Allt för Sverige, alla är välkomna som har intresse för stads- och kulturmiljö.

Att leva är att ta ställning.
"Man förstår livet baklänges - men måste leva det framlänges"
Sverige skall utvecklas genom en öppen dialog.

måndag 30 mars 2009

Ett huvud fick först rulla, så den underbara resan kunde gå vidare utöver glömskans hav!!

Här ett allmängiltigt praktikfall, som det tyvärr finns allt för många liknande fall av.

Först skällde styrelseledamöterna i AMF på varandra och så blev det tyst ett tag, när man låste in sig i styrelserummet. Sedan var alla ledamöterna eniga, att alla hade blivit lurade, vilseledda och förda bakom ljuset m.m. av sin numera f.d. VDn Christer Elmehagen.


Hur kan alla dessa styrelseproffs, som har massor av uppdrag(ALLDELES FÖR MÅNGA) vara så lättlurade?
Uppenbarligen upplever de sig själva besitta en enorm och mycket bred kunskap och lämplighet för alla sina olika uppdrag, eftersom dom är så efterfrågade till massor olika uppdrag.


Eller är det så att rätt kvinna/man har hamnat på fel plats, så dessa "stackare" har kommit för högt upp i skyn och upptäckt för sent, att man hamnat alldeles för högt upp i hierarkin, så att det inte går att stiga av.

För då blir det störtdykning och fritt fall p.g.a. höjden, som då ofta slutar med "katastrof och dödsfall" från dessa höjder, men så länge vingarna bär är det underbart uppe i den "himmelska skyn" alla trivs ihop och har trevligt så länge det varar???


Hur lämpliga är dessa lovsjungande "änglakörer"?

Några exempel från sista tiden t.ex Landshövding Göran Tunhammar, LO-chefen Wanja Lundby-Wedin, f.d. Avtalssekreteraren Erland Olausson, VDn S.E.B Annika Falkengren.............., just nu verkar listan kunna göras hur lång som helst.


Det är mycket farligt för ett samhälle, när man mister förtroendet och respekten för dessa ledningar som naturligtvis behövs för ett samhälles långsiktiga utveckling.

Vad är att göra??

På vilket sätt kan vi jordnära medmänniskor hjälpa dessa "stackare", så att så få som möjligt slipper att störtdyka med alla dessa otrevligheter som följd och som detta innebär??


En "första hjälpen" skulle kunna vara.

Vi måste kanske börja med något så enkelt, som att bildligt talat ge dessa"hjälp behövande" någon form "glasögon och hörapparat", för när man inte har kontakt med sin omgivning är det svårt att föra en dialog, vilket t.o.m. är svårt även i styrelserummen.

Kristianstadsbladet 090331 : Moralens väktare


Pinga Nyligen Add to Technorati Favorites bloggping Blogginfo.se Pinga Frisim

Twingly.com Technorati.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här kan du kommentera: