Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

onsdag 17 september 2014

REGION SKÅNE ! BACK to BASIC med all KÄRNVERKSAMHET ?

REGION SKÅNE ! BACK to BASIC med all KÄRNVERKSAMHET ?


All primär och grundsjukvård skall finnas på alla sjukhusen i regionen.
Så att en patient slipper skjutsas runt till t.ex. för ett benbrott till tre olika sjukhus p.g.a. s.k. besparingsskäl, där ej övriga kostnader finns med i besparingskalkylen för patienten i förlorad tid, extra miljökostnader eller extra kostnader för anhöriga vid besök och inte minst känslomässigt för patienten, som alltid skall sättas i fokus.

Placera på sikt den centrala och övergripande administrationen av Region Skåne i Kristianstad allt för ett "runt" Skåne, Blekinge och S. Småland, som administrativ effektiviserad centralort som ett administrativt nav alltså ej i delad i två enheter i Kristianstad och i Västra Hamnen på "GRÄDD HYLLAN".
Varje sjukhus skall behålla sin lokala administration.

P.g.a. Region Blekinges dåliga ekonomi, som mer eller mindre är konkursmässig.
Bör krävas ett statligt stöd till Region Blekinge för sanering av ekonomin innan tilltänkta Region Södra Sverige bildas, så det inte omkullkastar vad som var Region Skåne.

Ett måste för framtiden är skapandet av ett Region Södra Sverige för en långsiktigt HÅLLBAR effektiv sjukvård för södra Sverige.


På detta sätt kan de mjuka värden utvecklas i vården för PATIENTERNA och den VÅRDANDE PERSONALEN, som är grunden för en GOD HUMAN VÅRD för ALLA!

Med en slimmad effektiv administration.
Koncentration på kärnverksamheten alltså inga SPÅRVAGNAR, VINDKRAFTVERK, Skåne Care, Bidrag till Copenhagen Airport och KONTOR i BRYSSEL m.m.
Listan kan göras mycket mycket längre, med vad som INTE tillhör kärnverksamheten i Region Skåne.

Så mycket resurser som möjligt skall gå till de mjuka värden som PERSONALEN och PATIENTERNA.

Vad tycker Vårdpartiet i Skåne (ViS), som är det parti med störst erfarenhet från den praktiska vården i närhet av patienterna och om detta förslag med en effektiv, slimmad och kostnads effektiv administration?
Vad tycker övriga politiska partier i Region Skåne om dessa förslag?

HD  Värt att lyssna också på "förlorarna"

Sjukhusläkaren:

SÅ FARLIG ÄR BRISTEN PÅ VÅRDPLATSER

Sjukhusläkarens granskning av Lex Maria-ärenden som avslutats 2013 visar att i genomsnitt avlider en patient var tredje vecka på grund av brist på vårdplatser.
Vårdplatsbristen skördar kontinuerligt liv på svenska sjukhus.

SDS

Löftesregn kan sluta som droppar

Moderaterna föreslår en storsatsning på cancersjukvården efter valet.
Socialdemokraterna vill anställa 2 000 fler i vården och öppna 300 nya vårdplatser.
Men pengarna räcker inte för storsatsningar på vården, visar Sydsvenskans granskning.

ALLA partier i regionen är välkomna att delge sin synpunkt.

Sprid detta upprop runt till så många som möjligt i vår region.


Ett bra exempel på vad som är god sjukvård:

KB 140909:   Spårvagnar rullar aldrig i Kristianstad 
Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad. Men så kan det bli i Lund, Malmö och Helsingborg. 

Det finns inget parti i dag som motarbetar utbyggd kollektivtrafik. Vackra ord om att Skåne ska bli runt och att hela Skåne ska leva klingar falskt i takt med nedlagda busslinjer i glesbygder. Inte minst östra Skåne har drabbats. Inför valet öppnar flera partier för att åter öppna flera nedlagda busslinjer. Valfläsk? 

Vårdpartiet i Skåne (ViS) bildades för att den skånska sjukvården ska styras av politiker som kan sjukvård och dess framtida svåra utmaningar med en kraftig växande äldre befolkning. Ett annat skäl var att få stopp på pengaslöseriet inom regionen.

Kraven på sjukvården kommer att öka och därmed även kostnaderna. Därför måste mer skattepengar allokeras till sjukvården i stället för till riskfyllda spårvagnsprojekt. 


Om Region Skåne skulle delta i finansiering av spårvagnar blir det tal om miljardinvesteringar. Dessa investeringar kommer aldrig ViS att ställa sig bakom. ViS har däremot ingen uppfattning om själva spårvagnsprojekten. Om hela Skåne ska leva och utvecklas, ska inte skåningarna i öst med skattepengar bekosta projekt som utarmar andra viktiga infrastrukturprojekt i östra Skåne. Det gäller inte minst busslinjer. Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad. 
Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tisdag 16 september 2014

Nej till NATO i Sverige o. EU !

Detta är något vi alla borde kräva och strida för i hela SVERIGE?


Länkar till innehållsrik webbplatser med aktuellt och sedd med olika infallsvinklar:
Natos vapenleveranser till Ukraina "redan pågår"
 


Inga Nato-övningar i Sverige! Lämna Nato-samarbetet! Nytt försvar!  
Smyganslutning till Nato hotar Sveriges säkerhet

Vad tycker Du? 
Skall vi alla tillsammans dra igång en nationell KAMPANJ ?
 
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med sina medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag 5 september 2014

"Svenska JAS-plan stoppar inte Ryssland"

"Svenska JAS-plan stoppar inte Ryssland"

"Köpet av JAS-planen leder till en alltmer spänd Östersjöregion, och kan provocera Ryssland till ytterligare territorialexpansivt agerande", skriver Elin Nygård och Johanna Mannestål, medlemmar i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen.

Please sign and share my campaign

End military spending

Tack Svenska Freds för initiativet.
Världen behöver oss!

Det är INTE finnans sektorn och vapenindustrin som skall styra
HELA VÄRLDEN i KATASTROF och ARMOD!

Jag har just sänt vidare till över 450 kontakter runt om i världen, ju fler vi blir desto fredligare värld.

Kom igen ALLA fredsorganisationer såsom Svenska FN, FN World, Amnesty, Rädda Barnen, Röda Korset m.fl.
Var är ni?

Vad säger Svenska Kyrkan, har någon frågat ärkebiskopen?

ALLA svenska politiska partier, det är valtider NU!
NÄR TILLFRÅGAS SVENSKA FOLKET ?
DEMOKRATI eller DEMOKRATUR ?

VAR ÄR NI?
Kom igen!


Jag tycker vi drar igång en liknande UPPROP i Sverige, som ger mer gehör här?
Både och är naturligtvis bra, alltså internationellt och globalt.

Vad säger regeringen, som uppenbarligen vill lösa freden med vapen tillsammans med NATO-USA, som skall diktera villkoren för SVERIGE och EU?

Hur angriper vi PUTIN, som inte är den "snälle pojken" !

Det är bred front som gäller!Skall vi inte TILLSAMMANS bilda ALLIANS för detta upprop?

ALLT väl vi utvecklar vidare tillsammans E-mail: olle.p.johansson@gmail.com

Låt Carl Fredrik Reuterswärds pistol med KNUT på PIPAN vara vår SYMBOL

Ni har väl läst:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2456246-det-behovs-en-ny-folkrorelse-for-fred

http://bit.ly/1uBLH2n

Jag har några bloggar, där ni alla är välkomna att gör inlägg, jag också skall lägga in detta:
http://omsverigenu.blogspot.se/
http://ikristianstad.blogspot.se/
http://28eu.blogspot.se/


Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!

Klicka
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tisdag 2 september 2014

Sverige halvvägs in i Nato med nytt avtal

SVD 140901  Sverige halvvägs in i Nato med nytt avtal 

Det borde stå klart för oss att en allt starkare Natointegration kommer att leda Ryssland till att trappa upp sin militära förmåga och aktivitet i Östersjöområdet. Det skriver fd utrikesminister Hans Blix och fd ambassadör Sven Hirdman.


Regeringen beslöt
 den 28 augusti att godkänna ett avtal om värdlandssupport för Nato. Som framhålls i regeringens pressmeddelande innebär det bland annat att Natoförband skall kunna verka i eller från svenskt territorium vid krishanteringsoperationer. Det gäller i synnerhet Natos snabbinsatsstyrka (Nato Response Force, NRF) på upp till 25 000 man. I oktober 2013 ingick regeringen en överenskommelse med Nato om svenskt deltagande i denna styrka och dess övningsverksamhet.
Detta är kulmen på den de små stegens politik som regeringen och försvarsmakten med bistånd av olika försvarsberedningar har bedrivit de senaste åren för att föra Sverige allt närmare in i Nato. Den politik av militär alliansfrihet som fortfarande har stöd av en majoritet av svenska folket görs med avtalet alltmer illusorisk.
Regeringen framhåller att avtalen med Nato bygger på frivillighet, det vill säga att Sverige i det enskilda fallet kan säga nej till viss medverkan. Det är inte seriöst med tanke på det omfattande så kallat värdlandsstöd som nu skall byggas ut i Sverige för att Sverige skall kunna ta emot Natoförband, förlagra krigsmaterial och delta i alltmer gemensam planering och alltfler militära övningar.
Visst har Sverige full suverän frihet att välja vilket militärt samarbete vi vill ha med andra stater. Ryssland har inget veto – och påstår sig inte heller ha det.
Det borde ändå stå klart för oss att en allt starkare Natointegration av Sveriges och våra Östersjökusts försvarsanläggningar kommer att leda Ryssland till att trappa upp sin militära förmåga och aktivitet i Östersjöområdet. I väst tycker vi att varje tanke på angrepp från västhåll på Ryssland är absurd. Kanske ter det sig inte riktigt så för Ryssland som under den långa svaghetsperioden efter Sovjetunionens – välkomna – sammanbrott sett Nato och dess militära styrkor komma allt närmare och frågar sig varför.
Resultatet blir ökad spänning, risk för konfrontationer och ökade militära utgifter på ömse håll. Vill vi medverka till denna utveckling?
Vi finner det stötande att ett för Sverige och fredsutvecklingen potentiellt mycket viktigt militärt samarbetsavtal med Nato kan presenteras för landet en onsdag ett par veckor före ett allmänt val, kan utan föregående offentlig diskussion godkännas av en eventuellt utgående regering dagen därpå för att vara klart till ett stundande Natotoppmöte och först senare i enlighet med grundlagens kapitel 10 paragraf 3 underställas en nyvald svensk riksdag. Vi utgår från att uttryckligt förbehåll för riksdagens godkännande görs i avtalet eller vid undertecknande.
HANS BLIX
fd utrikesminister
SVEN HIRDMAN
fd statssekreterare försvarsdepartementet


Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,