Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

fredag 30 december 2005

Välfärden skapas genom ett väl fungerande näringsliv.

Det är helt rätt vad Svanberg säger, att det behövs ett nytt sätt se på Sveriges bästa. Tyvärr är det allt för många politiker, som inte inser, att dom är till för oss och inte tvärtom och att det är vi som avstår pengar till deras försörjning.

Varför visas inte alla skatter, som vanligt folka avstår t.ex. sociala avgifter 32,46 % av bruttolönen, alla punktskatter, energiskatter (bensin, eldningsolja) m.m. Det talas t.o.m. att löntagaren inte skall behöva deklarera! Är det ett sätt att mörka för svenska folket hur stora skatteuttag genom att passivisera svenska folket? Varför talas det aldrig om hur mycket man avstår av det en löntagare tjänat in. Dessutom betalar vi 25 % moms på nästan allt vad vi konsumerar med skattade pengar vad vi konsumerar. Varför skall man om skapar ett eget hem bliva bestraffas med fastighetsskatt. Listan kan göras mycket längre.

Välfärden skapas genom ett väl fungerande näringsliv. Tyvärr är det allt för många företag i Sverige, som tvingas flytta sina verksamheter utomlands för att kunna generera vinster. Nu senast läggs det anrika porslin företaget Rörstrand. Det borde vara tvärtom se på företagsamheten på Irland.

I Sverige tror man sig kunna skapa tillväxt genom lagar, förordningar och förbud, vilket skyndsamt måste till en annan attityd.

Det är genom produktionen, som det skapas välfärd och inte tvärtom. Så länge det inte inses, så går det inte bra för Sverige, sedan kvittar det vilken den politiska hemvisten är.

Om det är någon som är i beslutande ställning för Sveriges regelvärk, som läser detta. Förklara gärna konkret och inte i allmänna ordalg hur utanförskapet för många i Sverige skall lösas. Låt inte allt bli sämre år från år. En bra värdemätare är svenska kronan.

Andra bloggar om: , ,

torsdag 29 december 2005

P-avgifterna bör bli valfråga i Kristianstad

Hur går det med den så kallade dialogen om parkeringarna i centrum, undrar Olle Johansson, Kristianstad.

P-avgifterna bör bli valfråga

Parkeringsproblem i Kristianstad.

Ett förslag från min sida till förbättring av parkering i Kristianstads centrum och som skulle kunna göras på prov till en mycket ringa kostnad enl. följande förslag.Jag ställer mig frågande till hur kommunala beslut fattas efter att ha lyssnat på debatten i kommunalfullmäktige (13/12) angående en eventuell höjning av parkeringsavgifterna.

Då sades bland annat följande av majoriteten: Ingen brist på p-platser! På fem minuters gångavstånd finns det gott om p-platser

Som väl var återremitterades förslaget om höjda p-avgifter. Förhoppningsvis tas hänsyn till handelsföreningens, fastighetsägarnas och mina medborgarförslag i detta ämne innan beslut fattas. Även om vetskap om dessa inlägg fanns var de inte bifogade i kommunfullmäktiges beslutsunderlag.

Det är till att ta ansvar och lyssna på dem som är beroende av ett fungerande centrum i Kristianstad. Det borde väl inte gå prestige och ideologi i hur besökare i Kristianstads centrum på bästa sätt skall parkera en bil? Tyvärr är det alldeles för mycket käbbel i allt för många frågor som gäller Kristianstads bästa. Försök i stället lyssna på dem det berör, och gör inte det bara vart fjärde år i september.Oppositionens svar (5/12) på min debattartikel angående tillgänglighet visar klart, att man är för att utveckla centrum i Kristianstad tillsammans.

Varför kom ingen artikel från majoriteten och dess stöd, eller de som kallar sig kristianstadsbygdens framtid? Jag skriver inte dessa texter för skojs skull utan därför att jag vill mitt Kristianstad väl. Därför borde det vara rimligt med ett konkret och uttömmande svar, och inte bara i allmänna ordalag, när och om ett svar kommer.

Är det på detta sätt man tolkar ordet demokrati och försöker ha en dialog med sina kommuninvånare? I så fall tycker jag att det är skrämmande. Jag blir mörkrädd om så är fallet! Hur kan man tro, att det skall gå att utveckla något, och få respekt hos sina kommuninvånare med detta beteende.

Cirkulationen skall öka på parkeringarna sägs det. Försök i stället att se det som om våra besökare stannar någon timme extra så hinner de uppleva mer positivt av Kristianstad. Vem tror att den externa handeln hade etablerat sig, om deras kunder hade blivit hänvisade till avgiftsbelagda parkeringar 500 meter bort.

Det måste planeras för framtiden. Vad behövs om 5– 10 år för ett attraktivt och levande centrum i Kristianstad? Parkeringsbehovet kommer att öka med en förtätad stad med mer boende som följd, och därtill kommer fler handelsytor och förhoppningsvis alla tomma kontorsytor att hyras ut – och Rådhuskvarteret att utvecklas. Kommunen har ett stort ansvar i att tillgodose parkeringsmöjligheter. Det löses inte med höjda parkeringsavgifter!

Jag frågar mig vilken typ av handel de styrande i Kristianstad vill ha. Skall besökarna genom höjningar av p-avgifter skrämmas eller jagas ifrån vårt vackra centrum? Försök i stället tänka långsiktigt och finna nya ytor och utöka antalet parkeringar. Skall den externa handeln få extra förmåner? Borde inte likställighetsprincipen, som det talas om i kommunallagen, även gälla för olika aktörer. En bil som parkeras i centrum av staden genererar också arbete och kommunalskatt.

Tio kvadratmeter av vår mark, din och min, säljs till exempel som parkeringsyta till extern handel för 1980 kronor, vilket med rådande parkeringstaxor – och femtioprocentig beläggning – är vad som betalas in för en parkeringsplats i centrum på bara tre månader.

Jag kan nämna att jag hyr parkeringsplats inomhus hos AB Kristianstadsbyggen på Östra Vallgatan för ett pris av 488 kr/mån. Det blir 2,44 kr/tim fördelat på de 200 tim/mån, som är avgiftsbelagd tid på kommunens p-platser. Detta skall jämföras med en kommunal, obevakad p-plats på gatan i centrum, där avgiften är 6 kr/tim (ny föreslagen taxa 8 kr/tim). Jämfört med ABK:s priser ställer jag mig frågan var felet ligger. Nuvarande kommunal p-taxa är nästan 250 procent dyrare. Kan det bero på att ABK är konkurrensutsatt?

Gör parkeringstaxorna till en valfråga, eftersom det per år är mycket pengar för den begränsade privata ekonomin. Det måste ta slut med alla dessa taxehöjningar.

Stackars Kristianstad, jag som älskar "Dej" och vill "Dej" så väl, tänk att behöva behandlas på detta vis.

Med anledning av att jag hade en insändare i Kristianstadsbladet i detta ämne redan den 14 december 2002 och så sent som den 29 november i år, hade det varit trevligt att inte behöva komma tillbaks med samma frågeställning en tredje gång för att få ett seriöst svar.

På tal om att inte svara en kommuninvånare på seriösa förslag skulle jag vilja framföra, att i mitt värv är jag van att föra en dialog för min "överlevnads" skull. Jag tror, att det är något som håller i längden och skapar acceptans och förtroende.

Vill Kristianstad växa och blomstra måste allt politiskt käbbel ta slut. I stället borde politikerna försöka få en delaktig kommun genom mer lyhördhet, och ett gemensamt ansvarstagande. Det är så det fungerar i det privata livet, på arbetet, i familjen och i vänkretsen. Som du själv vill bli behandlad behandlar du dina medspelare. Svårare än så är det inte.

Varför inte samla berörda och föra en konstruktiv dialog, för Kristianstads bästa. Jag bjuder gärna på en kopp kaffe med bulle om intresse finns, så gjorde ett kommunalråd i Värnamo. Han blev det årets kommunalråd och omtalad i hela Sverige. Jag tror att ju fler som är delaktiga desto bättre är det för Kristianstad.

Olle Johansson

Andra bloggar om: , , , , , , ,

onsdag 28 december 2005

Olles Blogg

Olles Blogg

Detta kanske funkar. Jag är ny med blogg, så jag är tacksam för alla tips med det är med taggning ping och allt vad det heter. Plus alla andra tips hur jag ska få trfik på min blogg.

Kristianstads bloggares nyårslöften

Om du bloggar om dina nyårslöften, släng in den här HTML-koden så samlas alla svenska bloggares nyårslöften ihop på bloggar.se:

På tal om Kristianstads tillväxt och profil "Spirit of Food"


Det skall helt enkelt vara lite roligare att bo och arbeta i Kristianstads kommun.Det kan det bli, om alla försöker samverka lite mer. Saklig kritik är nyttig om man tar den till sig, vilket inte alltid är fallet. Det är alltför ofta bara "ställningskrig" Alldeles för mycket "badwill" i Kristianstad Tillväxtkommunalrådet Michael Anefur (kd) sa: "Ett syfte är att alla 75000 invånare ska bli ambassadörer för kommunen …"
Vore det då inte klokt att föra en dialog med dessa ambassadörer?

Profilprojektet har pågått i par år. Det är slöseri, att inte använda denna gratisresurs bättre.

Med den svaga utveckling som Swedish Meats och Spira visat, med lagda varsel, är det ingen större tillväxt i sikte. Det är vad som också sägs av experter i livsmedelbranschen. Är det då rätt att så snävt fokusera på livsmedel?

Mat och dryck i all ära, men, ärligt talat, hur många flyttar till Kristianstad eller etablerar sin verksamhet här för att "mat och dryck" är vår profil?

Ställ frågan till dig själv. Kvalitetssäkra Kristianstads kommun med hänsyn till livsmedel genom att få kommunen ansluten till den internationellt kända organisationen Slow Food, Slow Cities (www.slowfood.com) grundad 1986 i Italien, med över 60000 medlemmar. Det är en organisation, som pläderar för god kvalitet, när det gäller både vår föda och livskvalitet.

Det hade förstärkt Kristianstads attraktionskraft. Speciellt nu när vi har en gastronomisk högskoleutbildning. Kristianstad kunde som Sveriges första kommun försöka bli medlem i denna aktade organisation och göra Kristianstad känd som den goda staden i Sverige.

Om alla "ambassadörer" känner delaktighet i profil- och tillväxtskapandet, är det mycket lättare att få engagemang. En öppen dialog kan föras på många sätt, inte bara i utvalda grupper.

Det kan väl inte vara så att alla partier har samma visioner om hur Kristianstad skall öka tillväxten? Redovisa alla dessa kreativa idéer. Det är kanske inte bra att bara förlita sig helt på någon konsult. På så sätt går det att få många fler engagerade.

Det hade varit intressant att se en uppföjning av budgeten för dessa femtio miljoner kronor, som det är sagt att profilarbetet skall kosta under en tioårsperiod.

Kristianstad måste "sticka ut hakan mer och ta för sig och erbjuda det goda med Kristianstad".

Detta görs inte av sig själv, utan man måste "knacka dörr" hos företag, stora som små, som kan tänkas etablera sig i Kristianstad. Det är nya arbetstillfällen som räknas, om Kristianstad skall växa.

Kristianstad måste synas mer i vår omvärld. Satsa mer på turism, som även innefattar mat och dryck, men är ett mycket bredare begrepp. Det är en mycket arbetsintensiv näring och med en stor tillväxtpotential. Ett exempel på vad turismen innebär är alla Alpbyar med stora turistströmmar, som annars hade varit ödebygder. Vi har också unik natur med vår allemansrätt, som kan utvecklas ännu mer i turisthänseende. Se bara på den befolkningskoncentration som finns i vår närhet i bältet Warszawa–Berlin–Hamburg–Köpenhamn. Det är dessutom bara några timmars resväg från Kristianstad.

Fånga även upp fler svenska turister. Ararangera en turistmässa med fokus på turism. Bjud in alla researrangörer i Sverige och norra Europa, som kan tänkas sälja turism med mål i denna del av Skåne. Det är en kostnad, som kan betala sig många gånger om genom fler besök i vår bygd.

Högskolan kunde också satsa mer på utbildning i detta ämne istället för som nu tvärtom är nedläggningdhotat.

Bjud in till en "reklamtävling" med bygdens etablerade marknadsförare med målet att lyfta Kristianstads kommun. Dessa skulle på tävlingsbasis kunna ägna sig åt att marknadsföra Kristianstad. Istället som nu ofta sker anlitas "utombys". Med målet att skapa en stark tillväxt och nya etableringar av företag.

En årlig återkommande tävling med samma inriktning för att få alla kommuninvånarna engagerade, med priser som attraherar.

Minst två kommunfullmäktige möten per år där alla 71 ledamöterna kunde delge sina visioner hur Kristianstads tillväxt skall öka.

En aktiv församling gagnar Kristianstad. Det är ju genom tillväxt, som sedan beslut kan tagas vad gäller vår välfärd och omsorg. Med andra ord är dessa frågor gällande Kristianstads tillväxt mycket viktiga.

En after work-träff en gång i månaden, där alla är välkomna som är intresserade av Kristianstads utveckling och tillväxt. Detta bör attrahera många, om det görs på ett helhjärtat sätt.

Inbjud Gnosjö som vår vänkommun. Detta skulle kunna tillföra mycket till den gamla förvaltningsstaden Kristianstad.

Radio Kristianstad kan sända program med lyssnardeltagande om hur denna del av Skåne kan utvecklas.

Fråga de som kan tänkas etablera sina företag eller att bosätta sig här, vad som tycks om att Kristianstad har Skånes näst högsta kommunalskatt? Om detta har någon betydelse för etablering här eller inte? Sänkt kommunalskatt behöver inte automatiskt innebära minskade skatteintäkter för kommunen. Tillväxtkommunalrådet Anefur skrrev i, att det är "plakatpolitik" att tala om sänkt kommunalskatt. Jag tror inte att de som avstår sina pengar tackar nej till att få lite mer kvar i börsen.
Ställ gärna frågan till dem som avstår dessa pengar.

Är Kristianstads kommun kostnadseffektiv? Är organisationen optimal jämförbart med andra kommuner eller finns det mer att effektivisera? När gjordes en opartisk utredning om detta?

Effektivitet är också en profil som låter tala om sig. Det är ofta alldeles för mycket "badwill" i Kristianstad.

Det skall helt enkelt vara lite mer roligt att bo och arbeta i Kristianstads kommun. Det kan det bli, om alla försöker samverka lite mer. Det är nyttigt med saklig kritik för ett engagemang, om man tar den till sig, vilket inte alltid är fallet.
Det är alltför ofta bara "ställningskrig" istället för att se kritiken som en resurs. Delge mer av visioner och idéer om Kristianstads utveckling, då har vi kommit en bit på väg. Det förekommer alldeles för lite av detta i den offentliga dialogen.

Jag är stolt och älskar mitt Kristianstad och bygden här omkring. Jag har därför helt på eget initiativ satt upp ett forum på Internet kallat, Forum Kristianstad (www.forumkristianstad.net), där tanken är att alla positiva idéer och visioner, som kan föra Kristianstadsbygden framåt på ett helt obundet och opolitiskt sätt kan ventileras.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

söndag 25 december 2005

Tanken med Olles Blogg


Tanken och idén bakom Olles Blogg.
Mitt namn är Olle Johansson är född, uppvuxen och bor i Kristianstad min ålder är 60 år. Jag tror på den öppna dialogen och det är min ide med Olles Blogg.

Jag hörde Ingvar Kamprad säga, för att lyckas så gäller ödmjukhet, entusiasm, viljestyrka, och det är bara det som genomförs som räknas.
Ingvar Kamprad:- Lyckan är inte att nå sitt mål. Lyckan är att vara på väg.
Ingvar Kamprad:- Ta inte lärdom av dina misstag - då törs du aldrig pröva igen! Mycket av

Kamprads tankar är också överförbara på alla oss i Kristianstads kommun. Kamprad har som bekant lyckats bra i sitt värv. Allt detta är något som jag tror många Kristianstadsbor instämmer i.
Med ovanstående citat som grund hade det varit glädjande, om dialogen skulle komma igång på en ännu bredare front med nya idéer och med några kommentarer till de idéer som finns på Forum Kristianstad. Det skulle kunna vara ett sätt att stärka ”vikänslan” ännu mer i Kristianstad. Det hade också varit vitaliserande om även Du skulle vilja dela med Dig av alla Dina visioner om Kristianstad.
Även om initiativet med Forum Kristianstad är på mitt eget bevåg, så tror jag, att det inte har någon betydelse för dialogens skull så länge uppsåtet är gott. Att jag också på detta sätt engagerar mig i mitt älskade Kristianstad, tror jag inte är fel, om vi nu alla tillsammans skall försöka skapa en profil och ett lyft för vår fina bygd? Jag är av den uppfattningen att alla har vi både rätt och fel. Jag tror på den starka ”vikänslan” i en kommun, vilket är mycket viktig för en positiv utveckling. Det är inte lätt att vara politiker, om vi inte alla ger och tar och hjälps åt på bred front. Naturligtvis vill det till att ”lagledarna” också deltar i dialogen med så många kommuninvånare som möjligt. Det skall helt enkelt vara roligt att bo och arbeta i Kristianstads kommun. Det kan det bli, om alla försöker samverka lite mer och med en öppen dialog. Se på detta inlägg, utifrån att jag älskar och är stolt över mitt Kristianstad. Det nämns ofta om en bred dialog. Nyckelordet för dialogen borde vara ”tillsammans”. Både ris och ros kan bära framåt. Bästa Hälsningar och allt för vårt Kristianstad. Olles Blogg Olle Johansson KristianstadPS Ännu en gång jag ser fram emot Ditt inlägg på Olles Blogg, så dela även Du med Dig, även om kanalen är ny och ovan.