Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

söndag 7 december 2008

Internationellt ägande t.ex. VOLVO.

Göran Persson lär ha sagt, när FORD köpte VOLVO, att Sverige låg då i topp när det gällde det internationella ägandet, som Göran Persson då var en stor påhejare av.

Detta istället, som det var innan då var VOLVO en folkets aktie en ”folkaktie” med sprittt ägande, vilket säkert hade varit bättre idag nu när vi har facit i hand

Det amerikanska management att leda företag är ofta inte något att skryta med. Det finns åtskilliga bevis på detta.

Jag undrar vad Göran Persson säger idag?

torsdag 4 december 2008

Utöva ägardirektiv.

Maud Olofsson måste nu utöva ägaransvar gentemot SBAB, som naturligtvis skall sänka räntorna också 1,75%.
Då sänker de andra bankinstituten med samma räntesats, så fungerar en oligopolmarknad.

GM:s och Fords ansvar gentemot SAAB och VOLVO.

Svenska staten måste nu ta bladet från munnen och KRÄVA av GM och FORD, att deras ANSVAR ÄVEN GÄLLER de anställda i Trollhättan och Göteborg, och även kräva av nationen USA om de nu stödjer GM och FORD.

GM och FORD måste även ta ansvar för SAAB- och FORD-montörerna i Trollhättan och Göteborg, som i samma grad bidragit till GM:s och FORDS pensionssystem i USA genom interndebiteringar och överflyttningar av resurser över Atlanten till de amerikanska bilmedarbetarnas och deras familjers pensioner.

Detta stöd till Trollhättan och Göteborg på samma sätt som USA är i Afghanistan och kräver hjälp av övriga världen, att där idka "fredsarbete" eller rättare sagt föra krig.

Varför detta smygande inträde i NATO för neutrala Sverige (http://www.natosmyg.se)?? USA:s sätt att försöka härska över hela världen genom krig är och har alltid varit ett föraktfullt sätt att lösa konflikter.

Bygg i stället skolor och sjukhus och bygg upp det agrara samhället i de länder, som behöver hjälp på sätt har alla kulturer växt fram.
Det skall administreas av FN och INTE av USA!!

tisdag 2 december 2008

Regeringens ansvar för AB Sverige och att Hjulen skall rulla.

Det talas ofta om att det är marknaden som styr i en konkurrensutsatt värld, men i bankernas och de statliga bolagens oligopol värld krävs stramare styrning för att få fart på hjulen i Sverige.

Regeringen har också möjligheter att ge ägardirektiv till de statliga bolagen t.ex. Vattenfall och SBAB, som skulle kunna gynna AB Sverige och de svenska hushållen och industrin.

I stället för att ondgöra sig över alla bonusprogram och fallskärmar och vad nu de olika incitamenten kallas för i finansinstituten.

Den debatten kom av sig, när det upptäcktes att det var på samma sätt i många av de statliga bolagen.

Minister Olofsson sa vid något tillfälle, att hon hade annat att göra än se till alla statliga bolag, när frågan kom upp, att det kunde gå till på liknande sätt som i bankvärlden.

Mycket dåligt svar av en ”ansvarsfull” minister, men det är alltid lättare att ”städa” framför andras dörrar än sin egen!

Alltså ge ägardirektiv till SBAB och Vattenfall, att dessa bolag skall vara prisledare på den svenska marknaden, vilket är möjligt i synnerhet, när vattenfall gör vinster på ca 25 miljarder per år. SBAB:s vinster kan också minimeras,

Detta skulle automatiskt medföra att tämligen snart anpassar sig även andra bankinstitut och kraftleverantörer tämligen snabbt med sin prissättning.

M.a.o. är det mycket viktigt att inte dessa bolag säljs ut från svenska staten.


Likaså lagstifta att bankerna skall sänka räntan med samma räntestats som Riksbanken sänker sin ränta. Allt tal om att det är dyrt för bankerna med upplåningen är oväsentligt, så länge man själva inte jagar sina egna kostnader med alla bonuslöner och pensionsårtagande.

Det kanske t.o.m. finns en viss övertalighet i administrationen av stat, kommun, landsting och i bankvärlden, där det går att göra stora kostnadsbesparingar, vilket skulle gynna medborgaren och bank kunden och Sverige.


Tyvärr är konkurrensen för låg i en oligopolmarknad, som finansmarknaden är.

På samma sätt varför sade inte konkurrensverket något, när Statoil köpte upp prisledaren JET på den svenska marknaden??


Det kan tyckas märkligt, att den tillverkande industrin eller den lille företagaren, som producerar och skapar välfärden blir tvungen att permitteras eller gå i konkurs.

Detta, när de som administrerar välfärden, aldrig blir drabbade på samma sätt, när har en bank eller staten permitterat sitt folk, vilket naturligtvis inte är en önskan??

tisdag 25 november 2008

Maud Olofssons verbala "förmåga" i kärnkraftsfrågan!

Rapport 081124 >> Maud Olofsson

Angående kärnkraftens framtid en massa ord utan något konkret från en ansvarig minister för Sverige!!!
Olofsson: "....sluta tjafsa om man är för eller emot...."


Prov på SVTs play TV >>

torsdag 13 november 2008

Bankvärlden en skyddad verkstad??

På vilket sätt kan bankerna accepteras leva sitt eget liv likt en skyddad verkstad?

När Riksbanken sänker räntan så säger genast BANKERNA, att vi kan INTE sänka lika mycket p.g.a. höga upplåningskostnader!!

Märkväl det är många banker som gör miljardvinster!!

Nu senast var det någon VD Thorleif Krarup som kan få 150 miljoner kronor i pension efter ett och ett halv år och sedan tvingades avgå som vd för Nordea 2001-2002, och hans sista vd-lön var på 9,1 miljoner kronor, som till sist drabbar den "lille" bankkunden!

Märkligt är att LO:s chefekonom Dan Andersson, som satt i Nordeas styrelse när Krarup var vd är, att Dan Andersson bara konstaterar nu efteråt, att avtalet väckte diskussion i ledningen. Dan Andersson lär ha sagt: "
Det var inget särskilt snyggt avtal."

VAD HAR MAN STYRELSER TILL???

Nuvarande VD lär ha något liknande avtal!


Vad har staten, som störste ägare ca. 20 %, gjort för att förhindra detta, dels den sittande och den förgående regering?
Mats Odell avböjde just i TV4 att kommentera dessa uppgifter!

KAN DET KALLAS ÄGARANSVAR??

I all annan affärsverksamhet får man se över sina egna kostnader i organisationen. Varför gäller inte detta i BANKVÄRLDEN??

Det kanske finns ett behov av ett mer tvingande regelverk för BANKERNA i sin oligopolvärld?

Precis som för VOLVO m.fl. och för den lille företagaren borde det gälla för BANKERNA, att se över sina kostnader. Det kanske finns en övertalighet i banken precis som det finna hos andra företag. Det måste då tyvärr lösas genom nödvändiga permitteringar.

HAR DETTA NÅGON GÅNG VARIT PÅ TAL I DESSA SVÅRA TIDER SOM NU RÅDER I SVERIGE, ATT ÄVEN BANKERNA MÅSTE SE ÖVER SINA ORGANISATIONER FÖR ATT NEDBRINGA SINA KOSTNADER, SOM SKULLE KUNNA GYNNA KUNDEN OCH SVERIGE???


onsdag 12 november 2008

Psykologi Förtroende Harpsund ??

Nu är det hög tid, att Regering och alla politiska partier låser in sig på Harpsund tillsammans med arbetsmarknadens organisationer. Nu gäller inte STOLTHET utan nu gäller det SVERIGE.

Läget i Sverige är mycket allvarligt som i övriga världen, men de nationella styrmedlen som finns för att få igång "hjulen" på inhemska marknaden måste användas. Det kommer att belasta Sveriges budget, men utslagna och arbetslösa människor belastar budgeten betydligt mer.

Detta kan åstadkommas att inte längre sitta och kasta sten på varandras "glashus" utan genom samförståndslösningar, som ger hela svenska nytt förtroende på framtiden.

Nu handlar det mycket om psykologi och förtroende, om inta allt skall stanna i Sverige.

Detta har hänt förr i svåra tider på Harpsund, som blev en mötesplats för informella överläggningar mellan politiker, näringslivet och organisationerna i Sverige; ”Harpsundsdemokrati” blev ett uttryck för detta.

lördag 8 november 2008

Girbukar - Daytaders.

Hur hade världen sett ut, om det varit regel, att alla börsorder utförs först efter t.ex. 24 timmar?

Ett regelverk för IMF och världens civiliserade regeringar att genomföra.

Detta skulle föra tillbaks alla börser till aktiers substansvärden och en verklig förväntad börsutveckling.

Kvartalshysterin och daytraders skulle minska i betydelse, som t.o.m. ofta utförs av börsinstitutens eget folk och som genererar lika mycket kurtage i uppgång som nedgång.

Tala om girbukar!

tisdag 4 november 2008

Var finns planen för underhåll och investeringar??

Var finns planen för underhåll och investeringar i stat och kommun??

Vi har tärt länge nog på kapitalet utan att planera för underhålla eller investera i samhällsnyttan, när konjunkturen går ner.

En gammal beprövad åtgärd i lågkonjunkturer har alltid varit att bl.a. bygga vägar.
Sveriges vägar är i stort behov av underhåll eller nyinvesteringar och det blir också en investering för framtiden, som vi annars lastar över på nästkommande generationer..

INTE som Hallands tunneln, som mer är att likna vid ett PRESTIGE projekt.
Hur många mil motorväg E22 genom Skåne hade vi fått för motsvarande kostnad??

Vad hade alternativ kostnaden varit att investera i motorstarkare lok för att spara in dessa minuter det rör sig om i tidsbesparing att köra över "kullen" hallandsåsen.
Jag tror man hade skrattat i Alperna.

Långsiktigheten verkar vara något, som tyvärr inte finns i planen!
I annat fall skulle detta varit färdig utrett nu och klart att sätta igång.


Hur långsiktiga är Regering och Vägverket i Sverige med sin långa ledtider, så hinner väl lågkonjunkturen vara över innan innan nya vägprojekt kan startas upp.

Det hade varit ett sätt av många att få igång Sverige igen.

Samma sak med allt bristande underhåll på många statliga och kommunala byggnader.

Det handlar mycket om psykologi, att samhället ställer upp på ett förtroendefullt sätt för sina medborgare.

söndag 2 november 2008

Få fart på "hjulen" i Sverige!

Har du några generella tips till andra småföretagare när det gäller att överleva lågkonjunkturen?

Uppvakta regeringen!

Nu pratas det om 1% mindre sociala avgifter den förra regeringen hade 5% rabatt på de sociala avgifterna max 3500:-/mån

Nu talas det om lägre bolagsskatt, vilket de flesta småföretagare inte har någon ingen nytta av, eftersom det som blir över får blir deras lön!!!

Det visar på vilken insikt och förankring vår regering har med verkligheten för småföretagarna.

Sänk enargiskatter, sociala avgifter, som låter sig göras över en natt och ligger i händerna på regering.
Det kostar för staten, men det kostar också med utslagna arbetstillfällen.


Regeringen och Riksdagen ägaren till Vattenfall.

Uppmana Vattenfall, att vara prisledare på den s.k. elbörsen, vilket är ett oligopol och det är inte konkurrensutsatt marknadsekonomi speciellt så länge inte Vattenfalls 25-30 miljarders vinster/år investeras i nyproduktion. Den s.k. elbörsen är snare att liknas vid kartellbildning.

Billig EL-kraft var förr en stor konkurrensfördel för Sverige. Det hade även idag
billig EL-kraft varit, så att inte elintensiv industri tvingas flytta utanför Sveriges gränser med förlorade arbetstillfällen som följd, som redan skett!

Billigare el hade även ökat privatkonsumtionen, som det är idag har t.ex. handeln tvärstannat i många branscher.

Samma som ovanstående resonemang borde gälla för statens låneinstitut SBAB
som Vattenfall.

Det gäller snabb handlingskraft NU och använda de styrmedel, som regering och riksdag till fullo råder över.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Billström Indien ??

Är detta vidare genomtänkt?

Tobias Billström besöker Indien

Den 3 - 6 november besöker migrationsminister Tobias Billström Indien. Syftet är att presentera Sveriges nya regler för arbetskraftsinvandring för den indiska regeringen.

När det är lågkonjunktur i Sverige, kanske den lägsta sedan 30-talet.

Vore det inte humanare och klokare att först och främst att Regeringen använder ALL sin kraft, att se till så att alla redan arbetslösa och alla varslade, som kommer att bli arbetslösa samt alla invandrare, som redan finns i Sverige kommer in på arbetsmarknaden än lura hit människor från Indien, som kanske inte får någon långvarig anställning.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

fredag 31 oktober 2008

Bensinpriset?

Jag hörde just, att bensinpriset i USA sjunkit 40%.

Hur hade det hjälpt oss i Sverige, som har mycket glesbygd, att lindra nedgången av privatekonomin och lågkonjunkturen i Sverige med samma prissänkning?

Kanske "hjulen" börjat rulla igen på samma sätt sänk energiskatten!

Glöm inte:

Moderater och Kristdemokrater gick till val på att sänka bensinskatten.

Folkpartiet utlovade att fundera på en sänkning om prisnivån fortsatte att vara hög. Den har inte bra fortsatt vara hög - både världmaknadspris men framförallt skatten har höjts flera gånger sedan detta vallöfte gavs.

Centern lovade höja reseavdraget med 5 kronor.

Tänk efter ALLA POLITIKER bilen är verktyg så att Sverige skall fungera och alla vill vi ha en levande landsbygd.

Vi kräver som BENSINSKATTEUPPROR.SE :

1. Sänk bensinskatten!

2. Ta bort momsen på bensinskatten!

3. Inför samma låga moms på bensinen/dieseln som för kollektivtrafik, alltså 6 procent istället för som idag 25 procent!

Vad säger politikerna till statliga Konkurrensverket till att STATOIL köper JET, som tidigare var en prispressare. HELT TYST, VARFÖR?

Det vill till en ändrad attityd mot oss som givet er förtroendet på valdagen, ”SPÄ INTE PÅ” politiker föraktet förhoppningvis förstår ni politiker allas vårt allvar med detta mail.

ALLA OLJEBOLAG, vi kan inte acceptera alla dessa prishöjningar, när vi samtidigt vet vilka vinster som skapas i oljebolagen på vår bekostnad.

Förslaget som nyligen nådde oss bränsle konsumenter var att vi skulle bojkotta PREEM och STATOIL för att på detta vis försöka få igång ett PRISKRIG. Låt oss fortsätta med detta och hoppas det ger resulta

Här har jag ett förslag till >> Bensin- Dieselkrig

Hör av er så drar vi igång!


Jag citerar Bensinskatteupprorets hemsida: "

Oljan är billig - men bensinen för dyr!

Nu kostar oljan under 3:30 kronor litern. Men bensinen i Sverige kostar närmare 12:-

När oljepriset steg var det krigsstilsrubriker och helsidesuppslag varje dag. Nu har oljepriset sjunkigt till under hälften av rekordnoteringarna. Nu blir det till lite notiser. När världsmarknadspriset låg på 150 dollar per fat var det "förklaringen" till att bensinpriset var uppe och nosade på 14 kronor litern. Nu är brentoljan under 70 dollar per fat. Det vore intressant om några medier kommenterade orsaken till att vårt svenska bensin pris fortfarande ligger på nästan 12 kr/l.

Det är hög tid att någon i media påpekade de politiskt obekväma, men ack så sanna, faktauppgifterna, att när råoljan är betald, alla som letar, borrar, pumpar, raffinerar, transporterar och säljer har fått betalt och fått sin vinst, så kostar bensinen egentligen fortfarande bara 5kr/l vid bensinpumpen. Resten är skatt och skatt på skatten.

Dessutom finns det brister i medias konsumentupplysning när man hela tiden undviker att berätta vad oljan egentligen kostar genom att tala om dollar per fat. Hur många vanliga konsumenter åker till spottmarknaden och köper ett fat råolja? Få vanliga konsumenter har en inbyggd minräknare som multiplicerar dollarsiffran med dollarkursen och sen dividerar med 159 för att få fram jämförelsepriset. Aha, nu kostar brentoljan 3 kronor och 25 öre!

Eller är det så att media tycker man skall hjälpa högskattepolitikerna att dölja det pinsamma faktum att bensinpriset på 12 kronor litern i glesbyggdsladet Sverige grundar sig på ett råoljepris på dryga 3 kr litern.

Kenneth Winsborg
talesman och presskontakt för Bensinskatteupproret
press@bensinskatteuppror.se "

Besök >> http://www.bensinskatteuppror.se/

,
,