Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

tisdag 20 mars 2018

Globalisterna - Sverige ?

Något för PK MSM media i Sverige inklusive SR och SVT att ta till sig och belysa och släppa fram i den offentliga debatten i synnerhet under ett valår i Sverige, om vi tillsammans skall utveckla välfärdsstaten, för att upplysa svenska folket om verkligheten.

Kontinuerlig medborgardialog utvecklar.

Varför görs inte detta????


Lördagsintervju 19 Del 1 - Lars Bern om globaliseringens konsekvenser - den ökande skuldsättningen.Detta är del 1 av 3 om globaliseringens konsekvenser. Detta första avsnitt handlar om den ökande skuldsättningen hos den svenska medelklassen.
Lars Bern har är teknologie doktor med ett förflutet som företagsledare och forskare och har under en längre tid studerat frågor kopplade till globaliseringen.

Belåning har skjutit i höjden genom de höjda priser för bostäder den bostadsbrist som massinvandringen har åstadkommit. Belåningen har också kunnat bli så hög genom att räntorna sjunkit till en nivå som aldrig tidigare förekommit i modern tid.

Förmögenheten för många av de allra rikaste har ökat kraftigt vilket ytterligare har drivit upp priserna på bostäder i mer attraktiva lägen, på avstånd ifrån de växande utanförskapsområdena.

De ekonomiskt mest utsatta som konkurrerar med utländska arbetare eller invandrare har fått sänkta reallöner samtidigt som kostnaderna har ökat kraftigt för boende.

Vi diskuterar även svenskarnas förmögenhet utifrån den undersökning som Credit Suisse årligen gör. Vi finner att svenskarna är fattiga och att den typiska förmögenheten hos Sveriges befolkning är näst lägst i Västeuropa när man räknar in alla hushållens skulder. Bara Portugals befolkning uppges ligga lägre. Denna fråga är något vi kommer titta närmare på i kommande program under våren.


Lördagsintervju 19 Del 2 - Lars Bern om den globala maktbalansen
I denna andra del av Globalismens konsekvenser talar vi om hur maktbalansen i världen förändras.

Regeringen söker beröm hos EU vilket innebär att de följer globalister som George Soros och de finansfamiljer han representerar. Sverige är troligen det land där han är mest populär och många tror att han arbetar för fattiga människor men i själva verket har han tjänat miljarder på olika kriser som han själv har varit med och skapat.

Soros har också arbetat för att öka inflödet av migranter från Afrika till Europa vilket är en del av den globalistiska agendan. Han agerar galjonsfigur för globala finansfamiljer som inte vill agera öppet.

Vi talar också om att 90 % av medierna i västvärlden styrs av en liten grupp globalister vilket förklarar att Donald Trump och alla nationalistiska ledare utsätts för hatpropaganda. Det drabbar även Vladimir Putin och Ryssland som har stängt ute de globala bankerna och andra globala aktörer efter Jeltsin.

Ett problem är att globalisterna förfogar över så ofantliga resurser att de kan köpa politiker och vi frågar oss hur Fredrik Reinfeldt kan ha en inkomst över 20 miljoner efter att han lämnat statsministeruppdraget och varför han får arvode av Bank of America.

Det som hotar globalisterna är Kina där de ännu inte har fått något större inflytande. Kina med sina framgångar utgör en motpol till globalisterna.

Det är snabba förändringar i vår omvärld och vi ställer oss frågan vem som företräder det svenska folket och ser till våra intressen. Vi konstaterar att varken medier eller andra makthavare axlar den rollen.

Lördagsintervju 19 Del 3 - Lars Bern om korruptionen bland politiker och medier.
SvD : Debatt ”Donald Trump har rätt – världshandeln är ohållbar” 

De kraftiga handelsöverskotten i Kina och Tyskland är orim­liga, liksom underskotten i USA och Sydeuropa. De ­globala obalanserna som undergräver människors tilltro till demokrati och marknader behöver åtgärdas, skriver Ulf Dahlsten.


Kolla gärna:
Länk: ANTHROPOCENE

Ett partipolitiskt oberoende libertarianskt forum för debatt och opinionsbildning


Länk: DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE
Vad tycker Du? 
 
Kommentera gärna allt för Sverige. 
Att leva är att ta ställning. Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog. 
Tack! 

Det hade varit klädsamt och bra för Sverige, om någon politiker, som ofta säger vi måste bliva bättre att kommunicera och föra dialog med våra medborgare.
Kommentera inläggen, som säkert har både fel och rätt.
Du får gärna bjuda in någon att kommentera.
Denna blogg är politiskt obunden.
Tack ska du ha för din hjälp.


Opinion Protest för god pension i Sverige !

_______________ 
 Upprop ! Förändra etiken o. moralen i Sverige!
Nu har vi har fått nog och vi vill ha rättvisare i Sverige! Sätt ner foten!
Klicka
Namninsamling för Förändra moralen i Sverige!
 
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: