Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

måndag 9 juni 2014

My correct views on everything: EU-eliten ljuger för oss

Nils Lundgren:

My correct views on everything: EU-eliten ljuger för oss: Sveriges politiska etablissemang ljuger för medborgarna. Jag talar då om socialdemokraterna och fyra borgerliga partier. 
Dessa förde oss in i EU 1995, alla utom C försökte få in oss i eurozonen 2003 och alla godkände 2009 Lissabonfördraget, grunden för ett Europas förenta stater, centralstyrt från Bryssel. Svenska folket röstade ja med hårfin marginal till EU-medlemskap, röstade nej med sjudundrande marginal till euron och blev för säkerhets skull aldrig tillfrågat om Lissabonfördraget.
Den politiska makteliten har alltså, i Sverige liksom i andra EU-länder, strävat i årtionden för att flytta den politiska makten till EU. Vi förs i det fördolda in i ett system som förändrar förutsättningarna för industrin, finanssektorn och privat och offentlig tjänstesektor. Även centrala delar av det civila samhället styrs redan från Bryssel. "Inte heller svenskarnas rätt att jaga kommer att förändras vid ett medlemskap” stod det i Utrikesdepartementets informationsskrift ”EU- avtalet 1994”. Alla vet hur det blev. 

Och resultatet av det nu pågående räddningsarbetet efter eurokrisen med förslag om Tobinskatt, övervakning och uppdelning av banker, nya stödfonder osv. förändrar förutsättningarna även för den svenska finanssektorn. Hur vet vi inte och de krafter som är igång inom EU:s maktelit kan hamna var som helst. Redan nu styrs bortåt 2/3 av vår lagstiftning från Bryssel, inte av Sveriges riksdag och denna utveckling stöds av vår politiska elit. ......................

Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning.Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten!
Klicka
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

lördag 7 juni 2014

"Neutrala" SVERIGE ? !

När har FOLKET fått avge sin röst om uppgivande av Sveriges Neutralitet?
Det är detta som Sverige och Schweiz haft som sina hållbara signum!
Sverige är redan mer eller mindre NATO medlem!
Är det märkligt att politikerföraktet växer?
Är det detta som är DEMOKRATUR?

Vad säger alla fredsorganisationer nationella och globala?


SDS 140604 Anne-Marie Pålsson: ”Här kan Sverige göra en insats genom att erbjuda Snowden asyl” 
"Jag var med när FRA-lagen klubbades av riksdagen. Det var en dramatisk tid och kritiken var stenhård. Att ge den svenska myndigheten FRA rätt att spana i cyberrymden sågs av många som samma sak som att ge myndigheten rätt att snoka i våra privatliv. Med det en kränkning av den personliga integriteten och ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
I den moderata riksdagsgruppen rådde upprorsstämning. Bara med uppbådandet av all den auktoritet som en statsminister förfogar över lyckades Fredrik Reinfeldt kväsa partikamraternas motstånd. Det var då de beryktade orden fälldes:
”Vad tror ni att ni är? Ett remissorgan som får tänka vad ni vill! Ni är här för att göra det jag säger. Det är det priset ni får betala för att vara här!”
Inför detta vek de upproriska ner sig. I juni 2008 godkände riksdagen FRA-lagen med minsta marginal.
Sedan hände något märkligt. Debatten tystnade helt – som om den aldrig skett. Inte ens Edward Snowdens avslöjande om den amerikanska massövervakningen ändrade på den saken trots att FRA i de läckta dokumenten beskrivits som en viktig leverantör av information till USA.
Varför denna passivitet? Här träder en ung man fram och sätter hela sin framtid på spel för att berätta för världen om hur USA ägnat sig åt övervakning i en storleksordning som ingen kunnat drömma om.
Men istället för att se Snowden som en modig förkämpe för demokrati och de mänskliga rättigheterna tycks den svenska politiska eliten dela det officiella amerikanska synsättet: Snowden är en spion – en förrädare – och som sådan förtjänar han inget annat än ett långt fängelsestraff.
På annat går tystnaden inte att förstå.
Detta måste vara en svårsmält uppfattning för alla dem som stod i främsta ledet i kampen mot FRA-lagen. Här återfinns statsråd som Annie Lööf (C) och Birgitta Ohlsson (FP). Vart tog deras engagemang i integritetsfrågan vägen?
Sverige är ett alliansfritt land och har som sådant ett särskilt ansvar för att värna de mänskliga rättigheterna. I detta försvar av demokratins fundament duger det inte att behandla kränkningar från öst och väst med olika måttstockar.
Snowden har fått en tillfällig fristad av Ryssland – av alla länder. När den löper ut i augusti kan han på nytt bli föremål för den amerikanska klappjakten, beroende på vad Ryssland beslutar. Han är värd ett bättre öde än att bli en bricka i det storpolitiska maktspelet. Här kan Sverige göra en insats genom att erbjuda Snowden asyl. Med det skulle regeringen skicka ett tydligt budskap till USA: Sverige är en pålitlig samarbetspartner i jakten på den globala terrorismen, förutsatt att samarbetet inte hotar de mänskliga rättigheterna.
Det säger sig självt att det skulle så split i de exceptionellt goda svenskamerikanska relationerna. Men det ska vägas mot den ökade respekt som omvärlden kommer att visa oss.
För om inte ett alliansfritt land som Sverige vågar värna de mänskliga rättigheterna – vem ska då göra det?
Anne-Marie Pålsson är docent i nationalekonomi och tidigare riksdagsledamot (M)."

 Läs mer på > Pålsson's Blog     


Vad tycker Du?  
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !
_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,