Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

tisdag 24 januari 2006

Förslag till Gratis Parkering i Kristianstad

Se detta enbart som en idéskiss >>>>>>>>>>Detta är en bild hur man kunde prova GRATIS PARKERING, även inlämnat som medborgarförslag av mej. Mitt förslag är gratis parkering 1:a lör. i mån., som vi pratade om. Det skulle inte kosta många kronor och prova och vi i handeln skulle kunna marknadsföra Kristianstad på ett nytt sätt.

Det med gratis parkering 1:a lör. skulle också vara bra att få en större spridning på handeln i månaden och vi skulle kunna locka hit nya gäster. Vi i Kristianstad skulle vara unika i Skåne.

Detta förslag till tillfällig P-skiva skulle bidraga till minskat "tryck" på P-platserna på Långlördagarna med ökad tillgänglighet med bibehållen cirkulation(med 3 tim. max P-tid), som det ofta paratas om.

Talet om cirkulation är mer ett sätt att inte erkänna ett ökat behov av p-platser och inte inse att det behövs en framtida lösning med ökad tillgänglighet, som en förtätad stad kommer att behöva.

Öronmärk istället P-avgifterna 10-14 miljoner kronor, som tas in som p-avgifter till marknadsföring av Handelsstaden Kristianstad, eftersom det är pengar som handeln inderekt genererar. Det är handeln, som "drar" hit besökarna, så p-avgifterna borde inte vara en allmän inkomstförstärkning av kommunkassan i synnerhet, när vi i Kristianstad har en av de högsta kommunalskatten i Skåne.

Vi i Kristianstad borde väl vara glada att så många gäster kommer som möjligt och att de stannar så länge som möjligt. Enl. mitt förmenande finns en stor risk med öka aktivitet i centrum av Kristianstad centrum och därmed fler arbetstillfällen som följd.
Denna förbättring av parkeringen i Kristianstads centrum och som skulle kunna göras på prov till en mycket ringa kostnad och finnas tillgänglig dessa lördagar i Handelföreningens medlemsbutiker och vid aktuella parkerings automater, om viljan finns.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

1 kommentar:

Här kan du kommentera: