Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

tisdag 25 november 2008

Maud Olofssons verbala "förmåga" i kärnkraftsfrågan!

Rapport 081124 >> Maud Olofsson

Angående kärnkraftens framtid en massa ord utan något konkret från en ansvarig minister för Sverige!!!
Olofsson: "....sluta tjafsa om man är för eller emot...."


Prov på SVTs play TV >>

torsdag 13 november 2008

Bankvärlden en skyddad verkstad??

På vilket sätt kan bankerna accepteras leva sitt eget liv likt en skyddad verkstad?

När Riksbanken sänker räntan så säger genast BANKERNA, att vi kan INTE sänka lika mycket p.g.a. höga upplåningskostnader!!

Märkväl det är många banker som gör miljardvinster!!

Nu senast var det någon VD Thorleif Krarup som kan få 150 miljoner kronor i pension efter ett och ett halv år och sedan tvingades avgå som vd för Nordea 2001-2002, och hans sista vd-lön var på 9,1 miljoner kronor, som till sist drabbar den "lille" bankkunden!

Märkligt är att LO:s chefekonom Dan Andersson, som satt i Nordeas styrelse när Krarup var vd är, att Dan Andersson bara konstaterar nu efteråt, att avtalet väckte diskussion i ledningen. Dan Andersson lär ha sagt: "
Det var inget särskilt snyggt avtal."

VAD HAR MAN STYRELSER TILL???

Nuvarande VD lär ha något liknande avtal!


Vad har staten, som störste ägare ca. 20 %, gjort för att förhindra detta, dels den sittande och den förgående regering?
Mats Odell avböjde just i TV4 att kommentera dessa uppgifter!

KAN DET KALLAS ÄGARANSVAR??

I all annan affärsverksamhet får man se över sina egna kostnader i organisationen. Varför gäller inte detta i BANKVÄRLDEN??

Det kanske finns ett behov av ett mer tvingande regelverk för BANKERNA i sin oligopolvärld?

Precis som för VOLVO m.fl. och för den lille företagaren borde det gälla för BANKERNA, att se över sina kostnader. Det kanske finns en övertalighet i banken precis som det finna hos andra företag. Det måste då tyvärr lösas genom nödvändiga permitteringar.

HAR DETTA NÅGON GÅNG VARIT PÅ TAL I DESSA SVÅRA TIDER SOM NU RÅDER I SVERIGE, ATT ÄVEN BANKERNA MÅSTE SE ÖVER SINA ORGANISATIONER FÖR ATT NEDBRINGA SINA KOSTNADER, SOM SKULLE KUNNA GYNNA KUNDEN OCH SVERIGE???


onsdag 12 november 2008

Psykologi Förtroende Harpsund ??

Nu är det hög tid, att Regering och alla politiska partier låser in sig på Harpsund tillsammans med arbetsmarknadens organisationer. Nu gäller inte STOLTHET utan nu gäller det SVERIGE.

Läget i Sverige är mycket allvarligt som i övriga världen, men de nationella styrmedlen som finns för att få igång "hjulen" på inhemska marknaden måste användas. Det kommer att belasta Sveriges budget, men utslagna och arbetslösa människor belastar budgeten betydligt mer.

Detta kan åstadkommas att inte längre sitta och kasta sten på varandras "glashus" utan genom samförståndslösningar, som ger hela svenska nytt förtroende på framtiden.

Nu handlar det mycket om psykologi och förtroende, om inta allt skall stanna i Sverige.

Detta har hänt förr i svåra tider på Harpsund, som blev en mötesplats för informella överläggningar mellan politiker, näringslivet och organisationerna i Sverige; ”Harpsundsdemokrati” blev ett uttryck för detta.

lördag 8 november 2008

Girbukar - Daytaders.

Hur hade världen sett ut, om det varit regel, att alla börsorder utförs först efter t.ex. 24 timmar?

Ett regelverk för IMF och världens civiliserade regeringar att genomföra.

Detta skulle föra tillbaks alla börser till aktiers substansvärden och en verklig förväntad börsutveckling.

Kvartalshysterin och daytraders skulle minska i betydelse, som t.o.m. ofta utförs av börsinstitutens eget folk och som genererar lika mycket kurtage i uppgång som nedgång.

Tala om girbukar!

tisdag 4 november 2008

Var finns planen för underhåll och investeringar??

Var finns planen för underhåll och investeringar i stat och kommun??

Vi har tärt länge nog på kapitalet utan att planera för underhålla eller investera i samhällsnyttan, när konjunkturen går ner.

En gammal beprövad åtgärd i lågkonjunkturer har alltid varit att bl.a. bygga vägar.
Sveriges vägar är i stort behov av underhåll eller nyinvesteringar och det blir också en investering för framtiden, som vi annars lastar över på nästkommande generationer..

INTE som Hallands tunneln, som mer är att likna vid ett PRESTIGE projekt.
Hur många mil motorväg E22 genom Skåne hade vi fått för motsvarande kostnad??

Vad hade alternativ kostnaden varit att investera i motorstarkare lok för att spara in dessa minuter det rör sig om i tidsbesparing att köra över "kullen" hallandsåsen.
Jag tror man hade skrattat i Alperna.

Långsiktigheten verkar vara något, som tyvärr inte finns i planen!
I annat fall skulle detta varit färdig utrett nu och klart att sätta igång.


Hur långsiktiga är Regering och Vägverket i Sverige med sin långa ledtider, så hinner väl lågkonjunkturen vara över innan innan nya vägprojekt kan startas upp.

Det hade varit ett sätt av många att få igång Sverige igen.

Samma sak med allt bristande underhåll på många statliga och kommunala byggnader.

Det handlar mycket om psykologi, att samhället ställer upp på ett förtroendefullt sätt för sina medborgare.

söndag 2 november 2008

Få fart på "hjulen" i Sverige!

Har du några generella tips till andra småföretagare när det gäller att överleva lågkonjunkturen?

Uppvakta regeringen!

Nu pratas det om 1% mindre sociala avgifter den förra regeringen hade 5% rabatt på de sociala avgifterna max 3500:-/mån

Nu talas det om lägre bolagsskatt, vilket de flesta småföretagare inte har någon ingen nytta av, eftersom det som blir över får blir deras lön!!!

Det visar på vilken insikt och förankring vår regering har med verkligheten för småföretagarna.

Sänk enargiskatter, sociala avgifter, som låter sig göras över en natt och ligger i händerna på regering.
Det kostar för staten, men det kostar också med utslagna arbetstillfällen.


Regeringen och Riksdagen ägaren till Vattenfall.

Uppmana Vattenfall, att vara prisledare på den s.k. elbörsen, vilket är ett oligopol och det är inte konkurrensutsatt marknadsekonomi speciellt så länge inte Vattenfalls 25-30 miljarders vinster/år investeras i nyproduktion. Den s.k. elbörsen är snare att liknas vid kartellbildning.

Billig EL-kraft var förr en stor konkurrensfördel för Sverige. Det hade även idag
billig EL-kraft varit, så att inte elintensiv industri tvingas flytta utanför Sveriges gränser med förlorade arbetstillfällen som följd, som redan skett!

Billigare el hade även ökat privatkonsumtionen, som det är idag har t.ex. handeln tvärstannat i många branscher.

Samma som ovanstående resonemang borde gälla för statens låneinstitut SBAB
som Vattenfall.

Det gäller snabb handlingskraft NU och använda de styrmedel, som regering och riksdag till fullo råder över.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Billström Indien ??

Är detta vidare genomtänkt?

Tobias Billström besöker Indien

Den 3 - 6 november besöker migrationsminister Tobias Billström Indien. Syftet är att presentera Sveriges nya regler för arbetskraftsinvandring för den indiska regeringen.

När det är lågkonjunktur i Sverige, kanske den lägsta sedan 30-talet.

Vore det inte humanare och klokare att först och främst att Regeringen använder ALL sin kraft, att se till så att alla redan arbetslösa och alla varslade, som kommer att bli arbetslösa samt alla invandrare, som redan finns i Sverige kommer in på arbetsmarknaden än lura hit människor från Indien, som kanske inte får någon långvarig anställning.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,