Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

tisdag 28 december 2010

Skrämmande att tidigare neutrala SVERIGE för KRIG i Afghanistan på USAs initiativ!

%22Insatsen%20i%20Afghanistan%20ett%20misslyckande%22

SE och HÖR !! Om avsnittet
Den afghanske parlamentsledamoten Ramazan Bashardost tror inte att internationella insatser kan hjälpa landet. Bland annat menar han att ekonomiska bidrag hamnar hos korrupta politiker.

KB 101228 Tomtarnas högvaktsparad 
"Sten Tolgfors bör bytas ut, så illa som han sköter sitt fögderi, som försvarsminister. Förra försvarsministern Micael Odenberg var stringent och hade helt rätt, det går icke att försvara Sverige med fyrverkeripjäser och lågutbildad personal. Han tog konsekvensen och gick vidare när det icke fanns vilja eller kraft i regering och riksdag att bedriva ett relevant försvar av riket. 
Vårt kvarvarande försvar bör satsa miljarderna, som skattebetalarna fortfarande ställer upp med, till att anställa ordentliga utbildare för soldaterna. För utbildning i försvar av riket såväl som i självförsvar. Jag hoppas vi blir fri för smäleken, att höra banala ursäkter från ÖB och Sten Tolgfors.
Det inträffade är frustrerande och oroväckande för varje svensk medborgare. "

Det är skrämmande att tidigare neutrala SVERIGE för KRIG i Afghanistan på USAs initiativ!

Detta innebär naturligtvis att Sverige bli ännu mer utsatta för terrorhot och svenska liv går till spillo både i Sverige och i Afghanistan som följd av detta krigande.
Sverige måste INTE tvunget vara världspolis!
Vad säger numera Afghanistan kommittén, som numera är helt tyst om att Sverige krigar i Afghanistan och därmed människoliv går till spillo.  Tidigare sade alltid kommittén fred skapas genom att bygga skolor och sjukhus!
Det är återigen ett bevis på USAs krigshets, som Sverige slaviskt följer.
Om jag inte missminner mig så anställde svenska försvarsmakten någon högre person från Afghanistan kommittén. Det var tydligen ett sätt att få tyst på deras kritik!
Tolgfors med Göransson och deras gelikar gå själv med i hemvärnet och åk ni till Afghanistan och kriga för glatta livet, men stackars afghaner som ni annars ömmar för.
Det är skrämmande hur våra styrande styr!
Fråga svenska folket, om man samtycker till denna krigföring i Afghanistan, som kostar ofantliga summor som kommer folkets fickor?
Dessa resurser kunde använts till bar och gamla här i Sverige eller i Afghanistan.

För vidare läsning läs Kristianstadsbladet gästskribent Bo Pellnäs f.d. officer, som är insatt i ämnet:KB "Pellnäs har en framgångsrik officerskarriär bakom sig och har bland annat haft internationella uppdrag på Cypern, på Balkan och i Afghanistan. Han är också känd som säkerhetspolitisk kommentator och debattör i svenska medier."

Försvarsfrågan slarvas bor

Spionerna knegar på 

Imperiet och dess general 

Snacka om musen som röt

Moder Svea utan livvakt 

Varför vi är i Afghanistan

Dags summera Israelpolitiken? 

Oron ökar i Afghanistan

Visst går historien igen 

Allt är inte som det brukar vara 

Hör och  häpna här svenska folket! 

Har Du Tolgfors mandat från svenska folket? Fråga folket Tolgfors eller läs vad Pellnäs skriver. Vad betyder demokrti för dig?

Jag håller med KB insändarskribent! 

"Sten Tolgfors bör bytas ut, så illa som han sköter sitt fögderi, som försvarsminister. Förra försvarsministern Micael Odenberg var stringent och hade helt rätt, det går icke att försvara Sverige med fyrverkeripjäser och lågutbildad personal. Han tog konsekvensen och gick vidare när det icke fanns vilja eller kraft i regering och riksdag att bedriva ett relevant försvar av riket."Sten%20Tolgfors:%20%22Vi%20%C3%A4r%20inte%20i%20krig%22


Här kan Du se och höra ännu mer vad denne Tolgfors "hur tunt han harpå fötterna och spelar med svenskars liv" på TV4.


Jag har nu(101229) sänt nedanstående text till verbale försvarsministern om ett svar, så den som lever får se. 
Frågan: "Efter alla artiklar om Afghanistan Kriget skulle jag vilja Ditt svar Tolgfors, eftersom du är den bär ansvaret i denna fråga gentemot svenska folket och få ett utförligt svar på nedanstående alltså inget i glidande ordalag som t.ex. det är beslut fattade innan mitt tillträde.
Jag blir bedrövad, när jag igår hörde afghanske parlamentsledamoten Ramazan Bashardost inte tror att internationella insatser kan hjälpa landet. Har du stället en rak fråga till svenska folket, som borde göras när det gäller att Sverige skall vara med och bedriva krig i Afghanistan och initiativet var från början inte FNs utan USAs? Glöm INTE folket mer än på valdagen!
Läs vad Pellnäs skriver, som är mycket  sakkunnig i ämnet. Länkar till Pellnäs och mer i ämnet finns på http://omsverigenu.blogspot.com/search/label/F%C3%B6rsvarspolitik
Jag vill att Du svarar utförligt på mina frågor och Pellnäs påstående om fel att Sverige medverkar i Afghanistankriget.
Ditt svar kommer att publiceras bl.a. på min blogg och annan massmedia.
Gott Nytt År
Bästa Hälsningar
Olle Johansson
Kristianstad

Vad tycker Du?
Kommentera gärna allt för Sverige.  

Att leva är att ta ställning.
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.
  Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare, var villig träda fram och kommentera mina inlägg, som säkert har både fel och rätt. Du får gärna bjuda in någon att kommentera. Denna blogg är politiskt obunden. Tack ska du ha för din hjälp.

Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
 

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten! 


Klicka Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 

måndag 27 december 2010

Kolla vilken koll och skärpa bl.a. INFRASTRUKTURMINISTER har!

Hallandsås tunneln som snart byggts i 20 år till en kostnad på ca15 miljarder för 8,7 km tunnel med en tidsvinst på ca 5 minuter. En från alp världen, som har lite större "kullar" än vi har i Skåne, hade tagit sig för pannan åt detta vansinniga projekt! Dessa investeringar kunde använts bättre att underhålla och investera i befintliga järnvägssystem och räckt till många mil motorväg på E22an.
Vad kommer spektaklet "Förbifart Stockholm", att kosta om det genomförs? Idag sägs det skulle uppskattas till 30 miljarder och det tillkommer som vanligt alltid mer kostnader. Denna tunnel sägs det dessutom kommer att vara hälsofarlig för de som skulle använda tunneln! 
Hade INTE dessa resurser kunnat användas på mer effektivt sätt t.ex. upprustning ålderstiget och vanskött järnvägsnät? 
Utveckla nya växlar, som inte behöver sopas med handkraft, som nu och det är 2010! 
Otroligt!!
Finns viljan och lärdom från tidigare år så går det m.a.o. inte bara en massa utredningar eller en massa ord i någon av TVs morgonsoffor!
Det går som bekant, att t.o.m. flyga till månen!
Så är det när prestigen går före sunt förnuft och när man handskas med andras tillgångar.
M.a.o. U.P.A.
Folkets skattepengar är som bekant en begränsad resurs.  

 
Jag har nu sänt ovanstående text till verbalt kunnige infrastrukturministern om ett yttrande, så den som lever får se. 
Frågan: "Efter alla artiklar om dåligt skött infrastruktur skulle jag vilja få ett utförligt svar på nedanstående(ovanstående text bifogades) alltså inget i glidande ordalag som t.ex. det är beslut fattade innan mitt tillträde. ......."

KB  101226  Pendlare kritisk till Skånetrafikens information   
KB  101227  Ett allvarligt infrastrukturellt problem i Skåne 


Liknade tidningsklipp går tyvärr att finna i hundratals av i hela Sverige.
Vad är det som håller på att hända med offentliga SVERIGE i så gott som på alla områden, om det är skola, sjukvård, vägar, järvägar, omsorg, försvar, energipolitik etc. etc. 
Ja listan kan göras hur lång som helst.
Blir någon ansvarig tillfrågade uppträder dom ofta som någon slags "balettdansöser" snurrar och vrider sig som några slags "hala ålar" och till sist kommer det ofta, att vi får ta titta och utreda detta, som man kan redan har suttit på sin pedistar i många år, utan till synes någon vakenhet eller blir svaret det var inte under min tid.
Det går utför för Sverige och sedan skall offentligheten ha synpunkter på och vara med reda upp och lägga sig i hela världens problem.
Ingvar Kamprad sa "Se till så gräset växer där du är" och det har ju gått tämligen bra för den mannen, men hans mandatperiod är visserligen mer än fyra år!!
Det hade varit något för AB Sverige och ta lärdom av?


Vad tycker Du?
Kommentera gärna allt för Sverige.
Att leva är att ta ställning.
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.
Tack!
 
Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare, var villig träda fram och kommentera mina inlägg, som säkert har både fel och rätt. Du får gärna bjuda in någon att kommentera. Denna blogg är politiskt obunden. Tack ska du ha för din hjälp.
_______________ 
Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten! 


Klicka Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!
 

torsdag 2 december 2010

Patroner och markägare är parter i målet?

KB 101202 Protestera mot energipolitiken
"I energipolitiken behöver elkonsumenterna, som tvingas betala allt, göra sina röster hörda så att politikerna tvingas ta hänsyn till dem. Särintressena måste underordnas allmänintresset. Markägare, både de som bara orkar hyra ut mark och de som dessutom tror sig kunna sköta kraftverk utan kunskaper för uppgiften ska inte tillåtas påverka energipolitiken. Regeringen och de politiska partierna borde tydligare se vad som verkligen sker i det som synes ske i energipolitiken." 


KB 101202 Murrays drivkraft tycks vara egenintresset 
"Men varför ska Sverige med nästan CO2-fri elproduktion kasta ut 870 miljoner kronor, en subvention på 34,8 öre per kWh (exklusive andra stöd) på elcertifikat, när det inte behövs för att minska utsläppen?
Den siffran utgår Radetzki från när han anger ett framtida subventionsbehov på 300 miljarder. Effektiviteten 22 procent över sex år är hämtad från vindkraftens årsredovisning.
Ska elkonsumenter nu subventionera el, som i en framtid kan säljas till Europa; eller ska de som får de framtida vinsterna göra det? Vindevangelisterna bekräftar hur rätt Karl Marx hade, när han sa att "intresset ljuger aldrig".

Varför skall svenska elkonsumenter subventionera privata vinstintressen i form markhyror till ofta stora markägare och varför skall vi subventionera el, som skall leverera till t.ex. dansk tysk industri, vilket sedan i sin tur blir en extra belastning för vår svenska industri med högre elpriser och med detta minskad konkurrens mot vår omvärld och därmed mindre arbetstillfällen.
Detta i all den stund då Sveriges elproduktion inte är CO2 belastande p.g.a. alla tidigare ansvarsfulla och framsynta samhällsbyggare. Fortsätt att investera och modernisera alla mindre vattenkraftverk, som det finns många av i Sverige, men det diskuteras aldrig. Det ligger inte i tiden för alla "VindmölleEntusiasterna".
Elkostnaderna var förr en av Sveriges konkurrensfördelar för vår elintensiva exportindustri, så är det tyvärr inte längre. 
Tyvärr är det istället så att elintensiva industrier har flyttat ifrån Sverige, inget vidare sätt att bygga välfärd på!
Så här tycker han som man skulle kunna säga är part i målet, eller vad sägs om följande fråga till godsförvaltaren av Råbelöfs gods J Murray: KB 101201 Felaktigt om vindkraft 

En fråga J Murray. Stämmer det att godsen får hyresintäkter t.ex. för fem vindkraftsmaster ca 5x100000=en halv miljon kronor per år för markhyra av dessa fem vindkraftverk?
Vad hade dessa ca 500 kvm jordbruksmark genererat i intäkter med jordbruksproduktion per år?
Är det så, att Råbelöfs gods är till att vara part i målet?
Det hade varit intressant att få detta belagt av denne sifferkunnige godsförvaltare.
Hade dessa vindkraftverk byggts utan subventioner från elkonsumenterna?The Climate Scam The Climate Scam blogg  
Läs mer:
Newsmill 100108 Vindkraften är en skrevspark mot välfärden och landsbygden 
Di 101201 Vindkraftsbubblan har blivit uppenbar efter finanskrisen 
SvD 100824 Vindkraft en tvivelaktig affär 
The Climate Scam Slutreplik om vindkraften i dagens SvD Stockholms Initiativet För en genomtänkt klimatpolitik 
  ____________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!Sätt ner foten! Klicka Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , ,