Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

måndag 29 november 2010

En STOR luftbubbla som ELkonsumenterna får betala!

KB 101129 Politiker blåser elkonsumenter 
"Vindpropagandisterna nödargument blir; subventionerad CO2-fri svensk el kan levereras till Europa, där skitig kol dominerar. Men ska svenska elanvändare subventionera danska och tyska "koleldare"? Det bör väl dessa länders elkonsumenter stå för! Det får finnas gränser för svenska dumheter. "

En fråga till markägare där vindkraften är placerad. 
Stämmer det, att godsen får hyresintäkter t.ex. för fem vindkraftsmaster ca 5x100000=en halv miljon kronor per år för markhyra av dessa fem vindkraftverk? 
Finns det andra sidoinkomster från dessa vindkraftverk?  

Vad hade dessa ca 500 kvm jordbruksmark genererat för intäkter per år med jordbruksproduktion?
Är godsägarna(ofta inga småbönder är inblandade) med egen intresse kanske till att vara part i målet?
Hade dessa vindkraftverk byggts utan subventioner från elkonsumenterna? 


Det är märkligt, när det gäller samhällsekonomi så verkar det vara helt andra ekonomiska regler som gäller än det är när det gäller privat ekonomi.

Kan det bero på att gäller andras pengar? 

Hur tror ni att det hela skulle fungera utan riktiga kraftverk som faktiskt ger energi när man behöver det och inte när man känner för det.

Läs vidare :

DI 101122 DI Debatt: Vindkraftsbubblan har blivit uppenbar efter finanskrisen
"Från att ha varit en het bransch med mycket snabb tillväxt, som göddes med ­offentliga medel, brottas världens vindkraftsindustri i dag med en besvärande överkapacitet. Dess extrema kapitalintensitet gör vindkraften till en dålig jobbskapare, skriver Marian Radetzki och Jonny Fagerström.

Katarina Brännström(m) Vindkraft - nej tack!
"Svensk elproduktion är redan idag 97% koldioxidfri - och därmed miljövänlig. Ändå planeras jättelik utbyggnad av subventionerad vindkraft, 10 000 nya vindkraftverk planeras under tio år i Sverige. De kommer ändå endast att ge en liten del av den energi vi behöver, minst när det behövs mest! Och kosta hundratals miljarder att bygga! För mig är detta tvivelaktigt både miljömässigt och ekonomiskt och borde bli en valfråga!

Att säga att man är emot vindkraft är som att svära i kyrkan, men jag gör det ändå. Men att satsa på energi som har en verkningsgrad på 20-25% verkar inte vettigt. Investeringsplanerna är vidlyftiga och svårbegripliga, ändå talas lite om effekterna av vindkraftsutbyggnaden för oss och för naturen"


Här kan vi fotsätta diskutera detta plus vad Du vill 
allt för Sveriges bästa Diskutera Sveriges framtid.
_______________ 
Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
 

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten! Klicka  Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , ,

måndag 15 november 2010

Så skapas tusentals nya turistjobb

GP 100325 Så skapas tusentals nya turistjobb  
"Det är hög tid att utarbeta en ny nationell strategi för ökad turism efter samma modell som Göteborg & Co jobbar. Då är det möjligt att åstadkomma tiotusentals nya jobb inom besöksnäringen, skriver Hans Rothenberg (M)"


Här kan vi fotsätta diskutera detta plus 
vad Du vill allt för Sveriges bästa Diskutera Sveriges framtid.
_______________ 
Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
 

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten! Klicka  Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,