Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

fredag 12 december 2014

Finland och Sverige bör stanna utanför Nato

SvD 141123  Finland och Sverige bör stanna utanför Nato 
Varför skall man ändra en strategisk huvudlinje som för svensk del har 200 år på nacken, och för finsk del också är väl förankrad, om en ny tycks resa flera frågor än den löser? Bättre då att fördjupa samarbetet med Nato, skriver de före detta ambassadörerna Mats Bergquist och René Nyberg.


Finlands och Sveriges förhållande till Nato är en fråga om ”grand strategy”, att använda ett lands resurser för att säkra dess integritet och oberoende. I synnerhet små stater ändrar sällan sina huvudlinjer, eftersom det gäller att bygga upp ett långsiktigt förtroende för utrikespolitiken. 
Frågan om ett eventuellt Nato-medlemskap diskuteras vanligen från den ganska konkreta utgångspunkten att små stater inte längre har råd att försvara sig själva. Kriget i Ukraina har vidare i mångas ögon gjort ett medlemskap aktuellt.
Frågan har dock, vilket president Sauli Niinistö berört, vidare geopolitiska aspekter och berör inte bara våra länder. Sverige och Finland tillhör Europas till ytan största stater. Om de nu ändrar sin ”grand strategy” skulle en mycket lång gräns kunna gå mellan Nato och Ryssland i Norden och Östersjön förvandlas till ett Nato-innanhav. Detta var något både vi och stormakterna under det kalla kriget ville undvika. Samtidigt bör noteras att Finlands och Sveriges strategiska läge förbättrats i och med att Warszawapakten upplösts och den motsatta kusten i Finska Viken och Östersjön utgörs av fria stater. Att nu överge denna linje skulle innebära en stor strategisk förändring i Europa och i onödan utmana Ryssland.


måndag 13 oktober 2014

Nyttan av TTIP för Sverige och EU? Transparens i beslut?

Bildtext:  Vad sägs om?
TTIP
Transparens
Information till folket INNAN beslut? NEJ!
Bra för Sverige? EU?
NEJ !

Europaportalen: Riksdagen får inte läsa TTIP-dokument i Sverige
Man kan INTE tro detta är sant , när jag läser detta inlägg på Europaportalen!

Hur kan Sveriges riksdag acceptera detta?
Demokratin URHOLKAS!
När blir vi svenska medborgare tillfrågade????
Är Europa och Sverige på väg, att bli en LYDSTAT till USA????

Frihandel är bra för hela världen, men kan det inte vara också ett sätt att binda upp en partner som nu t.ex. USA gör med Eu?
Det är ofta den "lilla partnern" som drabbas negativt och som har minst röst t.ex. Sverige som är en del av detta?


Hur påverkar TTIP vårt närliggande omvärlds handelsutbyte, vilket inte är negligerbart för länderna i Europa, där 30 % av EU exporten har varit 30% mot RYSSLAND innan införda handelshinder? 

O.B.S. ! ENDAST 7-8 % av Europas produktion exporteras till USA! 


Hur påvekar det Europas 30% export österut?

  • Positivt?
  • Negativt?
  • Påverkar ej?
  • Är TTIP i linje med miljömålen, som hanteras på de återkommande MILJÖ världskongresserna?
  • Är det demokrati och förtroende skapande för medborgarna, när uppgörelserna görs i det hemliga rummet?
Varför ingen transparens?
  • Är Sveriges gruvexploatering med utländskt riskkapital något, som är ett gott exempel på frihandel som staten mer eller mindre skänkt bort till utländska riskkapitalister, där staten nu får stå för alla avvecklings kostnader och sanerings kostnader? 
  • GM´s engagemang i SAAB, f.ö. vad kostade Sveriges borgensåtagande till Europas Centralbank?
  • Ford´s engagemang i Volvo?
  • Pfizer intresse till uppköp av ASTRA?
  • m.fl.
Återigen transparens och INGA beslut i HEMLIGA RUM, fram för en öppen demokrati, som är förankrad bland befolkningen.
Eller är det så att Cecilia Malmström är USA´s hjälpreda, och därför fick hon problem EU-parlamentet?

I annat fall är det inte märkligt, att det uppstår politikerförakt?
Det som är bra för den store behöver inte alltid vara bra för den lille? 

Varför vill man inte att allmänheten ska få vara med och avgöra vad som är en legitim åtgärd när det kommer till hälsa, säkerhet och konsument- och arbetsskydd?
Svaret på den frågan kan härledas till EU-kommissionens tendens att alltid sätta handelsintressen främst.


Det handlar om det handelsavtal som nu förhandlas mellan EU och USA; TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).
Syftet är att sprida lite ljus över de hemliga förhandlingar som nu pågår och ge vanliga medborgare information om vad som faktiskt sker bakom de låsta dörrarna – och hur det avtal som nu mejslas fram kommer att påverka vårt samhälle.


Finns det någon koppling med TTIP och USA-NSA-NATO´s allt mer utvidgande och utlovande av allt mer vapen till bl.a. Baltikum, Polen och även till Ukraina?
Det nämns ofta i massmedia om ökade aktiviteter i Östersjön och i dess luftrum, men det nämns aldrig något om Sveriges redan mer eller mindre medlemskap i NATO och NATO´s ökade aktiviteter i Rysslands närområde!
OBS detta utan medborgarna tillfrågats!
Vore det inte bättre för EU med en egen europeisk försvarspakt istället för utökande av NATO samarbetet, vilket kan upplevas som konflikt skapande av våra östgrannar?

Vårt närområde måste väl anses vara vara mycket viktigt ur alla synpunkter såväl ekonomi, handelsutbyte, miljöaspekter?

Jag ser mycket på tysk TV, där det så gott som alla kvällar på bra sändningstid finns program med seriösa diskussioner med politiker och vetenskapsmän eller medborgare från från berörda geografiska områden i och om viktiga samhällsfrågor.
Varför finns inte detta i svensk TV?
Mer än några minuter i något nyhetsprogram där två motståndare mer eller mindre munhuggs en kort stund!
Hade det inte varit bättre för Sveriges långsiktigt hållbara utveckling, om medborgarna själva kunde känna sig delaktiga och bilda sig en egen objektiv uppfattning?
Ett nytt "Kalla Kriget" är inget som gagnar Sverige och övriga Europa!


Jag är absolut inte någon inbunden nationalist utan är för ett långsiktigt hållbart samhälle för ALLA!

Alltså det är inte bara kapitalet som får styra på ena halvan av klotet och den andra halvan utarmas.
Är mina övergripande funderingar helt fel eller TTIP påverkar inte alls vår övriga handel?

Om jag har helt fel, ser jag fram emot ett uttömmande svar och kommentar här på bloggen, som visar motsatsen.
Enligt min uppfattning är alltid olika åsikter utvecklande?


Återigen transparens och INGA beslut i HEMLIGA RUM, fram för en öppen demokrati, som är förankrad bland befolkningen.
I annat fall är det inte märkligt, att det uppstår politikerförakt?
Det som är bra för den store behöver inte alltid vara bra för den lille?
Enligt min uppfattning är alltid olika åsikter utvecklande?

Läs en mycket briljant skrivelse av:


TTIP kontra Eurasiska ekonomiska unionen beaktas?Sidor som ifrågasätter nyttan och om hur beslutsgången varit med TTIP(Translantic Trade Investment  Partnership) :Engelsk sida Stop TTIP    
Tysk sida Mehr Demokratie Fler video WHAT IS TTIP?        


Länkar till några bloggar som belyser komplicieten i ämnet:

Kontakta och ställ frågor till ansvarige för TTIP i EU:

Contact Cecilia Malmström

Cecilia Malmströms blogg: Cecilia Malmström


Wikepedia European Commissioner for Trade since 2014
"Your views and suggestions are important for my work."


Hur påvekar NATO-USAs ökande engagemang i Europa?
Läs mer på
EU Unionen och Världen

Folkvilja är DEMOKRATI!

Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning.
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.
 

SPRID gärna detta inlägg vidare i din omgivning och på övriga sidor.
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Besök gärna min andra blogg: EU unionen och Världen

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

lördag 4 oktober 2014

Skandinavien ansluter Nato via Estland !


Skandinavien ansluter Nato över Estland; Ryska 'bodycheck'


För första gången i historien svenska stridsflygplan landade på estniska marken den 2 oktober 2014, tillsammans med finländska jets de två stora skandinaviska länderna inledde en serie luftstridutbildning med Natos flygvapen i Estland, Portugal, Nederländerna, Kanada och Tyskland. Bas för allt: Ämari Airbase i Estland, som fram till februari i år togs inte mycket på allvar. Det har alla förändrats efter att Ryssland skickade militära styrkor i Krimhalvön och östra Ukraina.
Under övningen de deltagande länderna kommer att träna på att fånga upp andra flygplan. Ett trick som inte bara Nato, Sverige och Finland, men även Ryssland gör mycket i dessa dagar. A Flygvapnet S 102B Korpen (svenska flygvapnet elektroniska signaler samla version av Gulfstream IVS) var nästan kropp kontrolleras nyligen i internationellt luftrum över Östersjön av en tungt beväpnad rysk Su-27 Flanker fighter lanseras från Kaliningrad. Denna ryska enklaven kläms mellan Litauen och Polen. 
Nyheterna och bilder tagna av de svenska signalspaning organisation personalen ombord på S 102B först publicerats av svenska kvalitetstidningen Svenska Dagbladet torsdagen den 1 okt 2014 .

SvD: Här jagar ryskt jaktplan svenskt FRA-flyg
Ryssland uppträder allt aggressivare över Östersjön. Ett nytt inslag är att ryskt stridsflyg startar mot Sveriges signalspaningsplan. Vid en incident i juli flög ett ryskt jaktplan så nära som 10-15 meter – trots att det svenska planet flög i internationellt luftrum.


Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag 3 oktober 2014

SÄNKT moms. Sverige är inne i en recession


Om nu sänkt restaurangmoms skapar fler arbetstillfällen, borde all moms sänkas med samma motiveringen som till den sänkta restaurangmomsen med fler arbetstillfällen som följd?


Efter samtal med Hans Jangeby publicerar jag här en mycket intressant förslag för Sveriges bästa:
"Sverige är inne i en recession som endast motverkas av rekordlåga räntor.
Inflationen ligger på -0,2% med reporäntan på 0,25% som stimulerar vår konsumtion men inte produktion.
Trots den låga räntan har vi förhållandevis hög arbetslöshet.
Det håller inte länge till speciellt inte då medelhavsländer som t.ex. Spanien har 100% statsskuld i förhållande till statsbudget.
2007 var den 37% och som vi påverkas av indirekt genom eurons värde.
I Sverige, under lågkonjunkturen i början på sjuttiotalet sänkte regeringen momsen med 4% (1974) för att stimulera ekonomin.

Vi behöver göra om samma sak igen.
Det kommer ha positiva effekter med ökad inflation till 2-3% om det görs rätt, värdet på bostäder ökar och likaså ökar lånekostnaderna.
Vi undviker då att bota symptomen med t.ex. minskade ränteavdrag och amorteringsfrihet på bostadslån som bara kommer förvärra situationen och utlösa en verklig katastrofal bostads och bankkris som i Spanien.

De privata skulderna minskar i balansräkningen och det blir mer lönsamt att tillverka och exportera vilket i sin tur ger mer arbetstillfällen med bättre handels / bytesbalans och statsfinanser.

Bostadsbubblan desarmeras och en sänkt moms från 25% till 15-20% är lite mer eller är i paritet med sjutttiotalets momssänkning på 4% och det ger ökad köpkraft till de mest utsatta ekonomiska grupperna.
Sverige behöver alltså SÄNKA momssatsen för att STIMULERA ekonomin, inte höja skatter som kommande regering vill göra. 
Och nackdelarna med sjuttiotalets finans och penningpolitik är borta då vi nu har flytande valuta och självständig riksbank.
Hans Jangeby"


Något måste aktivt och realistiskt göras OMGÅENDE av den NYA regeringen i Sverige alltså inte bara en massa tomma ord t.ex. detta måste vi utreda och titta på osv.

Det förekommer tyvärr i stort sett inga kontinuerliga seriösa samhällsdebatter i svensk TV, jämfört med i Tyskland, där det finns många seriösa samhällsdebatter i stort sett varje kväll i tysk TV.

Detta skulle föra utvecklingen i Sverige framåt att kontinuerligt engagera svenska folket och öka medvetenheten och utvecklingen av Sverige och om problemen i samhället.
Alltså inte bara några debattkvällar en månad innan valdagen utan under hela valperioden.

För fler arbetstillfällen mer än bara nämna ordet arbete, vilket är mycket vanligt i den politiska och offentliga debatten.

Klarar S+MP detta?
Kanske svenska folket skall ställa krav på SAMLINGSREGERING, där ALLA demokratiskt valda måste ta ansvar för den nuvarande recessionen i Sverige och övriga världen?Länk till en karta som visar exempel på många försvunna arbetstillfällen:

 VARFÖR alla Nedläggningar av företag i Sverige ?


DN ”Vi lever i ballongsamhället – och det riskerar spricka” 

GP  Bankernas makt skapar stora kriser     


Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !
_______ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

onsdag 17 september 2014

REGION SKÅNE ! BACK to BASIC med all KÄRNVERKSAMHET ?

REGION SKÅNE ! BACK to BASIC med all KÄRNVERKSAMHET ?


All primär och grundsjukvård skall finnas på alla sjukhusen i regionen.
Så att en patient slipper skjutsas runt till t.ex. för ett benbrott till tre olika sjukhus p.g.a. s.k. besparingsskäl, där ej övriga kostnader finns med i besparingskalkylen för patienten i förlorad tid, extra miljökostnader eller extra kostnader för anhöriga vid besök och inte minst känslomässigt för patienten, som alltid skall sättas i fokus.

Placera på sikt den centrala och övergripande administrationen av Region Skåne i Kristianstad allt för ett "runt" Skåne, Blekinge och S. Småland, som administrativ effektiviserad centralort som ett administrativt nav alltså ej i delad i två enheter i Kristianstad och i Västra Hamnen på "GRÄDD HYLLAN".
Varje sjukhus skall behålla sin lokala administration.

P.g.a. Region Blekinges dåliga ekonomi, som mer eller mindre är konkursmässig.
Bör krävas ett statligt stöd till Region Blekinge för sanering av ekonomin innan tilltänkta Region Södra Sverige bildas, så det inte omkullkastar vad som var Region Skåne.

Ett måste för framtiden är skapandet av ett Region Södra Sverige för en långsiktigt HÅLLBAR effektiv sjukvård för södra Sverige.


På detta sätt kan de mjuka värden utvecklas i vården för PATIENTERNA och den VÅRDANDE PERSONALEN, som är grunden för en GOD HUMAN VÅRD för ALLA!

Med en slimmad effektiv administration.
Koncentration på kärnverksamheten alltså inga SPÅRVAGNAR, VINDKRAFTVERK, Skåne Care, Bidrag till Copenhagen Airport och KONTOR i BRYSSEL m.m.
Listan kan göras mycket mycket längre, med vad som INTE tillhör kärnverksamheten i Region Skåne.

Så mycket resurser som möjligt skall gå till de mjuka värden som PERSONALEN och PATIENTERNA.

Vad tycker Vårdpartiet i Skåne (ViS), som är det parti med störst erfarenhet från den praktiska vården i närhet av patienterna och om detta förslag med en effektiv, slimmad och kostnads effektiv administration?
Vad tycker övriga politiska partier i Region Skåne om dessa förslag?

HD  Värt att lyssna också på "förlorarna"

Sjukhusläkaren:

SÅ FARLIG ÄR BRISTEN PÅ VÅRDPLATSER

Sjukhusläkarens granskning av Lex Maria-ärenden som avslutats 2013 visar att i genomsnitt avlider en patient var tredje vecka på grund av brist på vårdplatser.
Vårdplatsbristen skördar kontinuerligt liv på svenska sjukhus.

SDS

Löftesregn kan sluta som droppar

Moderaterna föreslår en storsatsning på cancersjukvården efter valet.
Socialdemokraterna vill anställa 2 000 fler i vården och öppna 300 nya vårdplatser.
Men pengarna räcker inte för storsatsningar på vården, visar Sydsvenskans granskning.

ALLA partier i regionen är välkomna att delge sin synpunkt.

Sprid detta upprop runt till så många som möjligt i vår region.


Ett bra exempel på vad som är god sjukvård:

KB 140909:   Spårvagnar rullar aldrig i Kristianstad 
Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad. Men så kan det bli i Lund, Malmö och Helsingborg. 

Det finns inget parti i dag som motarbetar utbyggd kollektivtrafik. Vackra ord om att Skåne ska bli runt och att hela Skåne ska leva klingar falskt i takt med nedlagda busslinjer i glesbygder. Inte minst östra Skåne har drabbats. Inför valet öppnar flera partier för att åter öppna flera nedlagda busslinjer. Valfläsk? 

Vårdpartiet i Skåne (ViS) bildades för att den skånska sjukvården ska styras av politiker som kan sjukvård och dess framtida svåra utmaningar med en kraftig växande äldre befolkning. Ett annat skäl var att få stopp på pengaslöseriet inom regionen.

Kraven på sjukvården kommer att öka och därmed även kostnaderna. Därför måste mer skattepengar allokeras till sjukvården i stället för till riskfyllda spårvagnsprojekt. 


Om Region Skåne skulle delta i finansiering av spårvagnar blir det tal om miljardinvesteringar. Dessa investeringar kommer aldrig ViS att ställa sig bakom. ViS har däremot ingen uppfattning om själva spårvagnsprojekten. Om hela Skåne ska leva och utvecklas, ska inte skåningarna i öst med skattepengar bekosta projekt som utarmar andra viktiga infrastrukturprojekt i östra Skåne. Det gäller inte minst busslinjer. Det kommer aldrig att rulla spårvagnar i Kristianstad. 
Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tisdag 16 september 2014

Nej till NATO i Sverige o. EU !

Detta är något vi alla borde kräva och strida för i hela SVERIGE?


Länkar till innehållsrik webbplatser med aktuellt och sedd med olika infallsvinklar:
Natos vapenleveranser till Ukraina "redan pågår"
 


Inga Nato-övningar i Sverige! Lämna Nato-samarbetet! Nytt försvar!  
Smyganslutning till Nato hotar Sveriges säkerhet

Vad tycker Du? 
Skall vi alla tillsammans dra igång en nationell KAMPANJ ?
 
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med sina medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fredag 5 september 2014

"Svenska JAS-plan stoppar inte Ryssland"

"Svenska JAS-plan stoppar inte Ryssland"

"Köpet av JAS-planen leder till en alltmer spänd Östersjöregion, och kan provocera Ryssland till ytterligare territorialexpansivt agerande", skriver Elin Nygård och Johanna Mannestål, medlemmar i Svenska Freds och Skiljedomsföreningen.

Please sign and share my campaign

End military spending

Tack Svenska Freds för initiativet.
Världen behöver oss!

Det är INTE finnans sektorn och vapenindustrin som skall styra
HELA VÄRLDEN i KATASTROF och ARMOD!

Jag har just sänt vidare till över 450 kontakter runt om i världen, ju fler vi blir desto fredligare värld.

Kom igen ALLA fredsorganisationer såsom Svenska FN, FN World, Amnesty, Rädda Barnen, Röda Korset m.fl.
Var är ni?

Vad säger Svenska Kyrkan, har någon frågat ärkebiskopen?

ALLA svenska politiska partier, det är valtider NU!
NÄR TILLFRÅGAS SVENSKA FOLKET ?
DEMOKRATI eller DEMOKRATUR ?

VAR ÄR NI?
Kom igen!


Jag tycker vi drar igång en liknande UPPROP i Sverige, som ger mer gehör här?
Både och är naturligtvis bra, alltså internationellt och globalt.

Vad säger regeringen, som uppenbarligen vill lösa freden med vapen tillsammans med NATO-USA, som skall diktera villkoren för SVERIGE och EU?

Hur angriper vi PUTIN, som inte är den "snälle pojken" !

Det är bred front som gäller!Skall vi inte TILLSAMMANS bilda ALLIANS för detta upprop?

ALLT väl vi utvecklar vidare tillsammans E-mail: olle.p.johansson@gmail.com

Låt Carl Fredrik Reuterswärds pistol med KNUT på PIPAN vara vår SYMBOL

Ni har väl läst:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2456246-det-behovs-en-ny-folkrorelse-for-fred

http://bit.ly/1uBLH2n

Jag har några bloggar, där ni alla är välkomna att gör inlägg, jag också skall lägga in detta:
http://omsverigenu.blogspot.se/
http://ikristianstad.blogspot.se/
http://28eu.blogspot.se/


Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!

Klicka
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

tisdag 2 september 2014

Sverige halvvägs in i Nato med nytt avtal

SVD 140901  Sverige halvvägs in i Nato med nytt avtal 

Det borde stå klart för oss att en allt starkare Natointegration kommer att leda Ryssland till att trappa upp sin militära förmåga och aktivitet i Östersjöområdet. Det skriver fd utrikesminister Hans Blix och fd ambassadör Sven Hirdman.


Regeringen beslöt
 den 28 augusti att godkänna ett avtal om värdlandssupport för Nato. Som framhålls i regeringens pressmeddelande innebär det bland annat att Natoförband skall kunna verka i eller från svenskt territorium vid krishanteringsoperationer. Det gäller i synnerhet Natos snabbinsatsstyrka (Nato Response Force, NRF) på upp till 25 000 man. I oktober 2013 ingick regeringen en överenskommelse med Nato om svenskt deltagande i denna styrka och dess övningsverksamhet.
Detta är kulmen på den de små stegens politik som regeringen och försvarsmakten med bistånd av olika försvarsberedningar har bedrivit de senaste åren för att föra Sverige allt närmare in i Nato. Den politik av militär alliansfrihet som fortfarande har stöd av en majoritet av svenska folket görs med avtalet alltmer illusorisk.
Regeringen framhåller att avtalen med Nato bygger på frivillighet, det vill säga att Sverige i det enskilda fallet kan säga nej till viss medverkan. Det är inte seriöst med tanke på det omfattande så kallat värdlandsstöd som nu skall byggas ut i Sverige för att Sverige skall kunna ta emot Natoförband, förlagra krigsmaterial och delta i alltmer gemensam planering och alltfler militära övningar.
Visst har Sverige full suverän frihet att välja vilket militärt samarbete vi vill ha med andra stater. Ryssland har inget veto – och påstår sig inte heller ha det.
Det borde ändå stå klart för oss att en allt starkare Natointegration av Sveriges och våra Östersjökusts försvarsanläggningar kommer att leda Ryssland till att trappa upp sin militära förmåga och aktivitet i Östersjöområdet. I väst tycker vi att varje tanke på angrepp från västhåll på Ryssland är absurd. Kanske ter det sig inte riktigt så för Ryssland som under den långa svaghetsperioden efter Sovjetunionens – välkomna – sammanbrott sett Nato och dess militära styrkor komma allt närmare och frågar sig varför.
Resultatet blir ökad spänning, risk för konfrontationer och ökade militära utgifter på ömse håll. Vill vi medverka till denna utveckling?
Vi finner det stötande att ett för Sverige och fredsutvecklingen potentiellt mycket viktigt militärt samarbetsavtal med Nato kan presenteras för landet en onsdag ett par veckor före ett allmänt val, kan utan föregående offentlig diskussion godkännas av en eventuellt utgående regering dagen därpå för att vara klart till ett stundande Natotoppmöte och först senare i enlighet med grundlagens kapitel 10 paragraf 3 underställas en nyvald svensk riksdag. Vi utgår från att uttryckligt förbehåll för riksdagens godkännande görs i avtalet eller vid undertecknande.
HANS BLIX
fd utrikesminister
SVEN HIRDMAN
fd statssekreterare försvarsdepartementet


Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag 3 juli 2014

Tid och pengars roll för demokrati 2/7 2014

Tid och pengars roll för demokrati 2/7 2014
Tid och pengars roll för demokrati 3/7 2014


Filmen är framställd av Partiet De Fria 

Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,