Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

fredag 3 februari 2006

Utan visionära politiker blir varken EU eller Sverige aldrig folkkärt.

Jag läste Dagens Industris ledare 060202, som jag här nedan försökt sammanfatta, eftersom det skulle också vara något för Sverige.

Margot Wallström skall i EU försöka förbättra kommunikationen och göra unionen mer populär bland invånarna.

I fjol presenterade hon en aktionsplan för bättre kommunikation med medborgarna och sedan har hon presenterat en aktionsplan

”Plan D” som står för demokrati, dialog och debatt.

Nu har Margot Wallström presenterat ett tredje steg en vitbok om EUs kommunikationspolitik. Den är tänkt som ett startskott för en förnyad debatt med medborgarna. Hon har tänkt sig alla ska mötas på webben och diskutera dessa förhållande i ett diskussionsforum.

Margots vitbok handlar bland annat om utbildningar och nya mötesplatser verkliga och virtuella. Hon anser också medierna är nyckelspelarna i denna dialog, som kontinuerligt skall förses med relevant material.
Lättillgänglig information och öppenhet är goda demokratiska principer. Alla kan på det vis informera sig och följa en del av EU oavsett var man befinner sig.

Man säger ju öppnare och tillgängligare EU är desto bättre.

Öppenhet och tillgänglighet kan få fler att vilja vara med att debattera och påverka och känna sig delaktiga och betydelsefulla. Invånarnas inställning till EU handlar ju i första hand om vad EU gör och hur EU gör det. Och det uppfattas relevant och rätt.

Det tyngsta ansvaret att göra EU populärt, det ligger ju hos stats och regeringschefer.

Ska EU bli mer populärt i de breda folklagren, då krävs det mer.
Detta tankesätt skulle gå utmärkt at applicera på vår eget land Sverige. Byt ut ordet EU mot Sverige, så får Du se det, att det låter helt rätt även för Sveriges del.


Kan Wallströms tankesätt vara en av anledningarna till att Göran Persson inte accepterar Margot??

Det är lättare att härska med jasägare i sin omgivning, men risken är, att makten berusar för mycket så att man blir avtrubbad och glömmer bort landets bästa. Det är tydligen behagligt att härska eftersom man sätter sig knäet på V och Mp och låter dessa diktera villkoren t.ex. trängselskatten m.m.

Är det detta, som är maktberusning?.

Jag tror det vill till förändring i attityden, om man vill vinna acceptans.


Fortfarande inget svar på ställd fråga 060106 : Tips til biståndsminister Carin Jämntin