Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

lördag 20 mars 2010

Lätta på Skattetrycket i Sverige, men hur? Näringsministern Maud Olofsson har åter vacknat! Valtider!


Kristianstadsbladet 100325 Hur Sverige blev rikt.

Kristianstadsblade 100225 Leva utan att spara.

Nu har Maud Olofsson åter vaknat. Det börja dra ihop sig till val igen.
Nu vill hon nämligen sänka arbetsgivaravgiften med hela 1%, som hon själv tog bort en rabatt på 5% ihop med sin allians regering.

Märk bland det första den borgerliga (företagarvänliga) regeringen gjorde under 2 år tog denna småföretagarvänliga regering bort en rabatt på 5% på socialavgiften dock högst 3090:- kronor per månad, vilket blev hela max 37080:- kronor per år, som måste tjänas in. Denna rabatt gällde under den socialdemokratiska regeringens tid!

Det är att vara glömsk eller är det nu, när man skall försöka börja fjäska för oss småföretagare, men vi har inte så dåligt minne eftersom det vår egen plånbok som blev drabbad, så är det aldrig för politiker skrået eller de ofelbara t.ex. "Bonusdirektörer" eller landshövdingar på Gotland m.fl., som bara får gå vidare med bibehållen månadslön(78000:-) till någon tjänst som inte finns.
Är det konstigt att man blir förbannad?

Det talades vitt och brett om den småföretagarvänliga världen före valet september 2006 och hos dessa skulle många nya arbetstillfällen skapas. Det är något som efter valet inte stämmer med många etablerade småföretagares verklighet.

Detta bl. a. p.g.a. av att det s.k. småföretagarstödet med 5 % rabatt på arbetsgivaravgiften upp till 37080:-/år, som det var under den förra socialdemokratiska regeringens tid. Denna rabatt har helt tagits bort utan någon större uppmärksamhet.

I siffror blev det en fördyring av arbetskraftskostnaderna som belastar den lille företagaren upp till 37080: -. Dessa siffror är en försämring och att jämföra vad som rådde under den socialdemokratiska regeringen.

Denna försämring ledde absolut inte till en förbättring för småföretagen eller till nyskapande av arbetstillfällen ibland småföretagen.

Skattesänkningen, som gäller alla oavsett storlek på företaget, för de anställda är inget som minskar arbetskraftskostnaderna för småföretagaren.

I min värld som småföretagare ser jag situationen för min firma, som jag driver sedan 39 år i fjärde generationen i samma familj en stor försämring med ökade kostnader, när det i synnerhet före valet reklamerades för ett småföretagarvänligt klimat även för den etablerade småföretagaren med en ny borgerlig regering.

På grund av att jag är konkurrens utsatt varje dag kan jag inte göra det så enkelt för mig genom att höja priserna på mina varor, som en kompensation för dessa ökade kostnader, i still med många höjningar av bonusdirektörers och politikers arvoden i många fall upp till 20-30 % för att vara så kallat marknadsanpassad, som det ofta så vackert heter. Detta är något som inte finns i småföretagarens eller löntagarens sinnevärld. Småföretagaren har många gångar dessutom gått i borgen med hus hem för sitt lilla företag hos banken.

I den politiska världen sägs det ofta också vid dessa arvodes höjningar, att det är baserat på tidigare principbeslutet i samband med politikers arvoden automatiskt skall räknas upp. Vad har gjorts för att rätta till dessa ”missbruk” från beslutfattarnas sida?

I en konkurrensutsatt småföretagarvärld fungerar det inte så, där avgörs lönen efter lönsamhet och efter meriter, kunskap, duglighet och prestation.

Varför diskuteras ofta en förbättring av de hushållsnära tjänsterna?
Är det olika värden på olika arbeten? Är inte en arbetsplats lika viktig t.ex. hos en liten handlare, som kanske inte har råd med en extra anställd, och som skulle kunna avlasta arbetsbördan för den lille företagare, som för min egen del innebär, att jag arbetar 6 dagar i veckan?

I all marknadsföring vinner man i längden på att vara klar och tydlig och framförallt sanningsenlig och leva som man lär. Jag trodde inte jag skulle behöva uppleva denna försämring med en borgerlig regering.

Tänk vad bättre förhållande för oss småföretagare skulle vara, om vi fick möjligheten att anställa ännu en medarbetare, vilket även skulle medföra drägligare arbetstider även för oss, som det värnas så mycket om plus att många arbetstillfällen skulle skapas hos redan etablerade småföretagare.

Vad vill oppositionen göra och hur skall oppositionen göra frågar ofta de ledande politikerna Reinfeldt, Hägglund, Olofsson, Borg m.fl. Det gäller att handla själv så får vi småföretagare göra för att överleva.

Mitt förslag kom hellre ihåg alla löften som borgerligheten gav innan valet och infria dessa för oss småföretagare. Vi i företagsvärlden får hela tiden lyssna på kunden och anpassa vårt utbud efter efterfrågan för att överleva. Det är en princip som även borde gälla för de politiska makthavarna.

Det är handling som räknas, inte en massa ord, när det gäller om den nuvarande regeringen skall få fortsatt förtroende vid nästa val till riksdagen.

Ett bra sätt för att förbättra oddsen för detta, som nu verkligen behövs när man studerar alla opinionsmätningar, är att föra en konstruktiv dialog med olika företagare och företagarföreningar som Företagareförbundet, som är en organisation med mer än 35000 medlemmar och som känner till och värnar om småföretagarens villkor och med Företagarna med sina 55000 medlemmar m.fl.

Förslagsvis halvera arbetsgivaravgifterna med 50 % för oss småföretagare med upp till ca 10 anställda eller slopa helt arbetsgivaravgiften för varje bestående nyanställning de första 5 åren. Gör inte som Maud Olofsson föreslår sänka avgiften marginellt med 1 %, vilket inte kommer att påverka nyskapande av arbetstillfällen.
Det upplevs bara som ett spel för galleriet och försök till billiga poäng.


Det känns lite fel att satsa 17 miljarder tvärs över till kommuner och landsting oberoende hur man skött och förvaltat sin ekonomi.
Någon form av återbetalningsskyldighet till de kommuner som varit oaktsamma med kommuninvånarnas pengar som t.ex. kostsamma arenor och simhallar, som just nu är en modesak i många kommuner, som i för sig kan vara trevligt om kommunekonomin tillåter.
Har vi råd med alla SIDA projekt just nu?
Alla dess "jobbcochar" vad kommer ut av detta?

Använd istället en del av dessa pengar till direkt skapa arbetstillfällen genom att sänka arbetskraftskostnaderna genom radikalt förändrade arbetsgivaravgifter.

Sverige kan inte bara förlita sig på att exportindustrin håller igång tack vare en svag svensk krona, som blir följden av att regeringen anpassar inte regelverket i takt med omvärlden, som kör om oss.

Det känns allt för ofta som alla politikerutspel ju närmare valdagen vi kommer, som om det är mer för sin egen del som politiker för att "överleva" nästa valperiod. Det hade i annat fall skapat mer förtroende att göra förändringarna i början av valperioden, om man skall vara trovärdig.

Jag ser också framemot en konkret förändring, som vår nuvarande regering försämrat för oss småföretagare, och förhoppningsvis en rättelse av denna försämring utan en massa tomma ord från Sveriges regering.

Är det någon, som är intresserad skulle vi försöka sätta igång en rörelse eller nätverk i stil med 4:de oktober rörelsen, som fokuserar just på småföretagarens villkor?
Detta eftersom jag ser denna försämring och andra förhållanden för oss småföretagare, som mycket försvårande för oss småföretagare och som naturligtvis också även drabbar alla våra anställda som får sitt levebröd genom dessa små företag, som sysselsätter många och ger sitt tillskott till staen genom sina skatter.

Hör gärna av "Dej" mailto:olle.p.johansson@gmail.com eller mobil 0708 211134

Skohandlare i Kristianstad
Olle Johansson

Denna skrivelse sänds till många företagsorganisationer, tidningar och övriga massmedia, över nätet t.ex. bloggar och forum mm. för att belysa denna försämring och behovet respekt av regeringen och oppositionen för de etablerade småföretagarna.


SvD 090918 Allt färre småföretag vågar anställa
"
Andelen småföretagare som kan tänka sig att nyanställa sjunker, visar en ny undersökning. Samtidigt uppger 75 procent att en sänkning av arbetsgivaravgiften starkt skulle påverka deras vilja att anställa. Regeringen bör halvera arbetsgivaravgiften,"

Kristianstadsbladet 090921 Nu är det upp till bevis!
"Hur det går för småföretagen avgör hur det går för Sverige. Ett år före valet är det hög tid att omsätta alla vackra ord om företagande och entreprenörskap i faktiskt politik. Växande småföretag är Sveriges framtid."

Peace, Love and Capitalism 090918 Lägre skatter på arbete ger fler jobb
"
Det känns rimligt - om än tufft - att få igenom en dylik disposition i regeringspartiernas förhandlingar om statens budget nästa gång.

Det bästa är hur ett grundavdrag träffar. Den största effekten landar i de minsta företagen. Nya företag är alltid små och en rimligare skattesitution kommer att göra att fler startas, överlever och anställer."

DN
090918 Snart får Sverige högst marginalskatt i världen

"Hittills har Danmark haft världens högsta marginalskatt. Men vid nyåret går Sverige upp i täten och beskattar höginkomsttagare hårdare än alla andra länder. Och om oppositionen får sin vilja igenom så höjs skatterna snart ännu mer. "
________________________________________
Upprop ! Förändra moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Detta är tänkt, som en tvärpolitisk manifestation, som inte tillhör något block, och där vi alla kan skriva på för att visa ännu större tyngd i vårt förakt hur det går till ibland t.ex.. Näringslivstoppar, Bankdirektörer, Fackpampar, Politiker, som ibland anser sig var värda 50-100 gånger mer än vi andra.

Sprid listan och länkadressen i hela Sverige!

Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Kopiera(Ctrl C) och sänd vidare >>http://www.namnlista.se/forandra-moralen-i-sverige/

Jag som står bakom detta initiativ heter Olle Johansson bor i Kristianstad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: