Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

tisdag 28 december 2010

Skrämmande att tidigare neutrala SVERIGE för KRIG i Afghanistan på USAs initiativ!

%22Insatsen%20i%20Afghanistan%20ett%20misslyckande%22

SE och HÖR !! Om avsnittet
Den afghanske parlamentsledamoten Ramazan Bashardost tror inte att internationella insatser kan hjälpa landet. Bland annat menar han att ekonomiska bidrag hamnar hos korrupta politiker.

KB 101228 Tomtarnas högvaktsparad 
"Sten Tolgfors bör bytas ut, så illa som han sköter sitt fögderi, som försvarsminister. Förra försvarsministern Micael Odenberg var stringent och hade helt rätt, det går icke att försvara Sverige med fyrverkeripjäser och lågutbildad personal. Han tog konsekvensen och gick vidare när det icke fanns vilja eller kraft i regering och riksdag att bedriva ett relevant försvar av riket. 
Vårt kvarvarande försvar bör satsa miljarderna, som skattebetalarna fortfarande ställer upp med, till att anställa ordentliga utbildare för soldaterna. För utbildning i försvar av riket såväl som i självförsvar. Jag hoppas vi blir fri för smäleken, att höra banala ursäkter från ÖB och Sten Tolgfors.
Det inträffade är frustrerande och oroväckande för varje svensk medborgare. "

Det är skrämmande att tidigare neutrala SVERIGE för KRIG i Afghanistan på USAs initiativ!

Detta innebär naturligtvis att Sverige bli ännu mer utsatta för terrorhot och svenska liv går till spillo både i Sverige och i Afghanistan som följd av detta krigande.
Sverige måste INTE tvunget vara världspolis!
Vad säger numera Afghanistan kommittén, som numera är helt tyst om att Sverige krigar i Afghanistan och därmed människoliv går till spillo.  Tidigare sade alltid kommittén fred skapas genom att bygga skolor och sjukhus!
Det är återigen ett bevis på USAs krigshets, som Sverige slaviskt följer.
Om jag inte missminner mig så anställde svenska försvarsmakten någon högre person från Afghanistan kommittén. Det var tydligen ett sätt att få tyst på deras kritik!
Tolgfors med Göransson och deras gelikar gå själv med i hemvärnet och åk ni till Afghanistan och kriga för glatta livet, men stackars afghaner som ni annars ömmar för.
Det är skrämmande hur våra styrande styr!
Fråga svenska folket, om man samtycker till denna krigföring i Afghanistan, som kostar ofantliga summor som kommer folkets fickor?
Dessa resurser kunde använts till bar och gamla här i Sverige eller i Afghanistan.

För vidare läsning läs Kristianstadsbladet gästskribent Bo Pellnäs f.d. officer, som är insatt i ämnet:KB "Pellnäs har en framgångsrik officerskarriär bakom sig och har bland annat haft internationella uppdrag på Cypern, på Balkan och i Afghanistan. Han är också känd som säkerhetspolitisk kommentator och debattör i svenska medier."

Försvarsfrågan slarvas bor

Spionerna knegar på 

Imperiet och dess general 

Snacka om musen som röt

Moder Svea utan livvakt 

Varför vi är i Afghanistan

Dags summera Israelpolitiken? 

Oron ökar i Afghanistan

Visst går historien igen 

Allt är inte som det brukar vara 

Hör och  häpna här svenska folket! 

Har Du Tolgfors mandat från svenska folket? Fråga folket Tolgfors eller läs vad Pellnäs skriver. Vad betyder demokrti för dig?

Jag håller med KB insändarskribent! 

"Sten Tolgfors bör bytas ut, så illa som han sköter sitt fögderi, som försvarsminister. Förra försvarsministern Micael Odenberg var stringent och hade helt rätt, det går icke att försvara Sverige med fyrverkeripjäser och lågutbildad personal. Han tog konsekvensen och gick vidare när det icke fanns vilja eller kraft i regering och riksdag att bedriva ett relevant försvar av riket."Sten%20Tolgfors:%20%22Vi%20%C3%A4r%20inte%20i%20krig%22


Här kan Du se och höra ännu mer vad denne Tolgfors "hur tunt han harpå fötterna och spelar med svenskars liv" på TV4.


Jag har nu(101229) sänt nedanstående text till verbale försvarsministern om ett svar, så den som lever får se. 
Frågan: "Efter alla artiklar om Afghanistan Kriget skulle jag vilja Ditt svar Tolgfors, eftersom du är den bär ansvaret i denna fråga gentemot svenska folket och få ett utförligt svar på nedanstående alltså inget i glidande ordalag som t.ex. det är beslut fattade innan mitt tillträde.
Jag blir bedrövad, när jag igår hörde afghanske parlamentsledamoten Ramazan Bashardost inte tror att internationella insatser kan hjälpa landet. Har du stället en rak fråga till svenska folket, som borde göras när det gäller att Sverige skall vara med och bedriva krig i Afghanistan och initiativet var från början inte FNs utan USAs? Glöm INTE folket mer än på valdagen!
Läs vad Pellnäs skriver, som är mycket  sakkunnig i ämnet. Länkar till Pellnäs och mer i ämnet finns på http://omsverigenu.blogspot.com/search/label/F%C3%B6rsvarspolitik
Jag vill att Du svarar utförligt på mina frågor och Pellnäs påstående om fel att Sverige medverkar i Afghanistankriget.
Ditt svar kommer att publiceras bl.a. på min blogg och annan massmedia.
Gott Nytt År
Bästa Hälsningar
Olle Johansson
Kristianstad

Vad tycker Du?
Kommentera gärna allt för Sverige.  

Att leva är att ta ställning.
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.
  Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare, var villig träda fram och kommentera mina inlägg, som säkert har både fel och rätt. Du får gärna bjuda in någon att kommentera. Denna blogg är politiskt obunden. Tack ska du ha för din hjälp.

Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
 

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten! 


Klicka Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 

måndag 27 december 2010

Kolla vilken koll och skärpa bl.a. INFRASTRUKTURMINISTER har!

Hallandsås tunneln som snart byggts i 20 år till en kostnad på ca15 miljarder för 8,7 km tunnel med en tidsvinst på ca 5 minuter. En från alp världen, som har lite större "kullar" än vi har i Skåne, hade tagit sig för pannan åt detta vansinniga projekt! Dessa investeringar kunde använts bättre att underhålla och investera i befintliga järnvägssystem och räckt till många mil motorväg på E22an.
Vad kommer spektaklet "Förbifart Stockholm", att kosta om det genomförs? Idag sägs det skulle uppskattas till 30 miljarder och det tillkommer som vanligt alltid mer kostnader. Denna tunnel sägs det dessutom kommer att vara hälsofarlig för de som skulle använda tunneln! 
Hade INTE dessa resurser kunnat användas på mer effektivt sätt t.ex. upprustning ålderstiget och vanskött järnvägsnät? 
Utveckla nya växlar, som inte behöver sopas med handkraft, som nu och det är 2010! 
Otroligt!!
Finns viljan och lärdom från tidigare år så går det m.a.o. inte bara en massa utredningar eller en massa ord i någon av TVs morgonsoffor!
Det går som bekant, att t.o.m. flyga till månen!
Så är det när prestigen går före sunt förnuft och när man handskas med andras tillgångar.
M.a.o. U.P.A.
Folkets skattepengar är som bekant en begränsad resurs.  

 
Jag har nu sänt ovanstående text till verbalt kunnige infrastrukturministern om ett yttrande, så den som lever får se. 
Frågan: "Efter alla artiklar om dåligt skött infrastruktur skulle jag vilja få ett utförligt svar på nedanstående(ovanstående text bifogades) alltså inget i glidande ordalag som t.ex. det är beslut fattade innan mitt tillträde. ......."

KB  101226  Pendlare kritisk till Skånetrafikens information   
KB  101227  Ett allvarligt infrastrukturellt problem i Skåne 


Liknade tidningsklipp går tyvärr att finna i hundratals av i hela Sverige.
Vad är det som håller på att hända med offentliga SVERIGE i så gott som på alla områden, om det är skola, sjukvård, vägar, järvägar, omsorg, försvar, energipolitik etc. etc. 
Ja listan kan göras hur lång som helst.
Blir någon ansvarig tillfrågade uppträder dom ofta som någon slags "balettdansöser" snurrar och vrider sig som några slags "hala ålar" och till sist kommer det ofta, att vi får ta titta och utreda detta, som man kan redan har suttit på sin pedistar i många år, utan till synes någon vakenhet eller blir svaret det var inte under min tid.
Det går utför för Sverige och sedan skall offentligheten ha synpunkter på och vara med reda upp och lägga sig i hela världens problem.
Ingvar Kamprad sa "Se till så gräset växer där du är" och det har ju gått tämligen bra för den mannen, men hans mandatperiod är visserligen mer än fyra år!!
Det hade varit något för AB Sverige och ta lärdom av?


Vad tycker Du?
Kommentera gärna allt för Sverige.
Att leva är att ta ställning.
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.
Tack!
 
Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare, var villig träda fram och kommentera mina inlägg, som säkert har både fel och rätt. Du får gärna bjuda in någon att kommentera. Denna blogg är politiskt obunden. Tack ska du ha för din hjälp.
_______________ 
Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten! 


Klicka Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 

torsdag 2 december 2010

Patroner och markägare är parter i målet?

KB 101202 Protestera mot energipolitiken
"I energipolitiken behöver elkonsumenterna, som tvingas betala allt, göra sina röster hörda så att politikerna tvingas ta hänsyn till dem. Särintressena måste underordnas allmänintresset. Markägare, både de som bara orkar hyra ut mark och de som dessutom tror sig kunna sköta kraftverk utan kunskaper för uppgiften ska inte tillåtas påverka energipolitiken. Regeringen och de politiska partierna borde tydligare se vad som verkligen sker i det som synes ske i energipolitiken." 


KB 101202 Murrays drivkraft tycks vara egenintresset 
"Men varför ska Sverige med nästan CO2-fri elproduktion kasta ut 870 miljoner kronor, en subvention på 34,8 öre per kWh (exklusive andra stöd) på elcertifikat, när det inte behövs för att minska utsläppen?
Den siffran utgår Radetzki från när han anger ett framtida subventionsbehov på 300 miljarder. Effektiviteten 22 procent över sex år är hämtad från vindkraftens årsredovisning.
Ska elkonsumenter nu subventionera el, som i en framtid kan säljas till Europa; eller ska de som får de framtida vinsterna göra det? Vindevangelisterna bekräftar hur rätt Karl Marx hade, när han sa att "intresset ljuger aldrig".

Varför skall svenska elkonsumenter subventionera privata vinstintressen i form markhyror till ofta stora markägare och varför skall vi subventionera el, som skall leverera till t.ex. dansk tysk industri, vilket sedan i sin tur blir en extra belastning för vår svenska industri med högre elpriser och med detta minskad konkurrens mot vår omvärld och därmed mindre arbetstillfällen.
Detta i all den stund då Sveriges elproduktion inte är CO2 belastande p.g.a. alla tidigare ansvarsfulla och framsynta samhällsbyggare. Fortsätt att investera och modernisera alla mindre vattenkraftverk, som det finns många av i Sverige, men det diskuteras aldrig. Det ligger inte i tiden för alla "VindmölleEntusiasterna".
Elkostnaderna var förr en av Sveriges konkurrensfördelar för vår elintensiva exportindustri, så är det tyvärr inte längre. 
Tyvärr är det istället så att elintensiva industrier har flyttat ifrån Sverige, inget vidare sätt att bygga välfärd på!
Så här tycker han som man skulle kunna säga är part i målet, eller vad sägs om följande fråga till godsförvaltaren av Råbelöfs gods J Murray: KB 101201 Felaktigt om vindkraft 

En fråga J Murray. Stämmer det att godsen får hyresintäkter t.ex. för fem vindkraftsmaster ca 5x100000=en halv miljon kronor per år för markhyra av dessa fem vindkraftverk?
Vad hade dessa ca 500 kvm jordbruksmark genererat i intäkter med jordbruksproduktion per år?
Är det så, att Råbelöfs gods är till att vara part i målet?
Det hade varit intressant att få detta belagt av denne sifferkunnige godsförvaltare.
Hade dessa vindkraftverk byggts utan subventioner från elkonsumenterna?The Climate Scam The Climate Scam blogg  
Läs mer:
Newsmill 100108 Vindkraften är en skrevspark mot välfärden och landsbygden 
Di 101201 Vindkraftsbubblan har blivit uppenbar efter finanskrisen 
SvD 100824 Vindkraft en tvivelaktig affär 
The Climate Scam Slutreplik om vindkraften i dagens SvD Stockholms Initiativet För en genomtänkt klimatpolitik 
  ____________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten! Klicka Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , ,

måndag 29 november 2010

En STOR luftbubbla som ELkonsumenterna får betala!

KB 101129 Politiker blåser elkonsumenter 
"Vindpropagandisterna nödargument blir; subventionerad CO2-fri svensk el kan levereras till Europa, där skitig kol dominerar. Men ska svenska elanvändare subventionera danska och tyska "koleldare"? Det bör väl dessa länders elkonsumenter stå för! Det får finnas gränser för svenska dumheter. "

En fråga till markägare där vindkraften är placerad. 
Stämmer det, att godsen får hyresintäkter t.ex. för fem vindkraftsmaster ca 5x100000=en halv miljon kronor per år för markhyra av dessa fem vindkraftverk? 
Finns det andra sidoinkomster från dessa vindkraftverk?  

Vad hade dessa ca 500 kvm jordbruksmark genererat för intäkter per år med jordbruksproduktion?
Är godsägarna(ofta inga småbönder är inblandade) med egen intresse kanske till att vara part i målet?
Hade dessa vindkraftverk byggts utan subventioner från elkonsumenterna? 


Det är märkligt, när det gäller samhällsekonomi så verkar det vara helt andra ekonomiska regler som gäller än det är när det gäller privat ekonomi.

Kan det bero på att gäller andras pengar? 

Hur tror ni att det hela skulle fungera utan riktiga kraftverk som faktiskt ger energi när man behöver det och inte när man känner för det.

Läs vidare :

DI 101122 DI Debatt: Vindkraftsbubblan har blivit uppenbar efter finanskrisen
"Från att ha varit en het bransch med mycket snabb tillväxt, som göddes med ­offentliga medel, brottas världens vindkraftsindustri i dag med en besvärande överkapacitet. Dess extrema kapitalintensitet gör vindkraften till en dålig jobbskapare, skriver Marian Radetzki och Jonny Fagerström.

Katarina Brännström(m) Vindkraft - nej tack!
"Svensk elproduktion är redan idag 97% koldioxidfri - och därmed miljövänlig. Ändå planeras jättelik utbyggnad av subventionerad vindkraft, 10 000 nya vindkraftverk planeras under tio år i Sverige. De kommer ändå endast att ge en liten del av den energi vi behöver, minst när det behövs mest! Och kosta hundratals miljarder att bygga! För mig är detta tvivelaktigt både miljömässigt och ekonomiskt och borde bli en valfråga!

Att säga att man är emot vindkraft är som att svära i kyrkan, men jag gör det ändå. Men att satsa på energi som har en verkningsgrad på 20-25% verkar inte vettigt. Investeringsplanerna är vidlyftiga och svårbegripliga, ändå talas lite om effekterna av vindkraftsutbyggnaden för oss och för naturen"


Här kan vi fotsätta diskutera detta plus vad Du vill 
allt för Sveriges bästa Diskutera Sveriges framtid.
_______________ 
Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
 

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten! Klicka  Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , ,

måndag 15 november 2010

Så skapas tusentals nya turistjobb

GP 100325 Så skapas tusentals nya turistjobb  
"Det är hög tid att utarbeta en ny nationell strategi för ökad turism efter samma modell som Göteborg & Co jobbar. Då är det möjligt att åstadkomma tiotusentals nya jobb inom besöksnäringen, skriver Hans Rothenberg (M)"


Här kan vi fotsätta diskutera detta plus 
vad Du vill allt för Sveriges bästa Diskutera Sveriges framtid.
_______________ 
Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
 

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten! Klicka  Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag 16 september 2010

Pensionssystemet måste ses över NU !!


GP 100915 >> Pensionssystemet måste ses över

"Både Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt vill alltså sänka pensionärernas skatter, men av helt olika skäl. En sak är helt klar: pensionsöverenskommelsen behöver ses över. En öppen och allsidig översyn är ett demokratiskt krav, skriver KG Scherman, före detta generaldirektör för RFV."


Är det någon som hört något om vårt PENSIONSSYSTEM i valdebatten?

Det är allvarligt, när ingen av våra politiker säger något mer än i stil med pensionärerna är den snabbast växande gruppen i samhället och att pensionärerna fram över måste arbeta längre!!

Detta samtidigt, när vi har en ungdomsarbetslöshet på 25%!

KG Scherman generaldirektör för RFV 1981-1996
påpekar detta, men tydligen ingen politiker bryr sig om SVERIGES pensionärer!!

Vad säger PRO och SPF?
Jag saknar både SPF och PRO i den offentliga debatten!

Varför inget politiskt parti som tar upp detta viktiga ämne i slutdebatten av valet?
Vi 40-talister är som sagt en mycket stor grupp i samhället och som behöver en långsiktig planering och resurser framöver i Sverige!


Visar de senaste inläggen med etiketten Pension >> Visa äldre blogginlägg.


Här kan vi fotsätta diskutera detta plus vad Du vill allt för Sveriges bästa >>Diskutera Sveriges framtid.
_______________

Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten!

Klicka >>
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag 2 september 2010

Har Sverige råd med sina pensionärer?

Det sägs, att pensionärerna är den snabbaste växande grupp i samhället, m.a.o. vet man om problemet, när är det dags att se över regelverket "pensionssystemet" eller lösningen är bara att vi fyrtiotalister måste arbeta längre?

Kan det finnas några andra kostnader i samhället som kan göras besparingar i så det räcker till våra pensioner, eller är frågan obehaglig?

Det är alltid bättre att "ta tjuren i hornen" med en gång än ett obehagligt "uppvaknande", när man känner till ett problem!
Om inte annat så skapar det långvarigt förtroende alltså inte bara förtroende några dagar innan valet!

En orolig 65-åring?

Här kan vi fortsätta diskutera detta plus vad Du vill allt för Sveriges bästa >>Diskutera Sveriges framtid.
________________

Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten!Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Läs även andra bloggares åsikter om
:
, , , , , , , , , , , , , , ,

fredag 20 augusti 2010

Kunde politiska dialogen vara bättre?

Kunde politiska dialogen vara bättre? Mer än några veckor före valet vart fjärde år med dom som vi skall ge vårt förtroende.

Idag är det ofta en födkrok förr var det en ära och hederssak!


Kristianstadsbladet 100812 >> Egenintressets förlovade land

Kristianstadsbladet 100816 >> En kartell av partier


Här kan vi fotsätta diskutrea dettaplus vad Du vill allt för Sveriges bästaa >>Diskutera Sveriges framtid.
________________

Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sv
erige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten!Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

torsdag 12 augusti 2010

Kan det vara egoism??

Tänk om våra politiker tagit större ansvar på hur våra skatter används. Sverige behöver inte ALLTID var bäst i världen.

Det kan vi vara, när SVERIGE fungerar igen.

Jag jämför när jag arbetade i Schweiz 1969 o.70 då kostade en Sfr 1,20 Skr idag 1 Sfr ca 7 Skr.
Det är betyget hur våra politiker skött AB Sverige.

Just nu t.x. med ett ohållbart pensionssystem som kommer att kollapsa och detta vet man om utan någon politiker för in detta i valdebatten!!

Det är tyvärr bara nu 2-3 veckor innan valet som våra politiker är intresserade av att höra våra åsikter.

Varför hör vi bara alla dessa "briljanta idéer" och överbud samt smutskastningen av andra politiska partier från vår förtroendevalda bara just före man skall väljas om för att få sin taburett en valperiod till?
Det skapar inget långsiktigt förtroende!
Kan det vara egoism??

Kristianstadsbladet 100812 >> Egenintressets förlovade land


Här kan vi fotsätta diskutera detta plus vad Du vill allt för Sveriges bästa >>
Diskutera Sveriges framtid.

_____________

Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten!Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

fredag 6 augusti 2010

Fritt fram för knarket?

Kristianstadsbladet 100806 >> Fritt fram för knarket?
"Ju mer politiker och allmänhet i USA inser vad som pågår i Afghanistan, desto starkare växer kraven på att lämna landet. Därför är det en smula förvånande att vår regering fortfarande talar om vårt eget engagemang med en högst rosenkindad optimism."

Är det inte märkligt att Tolgfors och Co. skall ut och föra KRIG i världen??
Vi vårt alliansfria land lierar oss med detta KRIGS och KONFLIKT SKAPANDE nation som USA är?

Det är inte hederligt mot svenska folket!


Här kan vi fotsätta diskutrea dettaplus vad Du vill allt för Sveriges bästaa >>
Diskutera Sveriges framtid.
_____________

Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten!Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Läs även andra bloggares åsikter om
, , , ,

onsdag 19 maj 2010

Hur mycket behövs?

Sverige har bland de största parlamentet och flest ministrar i hela Europa!
Varför skall Sverige vara värst?

Finns det pengar att spara?


Finns det något mer övertaligt eller onödigt i det offentliga Sverige vars resurser kan omfördelas till något viktigare i samhället t.ex. barn och omsorg?

Aldrig någon politiker som talar i dessa ordlag.


Varför inte nu i valtider?

Lyssna på >> Kjell Albin Abrahamson, utrikeskrönika, Gdansk, 2010-05-19

DN 100517 på >> Finanspolitiska rådet: Fel tid för dyra vallöften

Vi måste ALLA ta lärdom av vår omvärld inklusive i politiken!
Detta är verklighet i privatekonomi och småföretagarevärlden.
Vi vill inte ha något nytt "Grekland" i Sverige genom överbudpolitik!
Vem talar om att minska statsskulden?


Här kan vi fotsätta diskutrea detta
plus vad Du vill allt för Sveriges bästa >>
Diskutera Sveriges framtid.
______________

Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!

Sätt ner foten!
Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Läs även andra bloggares åsikter om
, , , , , , , , , , ,

onsdag 21 april 2010

Har vi råd med pensionärer i Sverige??DN 100421 >> ”Politikerna duckar för pensionssystemets brister”

K.B. 100423 >> Ohederligt av S mot de äldre.

Är det inte hög tid att se över vårt pensionssystem?

Nu i valtider går det kanske inte kortsiktigt, att bara trumfa över varandra utan det gäller också ett långsiktigt ta ansvar för dom barn vi satt till världen??


Inte bara kortsiktigt att vinna nästa val och få sin egen taburett att sitta tryckt på och efter någon period i riksdagen kanske redan 35-40s åldern få en god pension resten av livet!


Blunda inte eller slå dövörat till!!

Väckarklockorna har ringt!!Här kan vi fotsätta diskutera detta
plus vad Du vill allt för Sveriges bästa >>
Diskutera Sveriges framtid.

__________

Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Klicka >>
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
, , , ,

onsdag 7 april 2010

Märkligt att inte ens den borgerliga regeringen har tagit steg för att på så sätt synliggöra skatterna?

I vårt samhälle mörkas det t.o.m. med våra skatter, som alla kommer från någons ficka!
Det visar hur sjukt skattesystem Sverige har!
Är det konstigt att vi alla blir fattigare och fattigare och välfärdslandet halkar efter?
Detta har pågått sedan 60-talet?
Börja med att slå ihop arbetsgivaravgiften(ca. 32% på bruttolönen som det mörkas med och inte visas för löntagaren, som avstår dessa pengar) och p-skatten till en skatt och gör dom synliga för löntagarna.
Vissa alla punktskatter och momsen på dessa tydligt synliga.

Visa alla
energiskattar miljöskatter och dess moms t.ex på deklarationsblanketten.

I alla andra sammanhang krävs transparens i samhället även skattesystemet borde göras mycket mer transparent så folket tydligt ser vad som levereras in i den offentliga skattekistan.

Det har gått så långt i Sverige nu, att pensionärerna är en belastning som måste få sänkta pensioner p.g.a. nedgången! Dessa pensionärer drabbas av samma kostnadsökningar som övriga medborgare. De är inget frälse dessutom 1,7 miljoner människor.
Hur har arvodena till riksdagsledamöterna utvecklats?

Är det INTE något fel i systemet?

KB 100403 >> Dags att justera pensionsåldern

Vi med världens högsta skatter? Det är kanske något som skulle föras in och ifrågasättas i avtalsrörelsen hur våra skatter används, så att det inte bara blir luft i lönekuvertet?

Det är naturligtvis "svårt" problem, för den lilla människan som drabbas är inte den samme som beslutar regelverket och själva drabbas inte beslutsfattarna på samma sätt som den lilla människan.

Regeringen och alla våra politiker borde vara långsiktiga för hela Sveriges utveckling och välfärd, så är det de drägliga levnadsvillkoren för dem som producera välfärden som gäller och allt välstånd skapas inte på Försäkringskassan.
Detta istället för allt sockrande, röstfiske samt all smutskastning från höger till vänster.
Jag tror det hade gagnat Sverige mer än över valdagen och kommande mandatperiod.

Sundsvalls tidning 100407 >> Hälften av skatterna är osynligaNils-Eric Sandberg 100408 >> Vägen till ett bättre liv


Här kan vi fotsätta diskutera detta
plus vad Du vill allt för Sveriges bästa >>
Diskutera Sveriges framtid.

_______________

Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Klicka >>
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,
, ,

söndag 28 mars 2010

Hur skall det gå för VOLVO med Kina som ägare??

En stilla tanke GOOGLE kan inte verka eller får inte vara i det totalitära staten KINA!!

Hur skall då VOLVO kunna föra en dialog med sin ägare i KINA, när inte ens Google får vara kvar utan CENSUR!!

T.ex hur skall avtalsrörelsen med lönerna kunna fungera?

Läs även mer angående demokratin i KINA >> Demokrati Volvo KINA

Jag har själv erfarenhet från firma BALLY i Schweiz, som var ett av världens mest kända varumärken av skor, när detta företag skulle integreras med sina dotterbolag i England, Frankrike och Italien. Dessa Europeiska företagskulturer skulle sammanvävas. Det gick aldrig. Bally såldes också till ett amerikanskt investmentbolag, som höll ut i ca 10 år och är nu sålt vidare och är så gott som helt borta från Europeiska marknaden.

Hur skall då man kunna lyckas att väva ihop Volvos svenska företagskultur med den kinesiska, som är av helt annorlunda struktur?

Tro mina ord det dröjer inte många år förrän huvudproduktionen är flyttad till Kina.

Det är frukterna från den tiden, då det ansågs fint av vår regering med internationellt ägande.
Då var det inte fint eller för kapitalistiskt, att svenska folket skulle äga aktier.

Med ett spritt ägande är det inte så lätt att rösta med fötterna.
Ju längre bort huvudkontoret är så "sågar" man inte av den gren man själv sitter på eller som är i ens närhet.
Tala om ägaransvar från GM, Ford eller rättare sagt USA, nej rädda vad som räddas kan eller kan det vara en ny maktstruktur gentemot Europa och Ryssland, som håller på att byggas??
Kina sitter redan med stora ägarintressen i USA.
Det är inte första gången amerikanskt management beter sig på detta vis!!

Listan kan göras lång VOLVO, SAAB, ASTRA,,,,,,

E24 >> Vill bygga 300 000 Volvobilar i Kina.

SDS >> Volvo + Kina = sant?

Jinges blogg >> Kineserna åker förstås Mercedes

Här kan vi fotsätta diskutera detta
plus vad Du vill allt för Sveriges bästa >>
Diskutera Sveriges framtid.

__________

Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Klicka >>
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

fredag 26 mars 2010

Upprop SVERIGE behöver hjälp OMGÅENDE!!
EFTERLYSNING!! en medmänniska är i stort behov av hjälp!!!

VD Josefsson(VATTENFALL) påstår att han INTE drivs av pengar trots han får en pension på 57 miljoner kronor efter att arbetat i Vattenfall i HELA 10 år.
Pojk "stackaren" är är ung och kommer att jobba till hela 60 år fyllda, att vi andra jobbar till 65 eller kanske det talas om 67 år p.g.a. vi har INTE råd att pensionera oss i välfärdslandet SVERIGE!!


I ÅR ÄR DET VALÅR!!!!!

Han behöver kanske sluten psykiatrisk vård så hann inte slarvar bort "VÅRA" pengar??
Eventuellt behövs mer vård för hans beviljande omgivning t.ex. fru Olofsson (ansvarig minister), Vattenfalls Styrelse m.fl. ??

Vad säger Urban Bäckström som nyligen yttrade sig lönerörelsen i fackförhandlingen.
SPEAK UP URBAN B. annars är DU INTE trovärdig URBAN!!

O.S.A. till Medmänniska tacksam för svar till första HJÄLPEN till MODER SVEA.

BRÅDSKANDE!!

PS Jag förstår att det går UTFÖR för SVERIGE.
Vi(Sverige) som en gång i tiden var bland de första på banan.

Helt plötsligt skall vi ALLA ligga i en fyrkantig TRÄLÅDA!

ÄR INTE LIVET MÄRKLIGT FÖR VISSA??!

Jinge.se >> Vattenfalls Lars G Josefsson talar med kluven tunga!

SvD 100312 >> Vd får 57 miljoner i pension

DN 100312 >> Vattenfall-vd får 57 miljoner i pension

Sensmoral.

Nu är dags att vi underifrån helt tvärpolitiskt SAMLAR OSS för att rädda SVERIGE från undergång.
Det får helt enkelt INTE gå till på detta vis, som det var och var annan dag ges exempel på med en girighet som hela tiden blir VÄRRE och VÄRRE!!
Det gagnar aldrig Sverige eller den "lilla människan", om det är i Näringslivet , Fackföreningslivet eller i Politikervärlden är lika vidrigt.

Du som läser detta hör av "dej" för "mej" gäller alltid
respekt, etik och moral och är för mig honnörsord.

Olle Johansson
Kristianstad

PS Sprid gärna denna skrivelse runt om i landet till så många som möjligt. Kopiera och sänd till alla i Din omgivning.

OBS! Även om minnet ibland är kort får vi glömma skandalen i AMF m.fl. skandaler!

Bl.a. styrelseledamöterna
Landshövding f.d. chef Svenskt Näringsliv Göran Tunhammar, LO-chefen Wanja Lundby-Wedin satt och beviljade hårresande avtal samtidigt som man skylde på varandra och Gud vet inte allt.
Dessa m.fl. är inga "BLÅBÄR" borde vi kunna tycka?

Först skällde styrelseledamöterna i AMF på varandra och så blev det tyst ett tag, när man låste in sig i styrelserummet. Sedan var alla ledamöterna eniga, att alla hade blivit lurade, vilseledda och förda bakom ljuset m.m. av sin numera f.d. VDn Christer Elmehagen.


Hur kan alla dessa styrelseproffs, som har massor av uppdrag(ALLDELES FÖR MÅNGA) vara så lättlurade?
Uppenbarligen upplever de sig själva besitta en enorm och mycket bred kunskap och lämplighet för alla sina olika uppdrag, eftersom dom är så efterfrågade till massor olika uppdrag.

Här ett allmängiltigt praktikfall, som det tyvärr finns allt för många liknande fall av.
Sedan, när "strålkastarna" har slocknat gömmer sig ofta dessa proffs ett tag från massmedia, men sedan dyker man upp igen i fullkraft, man tror tydligen att vårt minne är kort.
De tycker om att vara i fokus, makten är härlig och pengar är berusande!


Tack för att du tog "dej" tid att läsa mina rader, och tack säger även "Moder Svea"

0708 211134
olle.p.johansson@gmail.com

Fler blogginlägg om GIRIGHET >> Visar de senaste inläggen med etiketten girighet.Här kan vi fotsätta diskutera detta
plus vad Du vill allt för Sveriges bästa >>
Diskutera Sveriges framtid.

_______________

Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Klicka >>
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

onsdag 24 mars 2010

Skandalen Hallandsåstunneln !!

Vad är Sveriges dyraste minuter värda prislappen på detta finns ännu inte även om Hallandsåstunnel bygget har varit igång sedan 1992!

Vad hade kostnaden varit att köpa lok med fler hästkrafter för att tjäna in dess fåtal minuter i tidsvinst med en tunnel?

Slutnotan finns fortfarande INTE för dessa 8,6 km tunnel som kommer att få en byggtid på minst 23 ÅR!!!

Det enda vi vet är priset blir minst 10 GÅNGER mer än kalkylerat och i det priset ingår massa förstörd natur och miljö!!


Wikipedia >> Hallandsåstunneln

NyTeknik >> Hallandsåstunneln försenas igen

x >>

Här kan vi fotsätta diskutera detta
plus vad Du vill allt för Sveriges bästa >>
Diskutera Sveriges framtid.

____________________

Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Klicka >>
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
, ,