Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

måndag 28 september 2009

Bojkotta BONUSAR t.ex. SE-banken Swedbank m.fl.!Kritiken mot bankernas höga pensionsavtal och bonusarna till vd och chefer fortsätter, och i protest drar nu Bert Johansson från Piteå igång ett bankuppror för att få slut på de höga ersättningarna. Han tar nu ut en halv miljon kronor från sitt konto.
Kunduppror mot bankbonusar i PiteåStörst bonusar väntar i SEB och krisdrabbade Swedbank kommer ge sina anställda bonus.


Bonuspengarna fortsätter att regna över de svenska storbankerna. Totalt väntas närmare fem och en halv miljard kronor betalas ut för 2009.


Bonusregn över storbankerna
"Samtidigt som storbankerna fått fylla på kassan och pressas av kreditförluster väntas nya bonusutbetalningar på totalt 5,4 miljarder kronor. Det skriver Dagens Nyheter."Det är katastrof, att trots all kritik fortsätter dessa banker att betala ut BONUSAR!!

INGEN SÄGER NÅGOT.
DET ÄR SNART VÄRRE ÄN I RYSSLAND!
ÄR INTE DETTA KORRUPTION VAD ÄR DÅ KORRUPTION???!!!
(SKYLL INTE PÅ DEN S.K. MARKNADEN!!!)


SVD 090916 : Storägarna teg på Swedbanks stämma

VAR FINNS FINANSINSPEKTIONEN??

Jag tar mig för pannan!
Dessa styrelser är de som beviljar sig själva BONUSAR! och detta sker med Dina och mina pengar!

Är dessa styrelser att lita på? NEJ !!!!!
Dessa styrelser är SJUKA!!

De behöver vård , ja rent ut av mentalvård!!

Jag har hört, att det har något med magen att göra.

Det kallas GIRBUKAR!

Tyvärr blir dessa stackare fort immuna, så jag tror läkarvetenskapen står sig slätt.

Ett annat exempel var, när jag hörde Marcus Wallenberg stå och säga i TV, att hans mamma hade också blivit ARG, men när Marcus förklarade för sin mamma så förstod hon!

Jag skulle vilja säga att både Marcus Wallenberg och hans mamma också är ALLVARLIGT SJUKA!

Hur skall man råda bot på detta?
Tänk om det varit så enkelt som att byta bank.

Bankrådgivare är ju något som borde anmälas för konsumentombudsmannen, när man ser hur man hantera spararnas och företagarnas pengar.
Med detta beteende är denna yrkeskår överflödig.

Hur kan SE-banken servera ca 55000:- kronor på frukostbordet till sin VD Annika varje dag, som också varit oaktsam med spararnas pengar i Baltikum precis som Swedbank varit. Dessa svenska bankar har dessutom skapat en massa tragedier för familjer och företag i dessa länder.

Hur kan dessa oaktsamma VDar tillåtas pensioneras vid 60-års ålder eller hade det kanske varit bättre om hon fått gå omgående?


Återigen denna girighet är en sjukdom.
Dessa "GIRBUKAR" behöver vård!

Hur kan alla dessa Landshövdingar, Börs VD-ar, LO chefer, politiker, topptjänstemän m.fl. hinna med alla dessa styrelseuppdrag och göra ett fullgott uppdrag och ta tillvara de intressen dom är satta att bevaka och utföra.

Detta samtidigt, som man ofta har ett stort ansvar på sina ordinarie tjänstgöringar.

T.ex. LO Chefen och Landshövdingen i Skåne, som har ca. 25 ansvarsfulla sidouppdrag, vilket lär vara vanligt i dessa kretsar.

Uppdragen eller EXTRAKNÄCKEN sker antagligen inte på ledig tid eller på ideell basis utan med "saftiga" ersättningar, som naturligtvis också måste inkräkta på den ordinarie ofta välbetalda befattningen.

Kan det vara så att dessa kluster skapar makthunger och ”berusning”, så att inga utomstående och obekväma skall eller får komma in i gängen för det kan skada den inre kretsens angelägenheter, men dessa utomstående skulle kunna varit till gagn för den organisation, som uppdraget gäller.

Tyvärr har girigheten en mycket snabb tillvänjning och kort inkubationstid.

Vad kan alla dessa avarter bottna i?
Är det så att institutionsägarna, som ofta också är samma personer, inte utövar sina ägarinflytande.

Det kan också vara dessa storägare till de stora bolagen bolag med röststarka aktier, som beviljar dessa tjänstemän och styrelseledamöter dessa fantastiska förmåner och på detta vis få lojala jasägare, vilket på sikt inte gagnar hela företaget.

På liknande sätt går det till i den offentliga sektorn, där dessutom alla dessa pengar, som cirkulerar i detta övre skikt, tagits direkt ur någon privatpersons ficka.

Dessa gräddfiler är inget som vinner acceptans hos den lille medborgaren oavsett om han eller han är anställd eller driver eget företag!

Vad är att göra?
Det gäller HELA AB Sveriges bästa!


DN 090904 : ”Bankernas beteende ett slag i ansiktet på de arbetslösa”

Jinge.se 090902 : Idiotlön till bankdirektör

Jinge.se 090313 : SEB-direktörer utskämda av ägarna

Svenska Dagbladet 090902 : Falkengrens utklassning
"SEB:s vd Annika Falkengren har det mest guldkantade pensionsavtalet bland vd:arna för storbankerna....."

D
N 090902 : Borg går till angrepp mot bonusa

Svenska Dagbladet 090901 : 2008 – ett guldår för Falkengren
"
Trots bankkris och bonusstopp blev 2008 ännu ett privatekonomiskt guldår för SEB:s vd Annika Falkengren. Totalt ­deklarerade hon för en inkomst på över 20 miljoner kronor, skyhögt över övriga bankchefer. ­ På fem år har hon dragit in 88 miljoner från banken."

DN 090901 : Annika Falkengrens inkomst över 20 miljoner kronor

Kristianstadsbladet 090904: Bankbonusar i fokus inför G20-möte

Kristianstadsbladet 090325 : För mycket för många

Kristianstadsbladet 090326 :Bara en i mängden.

______________________
Upprop !
Förändra moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!

Detta är tänkt, som en tvärpolitisk manifestation, som inte tillhör något block, och där vi alla kan skriva på för att visa ännu större tyngd i vårt förakt hur det går till ibland t.ex.. Näringslivstoppar, Bankdirektörer, Fackpampar, Politiker, som ibland anser sig var värda 50-100 gånger mer än vi andra.

Sprid listan och länkadressen i hela Sverige!

Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Kopiera(Ctrl C) och sänd vidare >>http://www.namnlista.se/forandra-moralen-i-sverige/

Jag som står bakom detta initiativ heter Olle Johansson bor i Kristianstad.

onsdag 23 september 2009

Hålla löften + GENOMFÖRA + FÖRNYA = FÖRTROENDE = Sverige växer igen

Nils-Eric Sandberg är f d ledarskribent i DN och publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen. Kristianstadsbladet 090924 Liten kurs i ekonomisk logik


SvD 090927 Unga utan jobb påverkas livet ut.
"
Antalet arbetslösa ungdomar växer kontinuerligt. Och att vara utan jobb i unga år innebär sämre odds ­under resten av livet."


Det talades vitt och brett om den småföretagarevänliga världen före valet september 2006 och hos dessa skulle många nya arbetstillfällen skapas. Det är något som efter valet inte stämmer med många etablerade småföretagares verklighet.

De har inte blivit under denna mandatperioden heller blivit någon förbättring för småföretagen eller till nyskapandet av arbetstillfällen ibland småföretagen.

Skattesänkningen, som gäller alla oavsett storlek på företaget, för de anställda är inget som minskar arbetskraftskostnaderna för småföretagaren.

I min värld som småföretagare ser jag situationen för min firma, som jag driver sedan 39 år i fjärde generationen i samma familj en stor försämring med ökade kostnader, när det i synnerhet före valet reklamerades för ett småföretagarevänligt klimat även för den etablerade småföretagaren med en ny borgerlig regering.

På grund av att jag är konkurrens utsatt varje dag kan jag inte göra det så enkelt för mig genom att höja priserna på mina varor, som en kompensation för dessa ökade kostnader, i still med många höjningar av bonusdirektörers och politikers arvoden i många fall upp till 20-30 % för att vara så kallat marknadsanpassad, som det ofta så vackert heter. Detta är något som inte finns i småföretagarens eller löntagarens sinnevärld. Småföretagaren har många gångar dessutom gått i borgen med hus hem för sitt lilla företag hos banken.

I den politiska världen sägs det ofta också vid dessa arvodes höjningar, att det är baserat på tidigare principbeslutet i samband med politikers arvoden automatiskt skall räknas upp. Vad har gjorts för att rätta till dessa ”missbruk” från beslutfattarnas sida?

I en konkurrensutsatt småföretagarevärld fungerar det inte så, där avgörs lönen efter lönsamhet och efter meriter, kunskap, duglighet och prestation.

Varför diskuteras ofta en förbättring av de hushållsnära tjänsterna?
Är det olika värden på olika arbeten? Är inte en arbetsplats lika viktig t.ex. hos en liten handlare, som kanske inte har råd med en extra anställd, och som skulle kunna avlasta arbetsbördan för den lille företagaren, som för min egen del innebär, att jag arbetar 6 dagar i veckan?

I all marknadsföring vinner man i längden på att vara klar och tydlig och framförallt sanningsenlig och leva som man lär. Jag trodde inte jag skulle behöva uppleva denna försämring med en borgerlig regering.

Tänk vad bättre förhållande för oss småföretagare skulle vara, om vi fick möjligheten att anställa ännu en medarbetare, vilket även skulle medföra drägligare arbetstider även för oss, som det värnas så mycket om plus att många arbetstillfällen skulle skapas hos redan etablerade småföretagare.

Vad vill oppositionen göra och hur skall oppositionen göra frågar ofta de ledande politikerna Reinfeldt, Hägglund, Olofsson, Borg m.fl. Det gäller att handla själv så får vi småföretagare göra för att överleva. Mina medkonkurrenter kan jag inte påverka, utan jag får själv se till att bli bättre.
Det hjälper inte och skapar aldrig något förtroende genom alltid hitta felen hos sina medspelare(andra politiker eller skohandlare), utan det är ALLTID upp till en själv.

Mitt förslag kom hellre ihåg alla löften som borgerligheten gav innan valet och infria dessa för oss småföretagare. Vi i företagsvärlden får hela tiden lyssna på kunden och anpassa vårt utbud efter efterfrågan för att överleva. Det är en princip som även borde gälla för de politiska makthavarna.

Det är handling som räknas, inte en massa ord, när det gäller om den nuvarande regeringen skall få fortsatt förtroende vid nästa val till riksdagen.

Ett bra sätt för att förbättra oddsen för detta, som nu verkligen behövs när man studerar alla opinionsmätningar, är att föra en konstruktiv dialog med olika företagare och småföretagareföreningar som Företagareförbundet, som är en organisation med mer än 35000 medlemmar och som känner till och värnar om småföretagarens villkor och med Företagarna med sina 55000 medlemmar och andra arbetsmarknadsorganisationer som facket och Svensk Näringsliv m.fl.
Dessa organisationer måste också bli mer offensiva och offentliga.

Stöd >> Den Nya Välfärden upprop för halverad arbetsgivaravgift.
Citat DNVs hemsida :" Det är företagarna som skapar nya, riktiga jobb -
Miljonuppropet handlar om halverade arbetsgivaravgifter för småföretag
4oktober drivs av tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden som i mer än femton år arbetat för halverade arbetsgivaravgifter. Ingen enskild åtgärd skulle lika effektivt förbättra företagarklimatet i Sverige och skapa så många nya jobb. Vår opinionsbildning har varit framgångsrik: sänkta arbetsgivaravgifter är nu en del av politikens erkända arsenal mot arbetslöshet och utanförskap. Men regeringen gör inte tillräckligt.
Miljonuppropet är en kampanj för en miljon namnunderskrifter på kravet:
Halvera arbetsgivaravgifterna för alla bolag upp till en lönesumma på tre miljoner kronor
(motsvarande tio anställda).
"

Det måste göras något radikalt i Sverige det går inte längre att bara munhuggas inför nästa val och hitta alla fel hos motståndaren, vilket det är alldeles för mycket av idag.

Kom själv med positiva förslag som även oppositionen eller din medspelare skulle kunna säga.
DET VAR EN BRA IDÉ, DÅ VÄNDER SVERIGE OCH KOMMER ÅTER PÅ KARTAN!
Jag kommer ihåg, när jag arbetade i Schweiz i slutet av sextitalet hur man såg upp till hur bra allting var i Sverige. Det är naturligtvis MYCKET som är bra i Sverige idag också, så missförstå mig inte.

Det kommer att kosta och svida, men efteråt känns det bra.
Hur har det gått för danskarna efter sin "kartoffelkur"?

Förslagsvis halvera arbetsgivareavgifterna med 50 % för oss småföretagare med upp till ca 10 anställda eller slopa helt arbetsgivareavgiften för varje bestående nyanställning de första 5 åren. Gör inte som Maud Olofsson föreslår sänka avgiften marginellt med 1 %, vilket inte kommer att påverka nyskapandet av arbetstillfällen.
Det upplevs bara som ett spel för galleriet och försök till billiga poäng.


Hur pratade man i Tjeckien kanske 20% platt skatt på allting, då hade kanske kapitlet vänt tillbaks till Sverige och investerats här och med det produktion och arbetstillfällen.
Varför har Kamprad, Rausing m.fl. m.fl. utvandrat från Sverige.
Det gäller skapa ett långsiktigt regelverk mer än över en valperiod så att entreprenörer vänder färden mot Sverige, men då vill det till att samverka så det inte det bara gäller sin egen "politiska plattform".

Detta gäller naturligtvis ALLA politiska partier i Sverige.

Det känns lite fel att satsa 17 miljarder tvärs över till kommuner och landsting oberoende hur man skött och förvaltat sin ekonomi, där det behövs skall naturligtvis staten skjuta till medel. Det är inte konstig att Sverige fortfarande ahar bland det högsta skattetrycket i världen.

Någon form av återbetalningsskyldighet till de kommuner som varit oaktsamma med kommuninvånarnas pengar som t.ex. kostsamma arenor och simhallar, som just nu är en modesak i många kommuner, som i för sig kan vara trevligt om kommunekonomin tillåter. Dessa bidragspengar kommer inte från himmeln utan från någons ficka. Alliansen som i andra fall brukar vara emot bidragstänkande.
Har vi råd med alla SIDA projekt just nu?
Alla dess "jobbcoachar" vad kommer ut av detta?
m.m.

Använd istället en del av dessa pengar till direkt skapa arbetstillfällen genom att sänka arbetskraftskostnaderna genom radikalt förändrade arbetsgivaravgifter.

Sverige kan inte bara förlita sig på att exportindustrin håller igång Sverige tack vare en svag svensk krona, som blir följden av att regeringen anpassar inte regelverket i takt med omvärlden, som kör om oss, och att samtidigt svenska folket blir utfattiga.
På sextiotalet betalade jag ca. 1,20 SKr. för en Chf. Idag får vi betala ca sju svenska kronor för en schweizerfrank. Det är ett underbetyg på hur AB Sverige skötts, att vi får betala ca. sju gånger mer för en CHF än för 30-40 år sedan. Tala om utfattig.

Jag tror mycket på den enkla devisen.
Det gäller att rätta munnen efter matsäcken samt att samla i "ladorna" i goda tider och investera och skapa något för framtiden och inte bara för konsumera för stunden.
Det gäller i alla sammanhang inte minst i finansvärlden.

Det känns allt för ofta som alla politikerutspel ju närmare valdagen vi kommer, som om det är mer för sin egen del som politiker för att "överleva" nästa valperiod. Detta gagnar absolut inte den långsiktiga utveckligen av Sverige och med den välfärden.
Det hade skapat mer förtroende att göra förändringarna i början av valperioden, om man skall vara trovärdig.

Jag ser också framemot en konkret förändring, som vår nuvarande regering försämrat för oss småföretagare, och förhoppningsvis en rättelse av denna försämring utan en massa tomma ord från Sveriges regering.

Är det någon, som är intresserad skulle vi försöka sätta igång en rörelse eller nätverk i stil med 4:de oktober rörelsen, som fokuserar just på småföretagarens villkor?
Detta eftersom jag ser denna försämring och andra förhållanden för oss småföretagare, som mycket försvårande för oss småföretagare och som naturligtvis också även drabbar alla våra anställda som får sitt levebröd genom dessa små företag, som sysselsätter många och ger sitt tillskott till staten genom sina skatter.

Hör gärna av "Dej" mailto:olle.p.johansson@gmail.com eller mobil 0708 211134

Skohandlare i Kristianstad
Olle Johansson

Denna skrivelse sänds till många företagsorganisationer, tidningar och övriga massmedia, över nätet t.ex. bloggar och forum mm. för att belysa denna försämring och behovet av respekt av regeringen och oppositionen för de etablerade småföretagarna.

Nils-Eric Sandberg är f d ledarskribent i DN och publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen. Kristianstadsbladet 090924 Liten kurs i ekonomisk logik
Citat "Facket och politikerna har drivit upp arbetskraftskostnaderna våldsamt. Enligt min kalkyl, byggd på SCB, ökade arbetskraftskostnaden för en genomsnittlig industriarbetare 1971-1981 med 268 procent. Hans reala nettolön ökade med 6 procent.
Skatter och "solidarisk" lönepolitik slog ut konsumtionsvaruindustrin, som var personalintensiv och därmed sårbar för kostnadsökningar. Nästan all produktion av konsumtionsvaror har försvunnit. Allt av kläder, hemelektronik, fritidsartiklar kommer från import.
En ökning av privat konsumtion riktas nästan helt mot import. Konjunkturstimulansen hamnar helt i Sydostasien."

SvD 090918 Allt färre småföretag vågar anställa
"
Andelen småföretagare som kan tänka sig att nyanställa sjunker, visar en ny undersökning. Samtidigt uppger 75 procent att en sänkning av arbetsgivaravgiften starkt skulle påverka deras vilja att anställa. Regeringen bör halvera arbetsgivaravgiften,"

Kristianstadsbladet 090921 Nu är det upp till bevis!
"Hur det går för småföretagen avgör hur det går för Sverige. Ett år före valet är det hög tid att omsätta alla vackra ord om företagande och entreprenörskap i faktiskt politik. Växande småföretag är Sveriges framtid."

Peace, Love and Capitalism 090918 Lägre skatter på arbete ger fler jobb
"
Det känns rimligt - om än tufft - att få igenom en dylik disposition i regeringspartiernas förhandlingar om statens budget nästa gång.

Det bästa är hur ett grundavdrag träffar. Den största effekten landar i de minsta företagen. Nya företag är alltid små och en rimligare skattesitution kommer att göra att fler startas, överlever och anställer."

DN
090918 Snart får Sverige högst marginalskatt i världen

"Hittills har Danmark haft världens högsta marginalskatt. Men vid nyåret går Sverige upp i täten och beskattar höginkomsttagare hårdare än alla andra länder. Och om oppositionen får sin vilja igenom så höjs skatterna snart ännu mer. "


_______________________
Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Detta är tänkt, som en tvärpolitisk manifestation, som inte tillhör något block, och där vi alla kan skriva på för att visa ännu större tyngd i vårt förakt hur det går till ibland t.ex.. Näringslivstoppar, Bankdirektörer, Fackpampar, Politiker, som ibland anser sig var värda 50-100 gånger mer än vi andra.

Sprid listan och länkadressen i hela Sverige!

Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Kopiera(Ctrl C) och sänd vidare >>http://www.namnlista.se/forandra-moralen-i-sverige/

Jag som står bakom detta initiativ heter Olle Johansson bor i Kristianstad.

tisdag 15 september 2009

Stålberg i Swedbank vem kan ha förtroende?? "Spara o. Slösa" hade mer kunskap!Jag är mycket förvånad, att ägarna kan behålla denna ordförande och styrelse? ALLA borde omgående bytas ut, om inte säger väl dess nyemissioner på
HELA TJUGOSJU MILJARDER kronor inom ett år detta.
Hur många MILJARDER behövs nästa gång?

Detta är till största delen p.g.a.
allt "svindleri" i Baltikum, Urkraina o. de länder däromkring som SWEDBANK har varit och härjat med spararnas pengar.

Tala inte om alla tragedier i dessa nya demokratier som SWEDBANK ställt till med. Fruktansvärt!!

Var är de stora ägarna och institutionsägarna eller har ALLA har "sylt på fingrarna från samma syltburk", som uppenbarligen har varit söt och god ??

Nu blir de små aktieägarna, som trodde på Sparbanksfilosofin, som blir de stora förlorarna.
Plus alla Swedbanks kunder som just nu får betala de högsta räntorna i bankerna i Sverige!

Det är katastrof, att trots ovanstående fortsätter SWEDBANK och andra banker att betala BONUSAR!!

Allt som sägs här ovan gäller även SE-banken !!

VAR FINNS FINANSINSPEKTIONEN??

Jag tar mig för pannan!
Denna Swedbanks styrelse är de som beviljar sig själva BONUSAR! och detta sker med Dina och mina pengar!

Är denna Swedbanks styrelse att lita på? NEJ !!!!!
Denna Swedbanks styrelse är SJUK!!

Jag har hört, att det har något med magen att göra.

Det kallas GIRBUKAR!

Tyvärr blir dessa stackare fort immuna,a så jag tror läkarvetenskapen står sig slätt.

Ett annat exempel var , när jag hörde Marcus Wallenberg stå och säga i TV, att hans mamma hade också blivit ARG, men när Marcus förklarade för sin mamma så förstod hon!

Jag skulle vilja säga att både Marcus Wallenberg och hans mamma också är ALLVARLIGT SJUKA!

Hur skall man råda bot på detta?
Tänk om det varit så enkelt som att byta bank.

DN 090915 : Carl Eric Stålberg har inga planer på avgång
"Hur kommer det sig att du i våras sa att det inte fanns något nytt kapitalbehov i banken? Hur ser du som sparbanksman på att de sparbanksstiftelser som ska stå för Swedbanks samhällsansvar och sparbanksvärderingar förlorat sitt inflytande?"

DN 090915 : Swedbank följer Aktiespararnas råd??
"
Baltikum och ordföranden Tore Liedholm kritiserade också styrelsens informationsgivning om bankens problem i Baltikum. Han bedömde även att banken utvecklats sämre under första halvåret 2009 än de andra svenska storbankerna. Liedholm undrade därför: När kommer den tredje nyemissionen? Hur ser bankens framtid ut? Något svar fick han dock inte Ordföranden Carl Eric Stålberg fick som vanligt ta emot kritik och uppmanades av en aktieägare att omedelbart."

SVD 090911 : ”Kaxig signal från banken”

SVD 090911 : Swedbanks nyemission räcker inte

SVD 090920 : Illa skötta banker har pålitlig vän

SVD 090921 :
Dubbel emission planerad från början

SVD 090921 : Hur fick du idén till finanssoppan?

SVD 090922 : ”Nu får de inte slira på ­orden igen”

Aktiespararna : Aktiespararna kritiserar Swedbank inför stämman

_______________________
Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Detta är tänkt, som en tvärpolitisk manifestation, som inte tillhör något block, och där vi alla kan skriva på för att visa ännu större tyngd i vårt förakt hur det går till ibland t.ex.. Näringslivstoppar, Bankdirektörer, Fackpampar, Politiker, som ibland anser sig var värda 50-100 gånger mer än vi andra.

Sprid listan och länkadressen i hela Sverige!

Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Kopiera(Ctrl C) och sänd vidare >>http://www.namnlista.se/forandra-moralen-i-sverige/

Jag som står bakom detta initiativ heter Olle Johansson bor i Kristianstad.

Utgår all offentlig makt i Sverige från folket?

Newsmill 090521 : "Meningslöst att vara riksdagsledamot i moderaterna"
Citat : "Jag tycker inte att det är meningsfullt att verka i riksdagen under nuvarande omständigheter. Riksdagen fungerar inte på det sättet jag förväntat mig. Partiledningarna bestämmer allt och utrymmet för oss ledamöter att representera våra väljare är obefintligt. Det skriver moderaternas Anne-Marie Pålsson som idag meddelar att hon inte ställer upp för omval."


Hur står det till med demokratin i Sverige?
På pappret är ordet DEMOKRATIN något väldigt fint.

Ylva Johansson(S) Ylva lär vara fast boende i huvudstaden Stockholm som representant för Skåne NO på distans.
Alf Svensson (KD) Alf nu på resande fot till Bryssel m.a.o. uppdraget som representant för Skåne NO var inte tillräckligt intressant.

Dessa skall eller skulle på en stol i riksdagen representera just vår byggd Skåne läns norra och östra delar utan var boende här.

Jag tycker det är sken demokrati att kunna vara språkrör för en landsända, som man någon då och då besöker plus lite resor till Skåne NO i valtider.

Det är bara ett exempel, men som säkert finns liknande förhållanden i andra valkretsar.
Det borde vara ett renhetskrav, att en riksdagskvinna eller -man skall bo och vara skriven i den region, som man skall representera.

Så att det inte blir så man besöker valkretsen vart fjärde år i valtider och någon gång då och då.

Det om inte annat skapar ett stort politikerförakt, då blir politikerskapet bara en födkrok.

Sedan är det enl. Anne-Marie Pålsson partipiskan som viner, vilket det även lär var även på kommunal nivå, vilket låtit mig berättas av kommunalpolitiker.
Hon säger också riksdagen har förlorat sin roll och betydelse. Anne-Marie säger också, att allt bestäms på partihögkvarteren.

Jag blir mörkrädd eller förfärad. Var är vi på väg??

Hur var det med det vackra och fina ordet DEMOKRATI?
Jag tror, att innebörden skulle kunna förbättras betydligt.
Hur var det med moral och etik?
_______________________
Upprop !
Förändra moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Detta är tänkt, som en tvärpolitisk manifestation, som inte tillhör något block, och där vi alla kan skriva på för att visa ännu större tyngd i vårt förakt hur det går till ibland t.ex.. Näringslivstoppar, Bankdirektörer, Fackpampar, Politiker, som ibland anser sig var värda 50-100 gånger mer än vi andra.

Sprid listan och länkadressen i hela Sverige!

Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Kopiera(Ctrl C) och sänd vidare >>http://www.namnlista.se/forandra-moralen-i-sverige/

Jag som står bakom detta initiativ heter Olle Johansson bor i Kristianstad.

Billiga lån når inte småföretag

E24.se 090906 : Billiga lån når inte småföretag
Citat : "
I torsdags meddelade Riksbanken att bankerna kan låna ytterligare 100 miljarder kronor på ett års löptid med fast ränta. Riksbanken vill med penninginjektionen bidra till att hålla nere räntorna för företag och hushåll.

Ett liknande lån på 100 miljarder kronor i början på juli till räntan 0,45 procent övertecknades kraftigt av storbankerna. Räntan på det nya lånet bestäms i en auktion, men kommer lägst att vara 0,4 procent.

Men för de flesta storbanker betyder de billigare lånen i praktiken ökade vinster rakt ned i fickan."


Detta sker samtidigt när tydligen våra s.k. "bankrådgivare" samtidigt varnar för en ny bostadsbubbla! Vem är det som biviljar bostadslånen, jo dessa s.k. bankrådgivare.
Jag tar mig för pannan!
Dessa s.k. "bankrådgivare" är de som biviljar sig själva BONUSAR! och detta sker med Dina och mina pengar!

Är dessa s.k. "bankrådgivare" att lita på? NEJ !!!!!
Dessa s.k. "bankrådgivare" är kanske SJUKA?

Jag har hört, att det har något med magen att göra.

Det kallas GIRBUKAR!

Tyvärr blir dessa stackare fort imuna, så jag tror läkrvetenskapen står sig slätt.

Det värsta var en kväll, när jag såg Marcus Wallenberg stå och säga i TV, att hans mamma hade också blivit ARG, men när Marcus förklarade för sin mamma så förstod hon!

Jag skulle vilja säga att både Marcus Wallenberg och hans mamma också är ALLVARLIGT SJUKA!
Hur skall man råda bot på detta? Tänk om det varit så enkelt som att byta bank.
_____________
Upprop !
Förändra moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Detta är tänkt, som en tvärpolitisk manifestation, som inte tillhör något block, och där vi alla kan skriva på för att visa ännu större tyngd i vårt förakt hur det går till ibland t.ex.. Näringslivstoppar, Bankdirektörer, Fackpampar, Politiker, som ibland anser sig var värda 50-100 gånger mer än vi andra.

Sprid listan och länkadressen i hela Sverige!

Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Kopiera(Ctrl C) och sänd vidare >>http://www.namnlista.se/forandra-moralen-i-sverige/

Jag som står bakom detta initiativ heter Olle Johansson bor i Kristianstad.