Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

fredag 9 oktober 2009

Vem tjänar på vad?

SvD 091006 : Hemligt avtal styr vaccineringen

"
Det som av politiker och tjänstemän framställts som en rätt är i själva verket ett förpliktigande, en skyldighet. De exakta skrivningarna i avtalet kring detta är hemligstämplade, men följden har blivit att en relativt lindrig influensa avtalsvägen har tvingat fram vaccinproduktion och köp av vaccin till hela Sveriges befolkning. Det är priset Sverige betalar för att få gå före i kön."

Hur kan det vara att denna influensa, som om man skall tro dom som skall värna om vår hälsa är den, att likna med Digerdöden eller Spanska Sjukan, men problemet är att den inte slagit till någon stans i världen ännu även om det talats om denna svininfluens i många månader.

Om denna farsot nu är så farlig, hur kan det då var att det bara finns något fåtal som producerar detta vaccin och med hemlig leveransavtal??


Vad hade dessa resurser kunnat användas till istället för, så som nu med oro för inställda operationer eller uppskjutna operationer t.o.m. för cancerpatienter?

Vem tjänar på vad?
_____________________________
Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Detta är tänkt, som en tvärpolitisk manifestation, som inte tillhör något block, och där vi alla kan skriva på för att visa ännu större tyngd i vårt förakt hur det går till ibland t.ex.. Näringslivstoppar, Bankdirektörer, Fackpampar, Politiker, som ibland anser sig var värda 50-100 gånger mer än vi andra.

Sprid listan och länkadressen i hela Sverige!

Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Kopiera(Ctrl C) och sänd vidare >>http://www.namnlista.se/forandra-moralen-i-sverige/

Jag som står bakom detta initiativ heter Olle Johansson bor i Kristianstad.