Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

lördag 14 januari 2006

Välkommen till Kristianstad!


Ytterligare argument att flytta till Kristianstad.

En avgift på bilismen bör vara kopplad till en motprestation till bilisterna, t ex nya vägar eller bättre vägunderhåll. Trängselskatten innebär inte någon sådan motprestation.

Systemet är integritetskränkande. Eftersom det inte går att betala i förväg eller manuellt, registreras alla passager vid betalstationerna. Staten kan därmed hela tiden följa hur och när jag tar mig fram. Ett steg mot Storebrorsamhället.

Försöket har forcerats fram utan normal remissomgång och med en bristfällig upphandling. Det är dessutom för kort för att kunna utvärderas ordentligt. På sådana grunder går det inte att säga ja till en permanentning av trängselskatten.

I valet 2002 debatterades frågan om biltullarna och alla partier deklarerade var de stod. 78,3 procent av väljarna i Stockholm röstade på partier som sa klart nej till biltullar. Vi väljare har alltså redan gett besked. Det ska våra folkvalda rätta sig efter.

Frågor som gäller biltullar bör avgöras av dem som berörs, alltså stockholmarna. Men framtida beslut om trängselskattens storlek och användning fattas av riksdagen. Det är principiellt fel.

Trängselskatten är för krånglig att betala, särskilt om man inte kör i Stockholm ofta. Det går inte att betala manuellt, och inte i förväg. Den som missar en enda betalning i början av en semesterresa kan få en straffavgift på 570 kronor vid hemkomsten. Det är inte rätt.

Trängselskatten har inte tillräckliga miljöeffekter. Utsläppen minskar enligt KTH bara marginellt. Många förorenande fordon är skattebefriade, och på Essingeleden ökar trängselskatten köerna – stockholmstrafikens verkliga miljöbov.

Stockholmsregionen har hittills varit en stor sammanhållen arbetsmarknad, Sveriges tillväxtmotor. Trängselskatten gör arbetsresorna dyrare och besvärligare, och färre vill resa en bit till jobbet. Företagen får färre arbetssökande, och det hämmar tillväxten.

Många serviceföretag och hantverkare, t ex snickare, elektriker och dataserviceföretag, finns utanför tullarna men har kunder innanför. De får betala trängselskatt minst ett par gånger varje dag. Priserna höjs, och företagen får svårare att överleva.

Försöket med trängselskatten ger 0,5 miljarder kronor i intäkter – men kostar ofattbara 3,8 miljarder! De pengarna borde ha använts till att sänka skatterna. Nu går skattepengarna i stället till administrationen av ytterligare en skatt som drabbar stockholmarna!

Jag hörde i radion : "Om trängselskatten permanentas kommer måste jag överväga att flytta mitt företag från Stockholm."

Kristianstad är en "God bit av Skåne",där Du kommer att trivas tillsammans med oss.

Välkommnen !

Olle


PS Har Du några frågor försöker jag gäna hjälpa "Dej" eller lotsar "Dej" vidare.
ollesblogg@hotmail.com

Upptäck Kristianstad
Kristianstads Kommun
Skåne Nordost

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: