare till de stora bolagen bolag med röststarka aktier, som beviljar dessa tjänstemän och styrelseledamöter dessa fantastiska förmåner och på detta vis få lojala jasägare, vilket på sikt inte gagnar hela företaget.

På liknande sätt går det till i den offentliga sektorn, där dessutom alla dessa pengar, som cirkulerar i detta övre skikt, tagits direkt ur någon privatpersons ficka.

Dessa gräddfiler är inget som vinner acceptans hos den lille medborgaren oavsett om han eller han är anställd eller driver eget företag!

Vad är att göra?
Det gäller HELA AB Sveriges bästa!


Kristianstadsbladet 090325 : För mycket för många

Kristianstadsbladet 090326 :Bara en i mängden.Pinga Frisim Pinga Nyligen Add to Technorati Favorites bloggping Blogginfo.se

Twingly.com Technorati.com

måndag 23 mars 2009

"Stackars" Göran Tunhammar , Wanja Lundby-Wedin m.fl.

"Stackars" Wanja Lundby-Wedin, Göran Tunhammar m.fl. listan kan tyvärr göras mycket lång ingen förstår någonting eller ej medvetna om vad som har hänt!

Alla är nu helt plötsligt överens!


Vad beror detta på ? Kan det var att alla har tyckt om samma "syltburk" och sylten som alla har fått på fingrarna gör att de ALLA klibbar ihop på detta sätt med så täta band?


Märkligt!


Eller är det ett sjukdomstillstånd?
I så fall måste vi medmänniskor se till så dom får hjälp för dom har ju "ställt upp" för att hjälpa oss.

Det får inte sparas in på sjukvården så pass så att inte dessa "stackare" kan få hjälp, om det nu finns vårdbehov.

Eller kan det bero på kapacitets brist eller kunskapsbrist i så fall får vi se till att dom får hjälp med befattningar på lägre nivå eller vidare utbildning, som passar in bättre på var och ens förtjänster och färdigheter.
Det får inte sparas in på skolan eller komvux så pass så att inte dessa "stackare" kan få hjälp med vidare utbildning, om det nu finns behov.

Det är alltid bäst med rätt kvinna eller man på rätt plats och kunskap och ärlighet vinner, som bekant i längden.

Detta är inte värdigt ett etiskt och kultiverat samhälle som Sverige är, att dessa "stackars höjdare" inte mår bra och att dom t.o.m. ibland känner sig lurade.


Kristianstadsbladet 090324 : Skånsk LO-bas är upprörd

SvD 090324 :Vi köper inte förklaringen

Blogginfo.sePinga FrisimbloggpingPinga NyligenAdd to Technorati Favorites

Twingly.com Technorati.com

torsdag 19 mars 2009

Fru(Näringsminister)Maud Olofsson

Jag blir förvånad att höra Fru(Näringsminister)Maud Olofsson uttala och försvara de statliga bonusarna!!

Detta när den lille löntagaren eller den lille företagaren får riskera hus och hem p.g.a. dessa girbukar!

Glöm inte dessa bonusar, rörliga löner, vilket är irrelevant hur de benämns.
"Kärt barn" har många namn dessa pengar är tagna ur någons ficka på samma sätt som fru Olofssons arvode finansieras!
Mer föder mer.

T.ex. lär SEB-chefen få 17000:- kronor på nattduksbordet varje morgon plus, när hon går hem vid 60 år har en pension på över 140.000.000:- att äta sig mätt på.

Detta ville en Wallenberg junior försöka förklara i SVT som ett informationsproblem, som hans mor genast förstått, då han förklarade hur det låg till!

Äpplet faller inte långt från trädet.

För oss andra vanliga dödliga talas det om förhöjd pensionsålder?

Detta är bara en bland många, som finns i den privata sektorn såväl som i den offentliga sektorn.

Usch så hemskt.

Är det konstigt att vi medborgare reagerar?