Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

onsdag 23 september 2009

Hålla löften + GENOMFÖRA + FÖRNYA = FÖRTROENDE = Sverige växer igen

Nils-Eric Sandberg är f d ledarskribent i DN och publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen. Kristianstadsbladet 090924 Liten kurs i ekonomisk logik


SvD 090927 Unga utan jobb påverkas livet ut.
"
Antalet arbetslösa ungdomar växer kontinuerligt. Och att vara utan jobb i unga år innebär sämre odds ­under resten av livet."


Det talades vitt och brett om den småföretagarevänliga världen före valet september 2006 och hos dessa skulle många nya arbetstillfällen skapas. Det är något som efter valet inte stämmer med många etablerade småföretagares verklighet.

De har inte blivit under denna mandatperioden heller blivit någon förbättring för småföretagen eller till nyskapandet av arbetstillfällen ibland småföretagen.

Skattesänkningen, som gäller alla oavsett storlek på företaget, för de anställda är inget som minskar arbetskraftskostnaderna för småföretagaren.

I min värld som småföretagare ser jag situationen för min firma, som jag driver sedan 39 år i fjärde generationen i samma familj en stor försämring med ökade kostnader, när det i synnerhet före valet reklamerades för ett småföretagarevänligt klimat även för den etablerade småföretagaren med en ny borgerlig regering.

På grund av att jag är konkurrens utsatt varje dag kan jag inte göra det så enkelt för mig genom att höja priserna på mina varor, som en kompensation för dessa ökade kostnader, i still med många höjningar av bonusdirektörers och politikers arvoden i många fall upp till 20-30 % för att vara så kallat marknadsanpassad, som det ofta så vackert heter. Detta är något som inte finns i småföretagarens eller löntagarens sinnevärld. Småföretagaren har många gångar dessutom gått i borgen med hus hem för sitt lilla företag hos banken.

I den politiska världen sägs det ofta också vid dessa arvodes höjningar, att det är baserat på tidigare principbeslutet i samband med politikers arvoden automatiskt skall räknas upp. Vad har gjorts för att rätta till dessa ”missbruk” från beslutfattarnas sida?

I en konkurrensutsatt småföretagarevärld fungerar det inte så, där avgörs lönen efter lönsamhet och efter meriter, kunskap, duglighet och prestation.

Varför diskuteras ofta en förbättring av de hushållsnära tjänsterna?
Är det olika värden på olika arbeten? Är inte en arbetsplats lika viktig t.ex. hos en liten handlare, som kanske inte har råd med en extra anställd, och som skulle kunna avlasta arbetsbördan för den lille företagaren, som för min egen del innebär, att jag arbetar 6 dagar i veckan?

I all marknadsföring vinner man i längden på att vara klar och tydlig och framförallt sanningsenlig och leva som man lär. Jag trodde inte jag skulle behöva uppleva denna försämring med en borgerlig regering.

Tänk vad bättre förhållande för oss småföretagare skulle vara, om vi fick möjligheten att anställa ännu en medarbetare, vilket även skulle medföra drägligare arbetstider även för oss, som det värnas så mycket om plus att många arbetstillfällen skulle skapas hos redan etablerade småföretagare.

Vad vill oppositionen göra och hur skall oppositionen göra frågar ofta de ledande politikerna Reinfeldt, Hägglund, Olofsson, Borg m.fl. Det gäller att handla själv så får vi småföretagare göra för att överleva. Mina medkonkurrenter kan jag inte påverka, utan jag får själv se till att bli bättre.
Det hjälper inte och skapar aldrig något förtroende genom alltid hitta felen hos sina medspelare(andra politiker eller skohandlare), utan det är ALLTID upp till en själv.

Mitt förslag kom hellre ihåg alla löften som borgerligheten gav innan valet och infria dessa för oss småföretagare. Vi i företagsvärlden får hela tiden lyssna på kunden och anpassa vårt utbud efter efterfrågan för att överleva. Det är en princip som även borde gälla för de politiska makthavarna.

Det är handling som räknas, inte en massa ord, när det gäller om den nuvarande regeringen skall få fortsatt förtroende vid nästa val till riksdagen.

Ett bra sätt för att förbättra oddsen för detta, som nu verkligen behövs när man studerar alla opinionsmätningar, är att föra en konstruktiv dialog med olika företagare och småföretagareföreningar som Företagareförbundet, som är en organisation med mer än 35000 medlemmar och som känner till och värnar om småföretagarens villkor och med Företagarna med sina 55000 medlemmar och andra arbetsmarknadsorganisationer som facket och Svensk Näringsliv m.fl.
Dessa organisationer måste också bli mer offensiva och offentliga.

Stöd >> Den Nya Välfärden upprop för halverad arbetsgivaravgift.
Citat DNVs hemsida :" Det är företagarna som skapar nya, riktiga jobb -
Miljonuppropet handlar om halverade arbetsgivaravgifter för småföretag
4oktober drivs av tanke- och handlingssmedjan Den Nya Välfärden som i mer än femton år arbetat för halverade arbetsgivaravgifter. Ingen enskild åtgärd skulle lika effektivt förbättra företagarklimatet i Sverige och skapa så många nya jobb. Vår opinionsbildning har varit framgångsrik: sänkta arbetsgivaravgifter är nu en del av politikens erkända arsenal mot arbetslöshet och utanförskap. Men regeringen gör inte tillräckligt.
Miljonuppropet är en kampanj för en miljon namnunderskrifter på kravet:
Halvera arbetsgivaravgifterna för alla bolag upp till en lönesumma på tre miljoner kronor
(motsvarande tio anställda).
"

Det måste göras något radikalt i Sverige det går inte längre att bara munhuggas inför nästa val och hitta alla fel hos motståndaren, vilket det är alldeles för mycket av idag.

Kom själv med positiva förslag som även oppositionen eller din medspelare skulle kunna säga.
DET VAR EN BRA IDÉ, DÅ VÄNDER SVERIGE OCH KOMMER ÅTER PÅ KARTAN!
Jag kommer ihåg, när jag arbetade i Schweiz i slutet av sextitalet hur man såg upp till hur bra allting var i Sverige. Det är naturligtvis MYCKET som är bra i Sverige idag också, så missförstå mig inte.

Det kommer att kosta och svida, men efteråt känns det bra.
Hur har det gått för danskarna efter sin "kartoffelkur"?

Förslagsvis halvera arbetsgivareavgifterna med 50 % för oss småföretagare med upp till ca 10 anställda eller slopa helt arbetsgivareavgiften för varje bestående nyanställning de första 5 åren. Gör inte som Maud Olofsson föreslår sänka avgiften marginellt med 1 %, vilket inte kommer att påverka nyskapandet av arbetstillfällen.
Det upplevs bara som ett spel för galleriet och försök till billiga poäng.


Hur pratade man i Tjeckien kanske 20% platt skatt på allting, då hade kanske kapitlet vänt tillbaks till Sverige och investerats här och med det produktion och arbetstillfällen.
Varför har Kamprad, Rausing m.fl. m.fl. utvandrat från Sverige.
Det gäller skapa ett långsiktigt regelverk mer än över en valperiod så att entreprenörer vänder färden mot Sverige, men då vill det till att samverka så det inte det bara gäller sin egen "politiska plattform".

Detta gäller naturligtvis ALLA politiska partier i Sverige.

Det känns lite fel att satsa 17 miljarder tvärs över till kommuner och landsting oberoende hur man skött och förvaltat sin ekonomi, där det behövs skall naturligtvis staten skjuta till medel. Det är inte konstig att Sverige fortfarande ahar bland det högsta skattetrycket i världen.

Någon form av återbetalningsskyldighet till de kommuner som varit oaktsamma med kommuninvånarnas pengar som t.ex. kostsamma arenor och simhallar, som just nu är en modesak i många kommuner, som i för sig kan vara trevligt om kommunekonomin tillåter. Dessa bidragspengar kommer inte från himmeln utan från någons ficka. Alliansen som i andra fall brukar vara emot bidragstänkande.
Har vi råd med alla SIDA projekt just nu?
Alla dess "jobbcoachar" vad kommer ut av detta?
m.m.

Använd istället en del av dessa pengar till direkt skapa arbetstillfällen genom att sänka arbetskraftskostnaderna genom radikalt förändrade arbetsgivaravgifter.

Sverige kan inte bara förlita sig på att exportindustrin håller igång Sverige tack vare en svag svensk krona, som blir följden av att regeringen anpassar inte regelverket i takt med omvärlden, som kör om oss, och att samtidigt svenska folket blir utfattiga.
På sextiotalet betalade jag ca. 1,20 SKr. för en Chf. Idag får vi betala ca sju svenska kronor för en schweizerfrank. Det är ett underbetyg på hur AB Sverige skötts, att vi får betala ca. sju gånger mer för en CHF än för 30-40 år sedan. Tala om utfattig.

Jag tror mycket på den enkla devisen.
Det gäller att rätta munnen efter matsäcken samt att samla i "ladorna" i goda tider och investera och skapa något för framtiden och inte bara för konsumera för stunden.
Det gäller i alla sammanhang inte minst i finansvärlden.

Det känns allt för ofta som alla politikerutspel ju närmare valdagen vi kommer, som om det är mer för sin egen del som politiker för att "överleva" nästa valperiod. Detta gagnar absolut inte den långsiktiga utveckligen av Sverige och med den välfärden.
Det hade skapat mer förtroende att göra förändringarna i början av valperioden, om man skall vara trovärdig.

Jag ser också framemot en konkret förändring, som vår nuvarande regering försämrat för oss småföretagare, och förhoppningsvis en rättelse av denna försämring utan en massa tomma ord från Sveriges regering.

Är det någon, som är intresserad skulle vi försöka sätta igång en rörelse eller nätverk i stil med 4:de oktober rörelsen, som fokuserar just på småföretagarens villkor?
Detta eftersom jag ser denna försämring och andra förhållanden för oss småföretagare, som mycket försvårande för oss småföretagare och som naturligtvis också även drabbar alla våra anställda som får sitt levebröd genom dessa små företag, som sysselsätter många och ger sitt tillskott till staten genom sina skatter.

Hör gärna av "Dej" mailto:olle.p.johansson@gmail.com eller mobil 0708 211134

Skohandlare i Kristianstad
Olle Johansson

Denna skrivelse sänds till många företagsorganisationer, tidningar och övriga massmedia, över nätet t.ex. bloggar och forum mm. för att belysa denna försämring och behovet av respekt av regeringen och oppositionen för de etablerade småföretagarna.

Nils-Eric Sandberg är f d ledarskribent i DN och publicist i ekonomiska och filosofiska ämnen. Kristianstadsbladet 090924 Liten kurs i ekonomisk logik
Citat "Facket och politikerna har drivit upp arbetskraftskostnaderna våldsamt. Enligt min kalkyl, byggd på SCB, ökade arbetskraftskostnaden för en genomsnittlig industriarbetare 1971-1981 med 268 procent. Hans reala nettolön ökade med 6 procent.
Skatter och "solidarisk" lönepolitik slog ut konsumtionsvaruindustrin, som var personalintensiv och därmed sårbar för kostnadsökningar. Nästan all produktion av konsumtionsvaror har försvunnit. Allt av kläder, hemelektronik, fritidsartiklar kommer från import.
En ökning av privat konsumtion riktas nästan helt mot import. Konjunkturstimulansen hamnar helt i Sydostasien."

SvD 090918 Allt färre småföretag vågar anställa
"
Andelen småföretagare som kan tänka sig att nyanställa sjunker, visar en ny undersökning. Samtidigt uppger 75 procent att en sänkning av arbetsgivaravgiften starkt skulle påverka deras vilja att anställa. Regeringen bör halvera arbetsgivaravgiften,"

Kristianstadsbladet 090921 Nu är det upp till bevis!
"Hur det går för småföretagen avgör hur det går för Sverige. Ett år före valet är det hög tid att omsätta alla vackra ord om företagande och entreprenörskap i faktiskt politik. Växande småföretag är Sveriges framtid."

Peace, Love and Capitalism 090918 Lägre skatter på arbete ger fler jobb
"
Det känns rimligt - om än tufft - att få igenom en dylik disposition i regeringspartiernas förhandlingar om statens budget nästa gång.

Det bästa är hur ett grundavdrag träffar. Den största effekten landar i de minsta företagen. Nya företag är alltid små och en rimligare skattesitution kommer att göra att fler startas, överlever och anställer."

DN
090918 Snart får Sverige högst marginalskatt i världen

"Hittills har Danmark haft världens högsta marginalskatt. Men vid nyåret går Sverige upp i täten och beskattar höginkomsttagare hårdare än alla andra länder. Och om oppositionen får sin vilja igenom så höjs skatterna snart ännu mer. "


_______________________
Upprop !
Förändra etiken o. moralen i Sverige!

Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige!
Sätt ner foten!


Detta är tänkt, som en tvärpolitisk manifestation, som inte tillhör något block, och där vi alla kan skriva på för att visa ännu större tyngd i vårt förakt hur det går till ibland t.ex.. Näringslivstoppar, Bankdirektörer, Fackpampar, Politiker, som ibland anser sig var värda 50-100 gånger mer än vi andra.

Sprid listan och länkadressen i hela Sverige!

Klicka >> Namnlinsamling för Förändra moralen i Sverige!

Kopiera(Ctrl C) och sänd vidare >>http://www.namnlista.se/forandra-moralen-i-sverige/

Jag som står bakom detta initiativ heter Olle Johansson bor i Kristianstad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: